Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1998Documente CEC

Regulamentul privind statutul observatorilor din partea concurenţilor electorali

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea CEC
nr. 306 din 13 martie 1998

1. Ordinea acreditării observatorilor din partea concurenţilor electorali

Cererile privind participarea la scrutinul electoral a observatorilor din partea concurenţilor electorali se înaintează la consiliul electoral de circumscripţie respectiv.

Consiliul electoral de circumscripţie în termen de 3 zile, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă alegerilor, ia hotărîrea de a acredita cîte un observator în secţiile de votare pentru monitorizarea alegerilor.

Observatorilor din partea concurenţilor electorali li se eliberează de către consiliul electoral de circumscripţie respectiv legitimaţii de modelul stabilit de către Comisia Electorală Centrală.

Împuternicirile observatorilor din partea concurenţilor electorali încep din ziua acreditării şi expiră la data indicată în legitimaţie.

2. Împuternicirile observatorilor din partea concurenţilor electorali

 1. Observatorii au dreptul:
  • să asiste la şedinţele birourilor electorale unde au fost acreditaţi;
  • să asiste la întîlnirile concurenţilor electorali şi ale persoanelor de încredere cu alegătorii;
  • să se afle în localurile sectoarelor de votare în timpul alegerilor;
  • să ia cunoştinţă de toate documentele electorale (listele concurenţilor electorali, buletinele de vot, procesele-verbale, listele alegătorilor);
  • să asiste la controlul, sigilarea şi deschiderea urnelor de vot, la numărarea voturilor, la constatarea rezultatelor votării, precum şi la întocmirea proceselor-verbale despre rezultatele votării;
  • cu permisiunea preşedintelui biroului electoral pot să efectueze înregistrări video şi audio, să fotografieze;
  • să informeze oral sau prin intermediul cererilor, plîngerilor preşedintele biroului electoral despre încălcările procesului de alegeri;
  • să organizeze conferinţe de presă şi să se adreseze mijloacelor de informare în masă referitor la procesul alegerilor;
  • să facă copii din propriul cont de pe actele electorale.
 2. Observatorii din partea concurenţilor electorali nu au dreptul:
  • să intervină în procesul electoral, în special, să completeze în locul alegătorului sau la rugămintea acestuia buletinul de vot, să dea lămuriri, consultaţii sau sfaturi alegătorilor;
  • să îndeplinească activităţi ce nu au legătură cu monitorizarea alegerilor;
  • să săvîrşească acţiuni care ar împiedica exercitarea de către membrii biroului electoral a funcţiilor lor.

3. Garanţiile activităţii observatorilor din partea concurenţilor electorali în perioada electorală

 1. Observatorii din partea concurenţilor electorali în activitatea lor se călăuzesc de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de Codul electoral, de prezentul Regulament şi de alte acte legislative în vigoare.
 2. Asigurarea material-financiară a observatorilor din partea concurenţilor electorali se efectuează din contul concurenţilor electorali respectivi sau din contul propriu al observatorilor.

4. Răspunderea observatorilor din partea concurenţilor electorali

 1. În cazul în care observatorul din partea concurentului electoral încalcă prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare, consiliul electoral de circumscripţie respectiv poate să anuleze acreditarea, în locul acestui observator concurentul electoral poate cere acreditarea altui observator.
 2. În cazul în care observatorii din partea concurenţilor electorali comit încălcări ale legislaţiei electorale în ziua votării, ei sînt îndepărtaţi imediat din localul secţiei de votare.