Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Instrucţiunea cu privire la particularităţile participării la votare în cadrul alegerilor parlamentare

|versiune pentru tipar|
Aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2258 din 6 martie 2009,
completată prin hot. CEC nr.2356 din 20 martie 2009,
nr.2400 din 27 martie 2009,
nr.2698 din 7 iulie 2009

Titlul hotărîrii modificat prin hot. CEC nr. 2698 din 07.07.2009

1. Modalitatea de votare

În corespundere cu prevederile art. 53 din Codul electoral, fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate, prevăzut la art.53 alin.(3) din Codul electoral, iar alegătorul, primind buletinul de vot, semnează în lista electorală în dreptul numelui său.

2. Votarea în baza listei suplimentare

2.1. Alegătorii din raza secţiei de votare, care nu sînt înscrişi în listele electorale, se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea actului de identitate ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare respective.

2.2. În aceeaşi listă suplimentară se înscriu şi alegătorii care au venit la secţia de votare avînd certificatul pentru drept de vot. Certificatul pentru drept de vot rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară.

2.3. În baza listei suplimentare votează şi persoanele indicate la punctul 3.1 din prezenta Instrucţiune.

2.4. Persoanele care nu au fost incluse în listele electorale pe motiv că nu au înregistrare permanentă sau temporară la domiciliu vor putea vota în secţiile de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ultimul domiciliu sau reşedinţă. Această categorie de persoane vor fi incluse în listele suplimentare.

Pct. 2.4. completat prin hot. CEC nr. 2356 din 20.03.09

3. Votarea la locul aflării (cu urna mobilă)

3.1. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive întemeiate, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare, desemnează la cererea verbală sau scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează la locul unde se află alegătorul cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar pentru votare: lista electorală suplimentară, semnată de preşedintele şi secretarul biroului electoral (a alegătorilor care au solicitat votarea la locul aflării lor); buletinul de vot; ştampila specială “29.07.2009 ALEGERI” pentru aplicare în actul de identitate; ştampila cu menţiunea “Votat”; tuşiera. Echipa care se deplasează cu urna de vot mobilă poate fi însoţită de observatori.

În lista electorală de bază, în dreptul numelui persoanei respective, se face menţiunea “Votat la locul aflării”.

Pct. 3.1. modificat prin hot. CEC nr.2698 din 07.07.09

3.2. Cererile pot fi transmise biroului electoral, începînd cu data de 19 iulie pînă la 29 iulie curent, ora 15.00, şi se fixează într-un registru, parte componentă a documentaţiei electorale. Deplasarea la domiciliul alegătorului poate fi efectuată pe parcursul zilei, cu condiţia de a reveni la secţia de votare pînă la ora 21.00. Membrii biroului, deplasaţi la alegător, sînt obligaţi să-i asigure posibilitatea exercitării libere a dreptului de vot.

Pct. 3.2 modificat prin hot. CEC nr.2698 din 07.07.09

3.3. În acelaşi mod votează şi persoanele deţinute pe baza unui mandat de arestare pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la privaţiune de libertate a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune administrativă sub formă de arest şi persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească definitivă pentru infracţiuni uşoare şi mai puţin grave. Lista acestei categorii de alegători se întocmeşte de conducătorul instituţiei corespunzătoare, se semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se transmite, cel tîrziu la 20 iulie curent, la secţia de votare din perimetrul respectiv.

Pct. 3.3. modificat prin hot. CEC nr.2698 din 07.07.09

3.4. Cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care în ziua votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale amplasate în altă localitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova votează la secţiile de votare în a cărei rază se află staţiunea balneară, casa de odihnă ori spitalul în care se află bolnavul. Listele electorale ale categoriei menţionate de alegători se întocmesc pe baza datelor prezentate de conducătorii instituţiilor medicale respective.

3.5. Persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu domiciliul lor votează conform regulilor votării la domiciliu.

4. Votarea în afara Republicii Moldova

4.1. Persoanele aflate în afara Republicii Moldova votează la secţiile de votare de pe lîngă ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

4.2. Votarea în secţiile de votare constituite pe lîngă ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare în cadrul secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2213 din 27 februarie 2009.

5. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la votare

Votarea se efectuează în baza actelor de identitate stipulate la art.53 alin.(3) din Codul electoral.

Cetăţenilor Republicii Moldova li se permite să participe la votare în baza buletinelor de identitate cu termen de valabilitate expirat.

Pct. 5. completat şi modificat prin hot. CEC nr. 2400 din 27.03.09, şi, respectiv, nr. 2698 din 07.07.09

6. Votarea în baza declaraţiei de şedere

6.1. Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere şi au depus, cel tîrziu cu 32 de zile înainte de alegeri, la organul administraţiei publice locale o declaraţie cu privire la locul nou de şedere pentru a putea fi înscrise în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii şi radiate din lista electorală de la locul şederii precedente, vor vota în secţiile de votare conform declaraţiei depuse.

Pct. 6.1. modificat prin hot. CEC nr.2698 din 07.07.09

6.2. Această declaraţie este temei doar pentru înscriere în listele electorale şi nu poate fi utilizată pentru alte operaţiuni juridice.

Capitolul 7 exclus prin hot. CEC nr.2698 din 07.07.09