Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1998DeclaraţiiPDAM

Echitate, bunăstarea, legalitate. Idealurile şi principiile partidului nostru sînt pe înţelesul fiecăruia

|versiune pentru tipar| PDAM, 7 martie 1998

Alocuţiunea domnului Dumitru MOŢPAN, candidatul numărul unu pe lista PDAM la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte al Partidului Democrat Agrar din Moldova

Stimaţi prieteni,

Salut din suflet prezenţa dumneavoastră la forul celor pentru care mai presus de toate sînt idealurile ţării, dorinţa de a schimba în bine destinul poporului Moldovei.

Printr-o coincidenţă fericită, ne-am adunat în această sală în prima zi de primăvară, cu razele de speranţă şi de înnoire ale anotimpului atît de apropiat inimii plugarului.

Cine alţii decît dumneavoastră poate cunoaşte mai bine rostul muncii cîmpului şi bucuria belşugului gliei.

Anume satul şi oamenii lui ştiu să aprecieze la justa lor valoare liniştea, pacea şi buna înţelegere, au izbutit să păstreze tezaurul tradiţiilor poporului.

Şi mai există un adevăr: reieşind din specificul nostru, ar trebui să recunoaştem că satul a alimentat şi continuă să alimenteze oraşul desigur, spiritual, dar în primul rînd material. Mulţi, foarte mulţi orăşeni îşi au rădăcini adînci la ţară, nu şi-au uitat baştina nici după ani şi ani.

Cred că aţi observat şi dumneavoastră pe la sărbători, Chişinăul pare a fi pustiu — în acele zile o bună parte din orăşeni se află la părinţi, la neamuri, adică la ţară.

În activitatea sa Partidul Democrat Agrar din Moldova ţine cont de interesele tuturor — ale plugarului, muncitorului, învăţătorului, medicului, elevului sau studentului, indiferent de locul de trai.

De aceea sîntem în drept să afirmăm că un alt partid, a cărui program ar corespunde unor interese atît de multilaterale la noi pur şi simplu nu există. Principiile şi idealurile partidului nostru sînt pe înţelesul fiecăruia. Acest lucru îl recunosc adesea chiar şi acei care nu vor să se înţeleagă.

Este bine cunoscut faptul că anume Partidul Democrat Agrar s-a aflat la izvorul statalităţii Moldovei. Au fost ani grei, au fost timpuri ceţoase, dar Partidul Democrat Agrar, împreună cu poporul, au ştiut să parcurgă, fie şi anevoios, această perioadă a istoriei noastre.

Majoritatea populaţiei a susţinut ideea lansată de noi: independenţă şi suveranitate, pace civică şi linişte în ţară, economie de piaţă cu orientare socială, drepturi egale pentru toţi cetăţenii republicii, indiferent de naţionalitate şi confesiune.

Liderii unor partide şi mişcări politice încearcă azi să demonstreze că multe probleme de interes naţional s-au rezolvat de la sine, neglijînd, nu fără scopuri bine cunoscute, rolul decisiv al Partidului nostru în:

Puţini oameni ştiu că în acei ani poporul nostru se afla la marginea prăpastie. Noi acţionăm deschis şi spunem lucrurilor pe nume.

Mulţumită eforturilor depuse de Partidul Democrat Agrar, a fost adoptată Constituţia Republicii Moldova, în care omului li sînt garantate drepturile şi libertăţile fundamentale, sînt declarate principiile de bază ale statului democratic, bazat pe drept, separarea puterilor în stat, adică toate acele atribute, fără de care un stat nu poate pretinde a se considera civilizat.

Principalul drept al omului este dreptul la viaţă. El n-a fost asigurat în anii 1991 — 1992 cînd ne-a fost impus războiul fratricid. Astăzi republica marchează Ziua memoriei celor care au căzut în acest război absurd. Să le cinstim memoria printr-un minut de reculegere.

Înţelegem prea bine că Legea Supremă nu este perfectă. Timpul ne dictează alte cerinţe şi ne vedem obligaţi să revenim la unele prevederi ale Constituţiei.

Dar să nu uităm şi de un alt adevăr — că anume Constituţia a constituit factorul decisiv al suveranităţii noastre, că adoptarea ei ne-a permis să devenim membri ai Consiliului Europei, al altor organisme internaţionale, să devenim parte a mai multor zeci de tratate internaţionale.

Acum se încearcă de a pune pe seama noastră toată răspunderea pentru dezastrul social-economic. Nu negăm partea noastră de vină pentru situaţia ce s-a creat. Dar să fim realişti şi să analizăm la rece fenomenele ce au avut loc. Cunoaşteţi prea bine cu ce ne-am ales la startul independenţei noastre:

Toate acestea au condus la reducerea pe scară largă a producţiei, delapidări fără precedent, la răspîndirea corupţiei, dezvoltarea economiei tenebre.

În anul 1994 partidul nostru a devenit majoritar în Parlament. Deşi, dacă vă amintiţi, în Guvern am avut doar patru reprezentanţi ai PDAM.

Înţelegeam prea bine că nu putem cuprinde necuprinsul. De aceea ne-am propus cîteva direcţii de bază în activitatea noastră parlamentară:

  1. Stoparea haosului din sferele economiei şi finanţelor.
  2. Crearea bazei legislative a reformării economiei.
  3. Stabilirea bazei legislative de protecţie socială a populaţiei.
  4. Asigurarea legislativă a politicii externe a statului.

Din programul propus am reuşit să facem destule lucruri necesare ţării. Desigur, am fi fost în stare să realizăm şi mai multe, dacă nu s-ar fi întîmplat ceea ce s-a întîmplat. Trecerea în aşa-zisa opoziţie a ex-Preşedintelui ţării, evadarea din fracţiunea parlamentară a PDAM a celor 11 deputaţi au ştirbit esenţial posibilităţile noastre de a ne continua eficient activitatea. Aceste scamatorii politice au condus, de asemenea, la destabilizarea atmosferei politice în republică.

Cu toate acestea, am făcut tot ce ne-a stat în puteri pentru a realiza scopurile programate. Astfel, în anul 1996 am insistat şi, în sfîrşit, a fost elaborat un program guvernamental special, prin care au fost revăzute un şir de prevederi ale reformei economice cu scopul de a asigura suportul lor social.

Desigur, am avut mai multe proiecte, însă evenimentele ce au însoţit alegerile prezidenţiale din anul 1996 nu ne-au mai permis să le ducem la bun sfîrşit.

După cum ştiţi, actualul Preşedinte a avut, în turul doi de scrutin, toată susţinerea noastră. Noul Guvern a declarat că va traduce în fapt platforma electorală a Preşedintelui, care conţine multe din programul PDAM, întîi de toate prevederea referitoare la protecţia socială a populaţiei.

Regretabil, dar multe declaraţii ale Guvernului s-au dovedit a fi doar nişte lozinci propagandistice. Ba mai mult, au fost făcute încercări de a complica şi mai mult viaţa oamenilor prin propunerile categorice de a majora censul pentru ieşirea la pensie, prin sporirea tarifelor pentru energia electrică, pentru serviciile comunale ş.a.

Sper că cei prezenţi vor fi de acord cu mine: nu mai putem admite ca aşa-numita terapie de şoc în promovarea reformelor să vieţuiască zeci de ani. În caz contrar, nu va avea cine să se folosească de roadele reformelor, dacă presupunem că, după asemenea paşi, acestea vor exista, în această ordine de idei cine are nevoie de o asemenea terapie sau, cum i se mai spune azi prin tîrguri, terapie de şoc.

Acum, cînd majoritatea populaţiei s-a pomenit în pragul sărăciei, iar economia tenebră este unica ce înfloreşte, este pe de-a dreptul antiuman a cere oamenilor să-şi mai siringă cureaua, deoarece această curea, ca funia, a ajuns de acum dureros la os. O astfel de abordare a problemei poate fi în folosul doar unor anumite grupe sociale: cu cît cei săraci vor fi mai săraci, cu atît cei bogaţi vor fi mai bogaţi, primii depinzînd tot mai mult de ultimii.

Constat cu satisfacţie că acum, în ajunul alegerilor parlamentare din 22 martie curent, tot mai multă lume susţine principiile programatice ale PDAM, se pronunţă împotriva inechităţii sociale, nedreptăţii, sărăciei planificate.

La timpul său, fără a face uz de doctrine la modă care nu au sprijin social şi ideologic în societate, Partidul Democrat Agrar din Moldova a propus mecanisme concrete de rezolvare a multor din problemele existente, acestea, repet fiind adesea create artificial. Am propus şi unele mecanisme de ieşire din criza social-economică în care ne-am pomenit. Cu toate obstacolele create, concepţia noastră a devenit, în fond, unica ideologie de întremare a societăţii, ideologie împrumutată de multe partide şi mişcări politice, prezentă fiind în programele sau platformele lor electorale.

În principiu, ar trebui să ne bucurăm că ideile noastre au fost preluate de numeroase partide şi mişcări politice. Dar astăzi vedem că multe formaţiuni politice doar declară ataşamentul lor la aceste idealuri, în realitate avînd cu totul alte scopuri.

În aceste împrejurări, alegătorului îi vine greu să înţeleagă unde e adevărul şi unde s-a încuibat falsul. Ţine de datoria noastră să facem lumină şi în această problemă.

Sper că aţi observat cu cîtă înverşunare este acţionată maşina propagandistică de discreditare a Parlamentului. Este vehiculată insistent ideea, conform căreia Moldova s-ar putea lipsi cu uşurinţă de organul legislativ suprem. Deşi este bine cunoscut faptul că în orice ţară, care se consideră civilizată, trebuie să existe un Parlament puternic.

Istoria ne aduce destule exemple, cînd concentrarea puterii în mîinile unei singure persoane a dat naştere dictaturii. Iar dacă această dictatură mai e susţinută şi de un partid politic, pe care îl are la îndemînă, totalitarismul este inevitabil.

De aceea sîntem datori să le deschidem oamenilor ochii, să-i facem să înţeleagă cine sînt adevăraţii apărători ai intereselor lor şi cine sînt pseudopatrioţii, care sînt scopurile lor adevărate.

Să le demonstrăm de unde se alimentează pe suprasaturate tot neamul zburătoarelor, gîngăniilor şi jivinilor, care mai ieri ciuguleau din spicul Partidului Democrat Agrar din Moldova, iar acum ciripesc, ţipă sau sîsîe la tot pasul că grija lor cea mare este soarta poporului şi bunăstarea acestuia.

Alegătorul nostru trebuie să-şi dea bine seama că un kilogram-două de făină sau de orez, cu iz de mucegai, sau cîţiva lei scoşi din buzunarul celor cu punga mare, dar murdară, care îi sînt propuşi contra votului său, nu este decît o nadă şi o bătaie de joc faţă de om şi de bunul-simţ.

Această înjosire nu-l va scoate din sărăcie, iar pretendentul la mandatul de deputat va uita de promisiunile sale chiar a doua zi după alegeri.

Eu vă îndemn să vă pătrundeţi de responsabilitatea ce ne revine în această perioadă complicată de timp, încurcat şi de multe ori neînţeles.

Cu tot greul ce ne apasă, vă chem să sprijiniţi vlăstarii încă tineri ai democraţiei noastre, pentru care a pledat în permanenţă Partidul Democrat Agrar din Moldova, să semănaţi printre oameni binele, care este crezul nostru dintotdeauna, să ne rugăm Domnului ca să avem un an bun şi cu noroc pentru fiecare, să avem odată şi odată parte de belşug, pace în suflet, bucurie în casă.

/Pămînt şi oameni, Nr. 17, 7.03. 1998/