Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unele localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009

|versiune pentru tipar| Chişinău, 14 iulie 2009, nr.2738
În scopul asigurării dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unele localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran din partea autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 şi în conformitate cu art. 18, 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 1. Se stabileşte că cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unele localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran din partea autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, participă la alegereile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 prin prezentarea la secţiile de votare precum urmează:
  • la secţia de votare nr. 74 amplasată în Casa de cultură din satul Sănătăuca, raionul Floreşti, votează alegătorii din oraşul Camenca (Solnecinoe), din comunele Crasnîi Octeabri (Alexandrovca), Podoima (Podoimiţa), Rotari (Bodeni, Socolovca), Caterinovca (Sadchi), Raşcov (Iantarnoe), Valea Adîncă (Constantinovca), Cuzmin (Voitovca), Hruşca (Frunzăuca) şi din satele Hristovaia, Ocniţa, Severinovca, Slobozia-Raşcov;
  • la secţia de votare nr. 42 amplasată în Centrul comunitar din oraşul Rezina, votează alegătorii din oraşul Rîbniţa, din comunele Andreevca (Pîcalova, Şmalena), Cobasna (Cobasna, loc. st. cf., Suhaia Rîbniţa), Crasnencoe (Dimitrova, Ivanovca), Lenin (Pervomaisc, Pobeda, Stanislavca), Mocra (Basarabca, Şevcenco, Zaporojeţ), Hîrjău (Mihailovca Nouă, Sărăţei), Sovietscoe (Vasilievca), Ulmu (Ulmul Mic, Lîsaia Gora), Vadul Turcului (Molochişul Mic), Vărăncău (Buschi, Gherşunovca), Popencu (Chirov, Vladimirovca, Zăzuleni), Ofatinţi (Novaia Jizni) şi din satele Beloci, Broşteni, Ghidirim, Haraba, Molochişul Mare, Plopi, Stroieşti, Butuceni, Jura, Mihailovca;
  • la secţia de votare nr. 6 amplasată în căminul cultural din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari, votează alegătorii din oraşele Grigoriopol (Crasnoe) şi Maiac, din comunele Carmanova (Cotovca, Fedoseevca, Mocearovca), Colosova (Crasnaia Besarabia, Pobeda), Delacău (Crasnaia Gorca), Hîrtop (Bruslachi, Marian, Mocreachi), Şipca (Vesioloe), Bîcioc (Novovladimirovca), Butor (India), Teiu (Tocmagiu), Mălăieşti (Cerniţa), din satele Crasnogorca, Speia, Taşlîc, Vinogradnoe, Hlinaia (Grigoriopol);
  • la secţia de votare nr. 13 amplasată în căminul cultural din satul Ustia, raionul Dubăsari, votează alegătorii din oraşul Dubăsari, satele Lunga şi Dzerjinscoe;
  • la secţia de votare nr. 14 amplasată în Liceul Teoretic “Vlad Ioviţă” din satul Cocieri, raionul Dubăsari, votează alegătorii din oraşul Dubăsari, comunele Comisarovca Nouă (Bosca, Coşniţa Nouă, Pohrebea Nouă), Crasnîi Vinogradari (Afanasievca, Alexandrovca Nouă, Calinovca, Lunga Nouă), Doibani I (Doibani II, Coicova), Dubău (Goianul Nou), Goian (Iagorlîc) şi din satele Lunga, Harmaţca, Ţîbuleuca, Dzerjinscoe;
  • la secţiile de votare nr. 40 şi 41 amplasate în Centrul de cultură şi tineret din satul Varniţa, raionul Anenii Noi, votează alegătorii din municipiile Bender (partea de nord) (cartierele Nordic şi Solnecinîi, sublocalitatea Lipcani) şi Tiraspol, din oraşul Tiraspolul Nou, din satele Caragaş, Blijnii Hutor, Parcani, Sucleia, Tîrnauca;
  • la secţia de votare nr. 23 amplasată în Liceul Teoretic “Prometeu” din satul Copanca, votează alegătorii din comuna Chiţcani (Mereneşti, Zahorna) şi din satul Cremenciug, raionul Căuşeni;
  • la secţia de votare nr. 27 din incinta liceului teoretic din satul Fîrlădeni, votează alegătorii din satele Gîsca şi Proteagailovca, raionul Căuşeni;
  • la secţia de votare nr. 33 amplasată în Casa de cultură din satul Hagimus, raionul Căuşeni, votează alegătorii din municipiul Bender (partea de sud);
  • la secţia de votare nr. 23 amplasată în Casa de cultură din satul Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă, votează alegătorii din oraşele Slobozia, Crasnoe, Dnestrovsc, comunele Frunză (Andriaşevca Nouă, Andriaşevca Veche, Novocotovsc, Novosaviţcaia, Prioziornoe, Uiutnoe), Vladimirovca (Constantinovca, Nicolscoe), din satele Cioburuciu, Corotna, Hlinaia (Slobozia), Nezavertailovca, Pervomaisc.
 2. În localităţile menţionate la punctul 1 din prezenta hotărîre votarea se efectuează în conformitate cu prevederile Codului electoral al Republicii Moldova.

  Buletinele de vot vor fi distribuite de consiliile electorale ale circumscripţiilor Floreşti nr.18, Rezina nr. 26, Dubăsari nr. 15, Anenii Noi nr. 4, Ştefan Vodă nr. 32, Căuşeni nr. 10, şi vor fi supuse unei evidenţe aparte. Tirajul buletinelor de vot va fi stabilit de birourile electorale ale secţiilor de votare menţionate la punctul 1 din prezenta hotărîre.

  Alegătorii din localităţile vizate sînt incluşi în liste electorale suplimentare în care se va indica biroul electoral al secţiei de votare, aceştia urmînd să introducă buletinele de vot în urne separate, cu inscripţia “Urna specială”.

 3. La totalizarea voturilor, biroul electoral al secţiei de votare deschide şi numără separat buletinele de vot din urnele cu inscripţia “Urna specială”. Rezultatele numărării se consemnează într-un formular special pentru numărarea voturilor şi se transmite consiliului electoral respectiv. Biroul electoral al secţiei de votare întocmeşte în două exemplare un proces-verbal separat.

  Buletinele de vot numărate din “Urna specială” se sigilează în cutii separate, iar documentaţia electorală referitoare la votarea cetăţenilor domiciliaţi în localităţile enumerate la punctul 1 din prezenta hotărîre se prezintă în consiliile electorale de circumscripţie care, la rîndul lor, o vor transmite Comisiei Electorale Centrale.

 4. Ministerul Afacerilor Interne, în baza obligaţiunilor ce-i revin în conformitate cu prevederile Codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare cu privire la menţinerea ordinii publice în localităţile unde îşi au sediul secţiile de votare menţionate la punctul 1 din prezenta hotărîre.

 5. În scopul garantării securităţii procesului de votare la secţiile de votare din localităţile aflate în Zona de Securitate, Comisia Electorală Centrală face apel către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia Unificată de Control, în vederea monitorizării desfăşurii paşnice a procesului electoral în cadrul secţiilor de votare menţionate.

 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.