Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1998DeclaraţiiPCRM

Declaraţia Comitetului Politic Executiv al CC al Partidului Comuniştilor din Moldova

|versiune pentru tipar| PCRM, 12 februarie 1998

Codul electoral al republicii stabileşte drepturi egale pentru toţi cetăţenii Moldovei de a alege şi a fi aleşi. Cu toate acestea, principiul de bază nu este respectat, în primul rînd, de către unii conducători ai organelor supreme ale ţării.

Cu toţii ţinem minte practica negativă din timpul alegerilor prezidenţiale ale celor trei mari şefi de stat, — ex-preşedintele, speakerul Parlamentului şi prim-ministrul — ce-şi desfăşurau campania electorală, făcînd uz la maximum şi, în esenţă, nelegitim de funcţia lor înaltă, începînd cu mijloacele de transport şi încheind cu mijloacele mass-media, din care cauză ceilalţi candidaţi s-au pomenit în condiţii dezavantajoase.

Din păcate, în cadrul actualei campanii electorale se repetă aceeaşi practică. Astfel, candidatul Parlamentului de la blocul electoral “Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă”, prim-ministrul ţării Ion Ciubuc, foloseşte în scopuri propagandistice toate priorităţile funcţei sale înalte. Cu o tenacitate de invidiat desfăşoară în centru şi în localităţi consfătuiri de instructaj, antrenînd pe verticală toată structura sub-departamentală a puterii executive, transportul şi comunicaţiile, cu şi fără pretext, aproape în fiecare zi îşi face apariţia la ecranul televizorului, oferă interviuri în presă etc. Ca să nu rămînă cu mult în urmă, se străduiesc şi vice-premierii incluşi în alte liste, în realitate avem de a face cu o cumulare tacită a activităţii, funcţiei de răspundere cu munca concretă din campania electorală, în consecinţă avem candidaţi cu priorităţi considerabile faţă de ceilalţi pretendenţi ai altor partide şi blocuri.

Însă în p.3 din art. 13 al Codului electoral se declară, că “în caz dacă funcţia exercitată de un candidat este incompatibilă cu funcţia la care acesta se candidează, candidatul trebuie să-şi înceteze activitatea în funcţia exercitată pentru perioada campaniei electorale”. Funcţia prim-ministrului, altor membri ai guvernului, precum şi conducătorilor organizaţiilor şi instituţiilor sînt incompatibile cu statutul deputatului în Parlament, fapt determinat de normele speciale. Aceasta demonstrează clar că domnii suspomeniţi, încalcă flagrant cerinţele articolului citat al Codului electoral.

Considerăm că aceasta e limpede pentru toţi, în afară de principalul apărător al legislaţiei de pregătire şi desfăşurare a alegerilor — Comisia Electorală Centrală. Dacă luăm în consideraţie particularităţile campaniei prezidenţiale, precum şi greşelile, care au avut loc chiar de la înregistrarea participanţilor la scrutinul actual, atunci pasivitatea, că să nu spunem mai dur, din partea CEC, nu poate să nu provoace nelinişte. Mai ales pe fundalul încercărilor active recente ale Comisiei Electorale Centrale de a depista şi exagera unele cusururi ale Codului Electoral.

Se crează impresia, că tot acest teatru în jurul normelor şi cerinţelor campaniei electorale, formulate clar în Cod, se produce cu un scop bine determinat de a influenţa rezultatele şi chiar, nu e exclus faptul, de a manipula în consecinţă cu ele. O astfel de perspectivă a evenimentelor o apreciem drept un pericol pentru societate şi cerem o respectare strictă a Codului electoral, echitabilă pentru toţi.

Comitetul politic executiv al CC al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
/Comunistul, Nr.7, 20.02.1998/