Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1998DeclaraţiiPCRM

Adresarea PCRM către alegătorii din Moldova

|versiune pentru tipar| PCRM, 5 ianuarie 1998

Stimaţi alegători, tovarăşi!

La 22 martie vor avea loc alegerile componenţei noi a Parlamentului republicii. De faptul, cine va fi ales în componenţa puterii legislative supreme pentru următorii patru ani depinde mult, dacă nu totul. În ultimii şapte ani această putere nu a servit poporului, care a ales-o, ci intereselor bogătaşilor locali şi străini. De aici şi rezultă tot ce avem la momentul actual: republică divizată, economia distrusă, societatea bolnavă, populaţia sărăcită şi lipsită de drepturi.

A sosit timpul cînd sîntem în stare şi trebuie să ne oprim la marginea prăpastiei care va duce la o catastrofă naţională. Cînd sîntem în stare şi trebuie să decidem personal asupra destinului nostru, al copiilor şi nepoţilor noştri.

A sosit timpul nu doar să cerem socoteală de la conducere pentru viaţa noastră batjocorită. E inutil: cel sătul nu-l înţelege pe cel flămînd. Avem şansa reală de a schimba pe cale constituţională această conducere. De a curma cercul vicios al lăcomiei şi corupţiei, indiferenţei faţă de nevoile oamenilor, trădării intereselor naţionale.

A sosit timpul să spunem în solidaritate şi cu fermitate “NU!” capitalismului, introdus prin forţă, şi legilor lui inumane. Alegerile în Parlament, care vor avea loc în curînd, sînt în esenţă o alegere dintre acest capitalism “sălbatic” şi societatea echităţii sociale reale pentru toţi oamenii muncii. Şi ultimul punct îl va pune buletinul Dvs. electoral.

A sosit timpul să ieşim din mocirla economică a “reformatorilor”, lansîndu-ne pe o cale largă a economiei pluraliste de piaţă, ce se va dezvolta normal, fiind orientată nu doar spre pungile mari ale burghezilor noştri noi şi ale celor din străinătate, ci spre interesele omului simplu, ce va contribui la renaşterea şi dezvoltarea celor mai bune calităţi ale societăţii socialiste.

A sosit timpul să curmăm divizarea teritorială artificială a ţării, să instaurăm adevărata ei independenţă economică şi politică. Să ne contra-punem cu convingere tensionării interetnice în societate, discriminării oamenilor pe principii etnice şi lingvistice.

Aceste principii de bază, menite să scoată ţara din criza dificilă, au stat la baza Platformei preelectorale a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Citiţi atent, tovarăşi, acest document amplu. El e dictat chiar de viaţă. E generat de poruncile Dvs. concrete. Corespunde doleanţelor şi speranţelor Dvs. Contează pe faptul, că va fi realizat împreuna cu Dvs.

Dar va fi realizat doar în cazul respectării unei condiţii importante: dacă ne veţi acorda încrederea Dvs. supremă. Noi candidaţii în Parlament de la Partidul Comuniştilor, nu v-am trădat şi nu v-am vîndut niciodată. Noi sîntem chiar Dvs: comunişti şi fără de partid, tineri şi şomeri (care de fapt, actualmente, înseamnă una şi aceeaşi), pensionari şi depunători înşelaţi. Idealurile şi orientările noastre coincid cu doleanţele şi speranţele Dvs. Unindu-ne în lupta pentru realizarea lor, vom înfrînge sărăcia, foamea şi disperarea!

Lansîndu-ne în campania electorală, ne adresăm către oponenţii noştri în lupta politică. Să nu uităm că poporul e pentru noi, iar noi − pentru popor. Poporul poate fi înşelat, dar toată minciuna are un sfîrşit. De judecata lui supremă nu va scăpa nimeni: acesta-i adevărul confirmat de istorie. Să nu uităm despre aceasta, chiar în cea mai aprigă luptă preelectorală. Să luptăm cu demnitate, deschis şi cinstit, respectînd toate cerinţele Codului electoral.

Chemăm ramurile puterii − atît centrale cît şi locale − să respecte principial şi nepărtinitor aceste cerinţe politice. Noi contăm pe faptul ca adevărat garant ferm al respectării acestor cerinţe va deveni Preşedintele republicii, după cum şi cere Constituţia.

În sfîrşit, sperăm că colaboratorii mijloacelor mass-media vor conştientiza responsabilitatea înaltă de importanţa momentului pentru istoria noastră. Chemăm să ţineţi minte, că oricare ar fi fondatorul ziarului, canalului radio sau tele, fondatorul principal e unul − poporul. Noi toţi, inclusiv jurnaliştii, sîntem chemaţi să servim intereselor lui.

Tovarăşi! Se apropie un moment decisiv. Avem toţi şansa reală de a ne ridica din genunchi şi a decide în continuare asupra destinului nostru. Fiecare buletin de vot, oferit Partidului Comuniştilor, e aportul Dvs. în salvarea republicii şi poporului de catastrofă. Să fim uniţi în acest moment hoţărîtor!

Împreună vom învinge!

Candidaţii în Parlament de la Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 103 semnături.

/Comunistul, nr.1, 11 ianuarie 1998/