Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1998DeclaraţiiBeACF

Declaraţia Consiliului Coordonator al Blocului Electoral “Alianţa Civică Furnica”

|versiune pentru tipar| BeACF, 11 martie 1998

Consiliul Coordonator al Blocului Electoral “Alianţa Civică Furnica” îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu opiniile, expuse la întîlniri de către alegători, în privinţa problemelor legate de funcţionarea statului.

După părerea Consiliului Coordonator, realizarea principiului separării puterilor: legislativă, executivă şi judiciară, declarate în Constituţia Republicii Moldova, în realitate a condus spre paralizia totală a mecanismelor de dirijare a statului.

Sistemul existent de separare a împuternicirilor între organismele statale crează condiţii pentru lipsa responsabilităţii lor în faţa poporului. Preşedintele, care a fost ales de către întregul popor, este lipsit realmente de posibilitatea realizării programului său electoral, pentru care a votat majoritatea alegătorilor.

Nerespectarea legilor şi a altor documente normative paralizează administraţia de stat. Hotărîrile organelor centrale şi locale ale puterii nu-şi ating scopul din cauza lipsei mecanismelor eficiente de control. Organele judecătoreşti deseori se contrapun altor ramuri ale puterii, încercînd să joace rolul unei puteri independente şi care nu se supune nimănui.

În toate sferele vieţii statale şi obşteşti corupţia şi protecţionismul au luat proporţii alarmante. O amploare tot mai mare ia economia tenebră şi structurile legate de ea.

După părerea Consiliului Coordonator, rezultatele alegerilor parlamentare pot afecta serios funcţionarea puterii de stat. Este clar de pe acum că în viitorul parlament nici un partid nu va obţine majoritatea. Multitudinea fracţiunilor parlamentare va conduce la escaladarea confruntărilor. Experienţa celor două parlamente anterioare o demonstrează în mod elocvent.

Fiind profund conştienţi de această contradicţie, sîntem nevoiţi să constatăm faptul că ţara noastră este atrasă într-o criză constituţională, care poate avea drept consecinţă pierderea controlului asupra situaţiei din republică.

Ţara are de rezolvat probleme complexe: ieşirea din criza economică, soluţionarea diferendului trasnistrean, crearea unei economii competitive, fundamentarea ordinii sociale bazate pe principiile echităţii. Rezolvarea acestor probleme necesită continuitate, asiduitate şi respectare a intereselor naţionale. Ea cere responsabilitate în faţa poporului pentru angajamentele asumate.

Pentru a rezolva cu succes aceste probleme complicate este nevoie de consolidarea puterii de stat. Parlamentul nu trebuie să substituie Guvernul, ci să se ocupe numai de adoptarea legilor. Puterea executivă trebuie să le îndeplinească şi să fie concentrată în mîinile unui singur om. În mîinile omului, ales de întregul popor şi tocmai de aceea responsabil în faţa lui. În condiţiile noastre acesta este Preşedintele ţării. În acest mod va fi realizată responsabilitatea deplină a puterilor în faţa poporului.

Aceasta va asigura depăşirea reală a crizei în ţară. Nici o ţară din lume n-a reuşit să iasă din criză fiind republică parlamentară. Este necesară o putere executivă viguroasă.

În conformitate cu cele expuse “Alianţa Civică Furnica” declară cu fermă convingere că este momentul oportun pentru o reformă constituţională serioasă.

Republica Moldova trebuie să devină o republică prezidenţială cu puteri legislative şi executive viguroase. Doar aşa voi fi asigurate drepturile şi interesele legale ale tuturor cetăţenilor, ordinea şi stabilitatea în ţară.

Ne adresăm tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu apelul de a susţine poziţia noastră.

Viitorul ţării se află în mîinile voastre!

Consiliul Coordonator al Blocului Electoral “Alianţa Civică Furnica”
/Moldova Suverană, Nr. 49, 11.03.1998/