Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2574 din 16 iunie 2009

Termenele de realizare a acţiunilor electorale s-au calculat conform Legii nr. 24-XVII din 15 iunie 2009 privind aplicarea articolului 76 alineatul (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.103 din 16.06.2009

Nr. d/oTermen de realizareReferinţeAcţiuneaResponsabil
de pregătirede executare
116 iunie 2009 Adoptarea hotărîrii CEC cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor (art.44 alin.(2)), constituirea comisiei pentru recepţionarea documentelorSecţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
216 iunie 2009În termen de 2 zile de la începerea perioadei de desemnare a candidaţilorInformarea publicului privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor (art.44 alin.(2))Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat a Direcţiei management alegeriCEC
316 iunie 2009Îndată după recepţionarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind stabilirea datei alegerilorAdoptarea hotărîrii CEC cu privire la degrevarea unor membri ai CEC de la locul de muncă permanent (art.21 alin.(1))Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
416 iunie 2009După începerea perioadei electoraleAprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor (art.35)Direcţia financiară şi auditCEC
516 iunie 2009După intrarea în vigoare a Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind stabilirea datei alegerilorAdoptarea Hotărîrii CEC cu privire la lista partidelor şi organizaţiilor social-politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, conform datelor prezentate de Ministerul Justiţiei (art.26 alin.(1) lit.d))Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
619 iunie 2009Îndată după recepţionarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind stabilirea datei alegerilorAprobarea modelelor actelor ce ţin de desfăşurarea alegerilor Parlamentului din 29 iulie 2009 (art.26 (1) lit.(f))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
7Pînă la 23 iunie 2009 Tipărirea şi pregătirea spre distribuire consiliilor electorale de circumscripţie a documentelor ce ţin de desfăşurarea alegerilorSecţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
819 iunie 2009 Aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (art.64 alin.(1))Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat a Direcţiei management alegeriCEC
9Pînă la 7 iulie 2009, inclusivÎncepînd cu 43 de zile şi cel tîrziu cu 21 de zile înainte de ziua alegerilorDesemnarea candidaţilor (art.41)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculPartidele politice, candidaţii independenţi
10După intrarea în vigoare a Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind stabilirea datei alegerilorConform cererii candidatului independentEliberarea listelor de subscripţie în susţinerea candidaţilor independenţi (art.42)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
11Pînă la 7 iulie 2009, inclusivDupă desemnarea candidaţilor conform art.41 şi după ce CEC face publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelorDepunerea documentelor pentru înregistrarea candidaţilor (art.44 alin.(1) şi (2), 75 alin.(2), 78, 79)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculPartidele politice, candidaţii independenţi
12Pînă la 8 iulie 2009, inclusiv, ora 9.00La ora 17.00 a zilei în care doi sau mai mulţi candidaţi au depus actele spre înregistrareTragerea la sorţi în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaţilor pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova (art.48)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
13Pînă la 11 iulie 2009, inclusivÎn termen de 4 zile de la data primirii listelorVerificarea listelor de subscripţie şi informarea asupra rezultatelor verificării (art.42, 43 alin.(1) şi (2), 78 alin.(1))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
14Pînă la 12 iulie 2009, inclusivÎn decurs de 5 zile de la data primirii actelor enumerate la art.44 alin.(1)Înregistrarea candidaţilor desemnaţi pentru alegerile parlamentare (art.44 alin.(3))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
15 În termen de 2 zile de la data înregistrăriiEliberarea legitimaţiilor candidaţilor înregistraţi (art.44 alin.(5))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
16Pînă la 16 iulie 2009După înregistrarea candidaţilorPublicarea integrală a listei candidaţilor înregistraţi şi transmiterea acesteia către fiecare secţie de votare (art.44 alin.(6) şi (7))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
17 În termen de 2 zile de la data înregistrării concurentului electoralStabilirea minimumului de locuri de afişaj electoral şi a minimumului de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii (art.47 alin.(13))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriAutorităţile administraţiei publice locale, consiliile electorale de circumscripţie
18 În termen de 2 zile de la depunerea documentelor de către concurenţii electoraliConfirmarea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali în componenţa CEC şi eliberarea legitimaţiilor (art.15 alin.(2))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
19Pînă la 19 iunie 2009, inclusivCu cel puţin 39 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea circumscripţiilor electorale de nivelul II (art.27 alin.(1))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
20Pînă la 20 iunie 2009, inclusivCu cel puţin 38 de zile înainte de ziua alegerilorDepunerea candidaturilor la CEC pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II (art.27 alin.(2) şi (4))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriJudecătoriile de circumscripţie
21Pînă la 18 iunie 2009, inclusivCel tîrziu cu 5 zile înainte de expirarea termenului de constituire a consiliilorDepunerea candidaturilor la CEC pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II (art.27 alin.(5))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriPartidele reprezentate în Parlament
22Pînă la 20 iunie 2009, inclusivCu cel puţin 38 de zile înainte de ziua alegerilorÎn cazul cînd partidele nu prezintă candidaturile sale în componenţa consiliului electoral de circumscripţie, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul municipal, raional, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia (art.27 alin.(5))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile locale de nivelul II, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia
23Pînă la 22 iunie 2009, inclusivCu cel puţin 36 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II (art.27 alin.(1) şi (2))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
24 În decursul a 2 zile de la data constituirii consiliuluiAlegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului electoral de circumscripţie de nivelul II, comunicarea imediată CEC a rezultatelor acestor alegeri (art.27 alin.(6))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie de nivelul II, membrii CEC
25 În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliuluiAducerea la cunoştinţă publică a componenţei şi sediului consiliului electoral de circumscripţie de nivelul II, a modului de contactare pentru relaţii (art.27 alin.(7))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie, CEC
26 În termen de 2 zile de la depunerea documentelor la consiliul electoral de circumscripţieConfirmarea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie şi eliberarea legitimaţiilor (art.15 alin.(2))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie, CEC
27Pînă la 19 iunie 2009, inclusiv Stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali (art.45 alin.(1))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
28 După înregistrarea candidaţilorSelectarea persoanelor de încredere şi prezentarea lor la CEC pentru înregistrare (art.45 alin.(2))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConcurenţii electorali
29Pînă la ziua precedentă alegerilorDupă prezentarea documentelor necesareÎnregistrarea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali şi eliberarea legitimaţiilor (art.45 alin.(2), (3) şi (4))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
30Pînă la 22 iunie 2009, inclusiv Aprobarea statului de personal al aparatului de lucru al consiliilor electorale de circumscripţie (art.27 alin.(9))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeri, Direcţia financiară şi auditCEC
31Pînă la 22 iunie 2009, inclusivCu cel puţin 36 de zile înainte de ziua alegerilorAdoptarea Hotărîrii CEC cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări (art.32 alin.(4))Direcţia financiară şi auditCEC
32Pînă la 26 iunie 2009, inclusivDupă alegerea preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi secretarilor consiliilor electorale de circumscripţieAdoptarea hotărîrii CEC privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de circumscripţie, la propunerea acestora (art.32 alin.(4), 26 alin.(1) lit.m))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
33Pînă la 28 iunie 2009 Organizarea seminarului republican privind problemele alegerilor parlamentare cu participarea preşedinţilor şi secretarilor consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II şi persoanelor responsabile de evidenţa contabilă (art.26 alin.(1) lit.k))Secţia alegeri şi referendumuri şi Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat ale Direcţiei management alegeri, Direcţia financiară şi auditCEC
34Pînă la 19 iunie 2009, inclusiv Adoptarea hotărîrii CEC privind stabilirea cuantumului creditelor pentru concurenţii electorali (art.37)Direcţia financiară şi auditCEC
35Pînă la 19 iunie 2009, inclusiv Stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurenţilor (art.38 alin.(2))Direcţia financiară şi auditCEC
36 După înregistrarea concurenţilor electoraliSelectarea, după necesitate, şi desemnarea mandatarilor financiari pentru primirea creditelor, înregistrarea lor la Ministerul Finanţelor (art.37 alin.(2))Direcţia financiară şi auditConcurenţii electorali
37 Imediat după înregistrarea concurenţilor electoraliConfirmarea persoanelor responsabile de finanţe (trezorierilor) (art.38 alin.(3))Direcţia financiară şi auditConcurenţii electorali, CEC
38 După înregistrarea concurenţilor electoraliDeschiderea la bancă de către concurenţii electorali a conturilor speciale “Fond electoral” şi prezentarea către CEC o dată la 2 săptămîni a rapoartelor financiare care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei (art.38 alin.(2), (8) şi (9))Direcţia financiară şi auditConcurenţii electorali, băncile
39Pînă la 7 iulie 2009, inclusivÎn termen de 21 de zile după începerea campaniei electoraleDeclararea în presă a mijloacelor financiare, a altor forme de susţinere materială a activităţii concurenţilor electorali la alegeri (art.38 alin.(1) lit.a))Direcţia financiară şi auditConcurenţii electorali
40 În decurs de 24 de ore de la data depunerii sumelor băneşti la contul concurentului electoralInformarea CEC despre sumele băneşti virate în contul concurentului electoral (art.38 alin.(9))Direcţia financiară şi auditBăncile, mandatarii financiari, CEC
41Pînă la 26 iunie 2009, inclusivCel tîrziu cu 32 de zile înainte de ziua alegerilorDeclararea locului nou de şedere la organele administraţiei publice locale pentru înscriere în listele electorale (art.39 alin.(2))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriPersoanele cu drept de vot care după ultima participare la alegeri şi-au schimbat locul de şedere, primăria
42Pînă la 3 iulie 2009, inclusivCu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea secţiilor de votare în baza propunerilor primarilor (art.29 alin.(2) şi (3))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie
434 iulie 2009 Prezentarea CEC a hotărîrii privind constituirea secţiilor de votareSecţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie
44Pînă la 12 iulie 2009, inclusivCu cel puţin 16 zile înainte de ziua alegerilorDepunerea candidaturilor la consiliile electorale de circumscripţie pentru constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare (art.29 alin.(10) şi (11))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile locale de nivelul I
45Pînă la 9 iulie 2009, inclusivCel tîrziu cu 5 zile înainte de expirarea termenului de constituire a birourilorDepunerea candidaturilor la consiliile electorale de circumscripţie pentru constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare (art.29 alin.(10) şi (11))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriPartidele reprezentate în Parlament
46 Cu cel puţin 16 zile înainte de ziua alegerilorÎn cazul cînd partidele nu prezintă candidaturile sale în componenţa biroului electoral al secţiei de votare, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local (art.29 alin.(11))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile locale de nivelul I
47Pînă la 14 iulie 2009, inclusivCu cel puţin 14 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare (art.29 alin.(10))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie, CEC
48Pînă la 15 iulie 2009, inclusivÎn decurs de o 1 zi de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votareAlegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral, comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri consiliului electoral de circumscripţie (art.29 alin.(12))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare, consiliile electorale de circumscripţie, CEC
49 Îndată după alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului birouluiAducerea la cunoştinţă publică a componenţei şi sediului biroului electoral, a modului de contactare pentru relaţii (art.29 alin.(12))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare
50Pînă la 15 iulie 2009Cu cel puţin 13 zile înainte de ziua alegerilorAdoptarea hotărîrii consiliului electoral de circumscripţie privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai birourilor electorale (art.32 alin.(4))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie, CEC
51 În termen de 2 zile de la desemnarea în biroul electoral al secţiei de votareConfirmarea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali în componenţa biroului electoral al secţiei de votare şi eliberarea legitimaţiilor (art.15 alin.(2))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare
5216–19 iulie 2009 Organizarea şi desfăşurarea seminarelor cu participarea preşedinţilor şi secretarilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, primarilor şi secretarilor consiliilor locale (conform unui plan special) (art.26 alin.(1) lit.k))Secţia alegeri şi referendumuri şi Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat ale Direcţiei management alegeri, Direcţia informatizareConsiliile electorale de circumscripţie, CEC
53Pînă la 14 iulie 2009, inclusivCel tîrziu cu 14 zile înainte de ziua alegerilorÎntocmirea listelor electorale în două exemplare, verificarea la domiciliul alegătorilor înscrişi în listeSecţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriPrimăriile
14 iulie 2009Cel tîrziu cu 14 zile înainte de ziua alegerilorPrezentarea listelor electorale, semnate de primar, birourilor electorale ale secţiilor de votare (art.39 alin.(1))Primăriile
5414 iulie 2009Cel tîrziu cu 14 zile înainte de ziua alegerilorAfişarea listelor electorale în localurile secţiilor de votare (art.40 alin.(1))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare
De la 14 iulie 2009 pînă la 24 iulie 2009Cu 5 zile înainte de ziua alegerilorVerificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale şi actualizarea acestora (art.39 alin.(7), art.40 alin.(2))Birourile electorale ale secţiilor de votare, consiliile electorale de circumscripţie
55Pînă la 15 iulie 2009, inclusivCel tîrziu cu 14 zile înainte de ziua alegerilorInformarea alegătorilor despre sediul secţiei de votare la care ei vor vota (art.40 alin.(1))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare
56Pînă la 16 iulie, inclusivDupă afişarea listelor electoralePrezentarea CEC a hotărîrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale consiliilor electorale de circumscripţie privind numărul de buletine de vot, care urmează a fi tipărite, corespunzător numărului de alegători din secţii şi circumscripţia respectivăSecţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare, consiliile electorale de circumscripţie
57Pînă la 21 iulie 2009, inclusivCel tîrziu cu 7 zile înainte de ziua alegerilorAducerea la cunoştinţă publică a timpului şi locului votării (art.50)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare
58Pînă la ora 15.00 în ziua votăriiÎncepînd cu 10 zile înainte de ziua votăriiPrimirea cererilor şi întocmirea listei alegătorilor care vor vota la locul aflării (art.55 alin.(4))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare
59Pînă la 23 iulie 2009, inclusivNu mai tîrziu de 5 zile pînă la ziua alegerilorDepunerea documentelor privind retragerea candidaturii concurentului electoral (art.46 alin.(6))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConcurenţii electorali
60 În decursul a 2 zile de la data depunerii cereriiExaminarea cererii de retragere a candidatului de pe lista concurentului electoral (art.46 alin.(61)) Transmiterea hotărîrii către CEC în decurs de 24 de ore după examinarea cereriiSecţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriOrganul abilitat al partidului
61Pînă la 24 iulie 2009O dată cu începerea campaniei electorale, dar nu mai tîrziu de 4 zile înainte de ziua alegerilorAcreditarea observatorilor din partea asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova şi a reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate (art.63 alin.(3) şi (4))Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat a Direcţiei management alegeriCEC
Acreditarea observatorilor la cererea concurenţilor electorali şi din partea asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova în secţiile de votare (art.63 alin.(1) şi (4))Consiliile electorale de circumscripţie
62Pînă la 18 iulie 2009 Adoptarea hotărîrii CEC cu privire la modelul buletinului de vot (art.48 alin.(1))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
63Pînă la 18 iulie 2009, inclusivDupă încheierea înregistrării concurenţilor electoraliAprobarea textului buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului (art.48 alin.(1) şi (2)) Înscrierea în buletine a concurenţilor electorali în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată în ziua depunerii documentelor (art.48 alin.(3))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
64Pînă la 18 iulie 2009, inclusivDupă prezentarea CEC a hotărîrilor birourilor electorale privind cantitatea de buletine necesarăAdoptarea hotărîrii CEC cu privire la tirajul buletinelor de vot necesar pentru efectuarea votării în fiecare secţie de votareSecţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
65Pînă la 18 iulie 2009, inclusiv Adoptarea hotărîrii CEC privind modelul: formularului special pentru numărarea voturilor; procesului-verbal al biroului electoral al secţiei de votare privind rezultatele votării; procesului-verbal al consiliului electoral de circumscripţie cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie (art.56 alin.(7), 58, 59)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
66Pînă la 25 iulie 2009, inclusivCel tîrziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilorTipărirea buletinelor de vot (art.49 alin.(2))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
6726–27 iulie 2009, inclusivCel tîrziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilorExpedierea buletinelor de vot consiliilor electorale de circumscripţie (art.49 alin.(6))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
6828 iulie 2009În ajunul alegerilorRemiterea buletinelor de vot tipărite biroului electoral al secţiei de votare în baza unui act de predare (art.49 (3))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie
6929 iulie 2009ZIUA ALEGERILORVotarea se efectuează de la 7.00 pînă la 21.00 (art.50)Birourile electorale ale secţiilor de votare, Consiliile electorale de circumscripţie, CEC 
70La ora 7.00Pînă la începerea votăriiÎntocmirea procesului-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor, semnarea lui, introducerea primului exemplar în urna de vot şi declararea votării deschise (art.55 alin.(1))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare
71La ora 7.15 Transmiterea la consiliile electorale de circumscripţie a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul de alegători incluşi în listele electoraleConsiliile electorale de circumscripţieBirourile electorale ale secţiilor de votare
72La ora 7.30 Transmiterea la CEC a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul de alegători incluşi în listeSecţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie
73La orele 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00 Transmiterea la consiliile electorale de circumscripţie a informaţiei privind desfăşurarea votăriiSecţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare
74La orele 9.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.45 Transmiterea la CEC prin poşta electronică a informaţiei privind mersul votăriiDirecţia informatizareConsiliile electorale de circumscripţie
75 Sistematic pe parcursul zileiInformarea publicului privind participarea alegătorilor la votareSecţia educaţie civică, training-uri şi secretariat a Direcţiei management alegeriCEC
76 După încheierea votării şi numărarea voturilorCompletarea formularului special pentru numărarea voturilor, verificarea datelor din acesta, întocmirea procesului-verbal privind rezultatele votării. Afişarea imediată a acestuia la intrarea în secţia de votare. Înmînarea procesului-verbal reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor (art.56 alin.(7) şi (8), 58)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriBirourile electorale ale secţiilor de votare
77 Nu mai tîrziu de 18 ore după închiderea secţiilor de votarePrezentarea documentelor electorale consiliilor electorale de circumscripţie, conform Ordinii de pregătire şi de predare a documentelor şi materialelor electorale (Ghidul membrului consiliului electoral*)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriPreşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare
78Pînă la 31 iulie 2009În termen de 48 de ore după închiderea secţiilor de votarePrezentarea CEC a proceselor-verbale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie şi a documentelor electorale, conform Ordinii de pregătire şi de predare a documentelor şi materialelor electorale (Ghidul membrului consiliului electoral*)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriConsiliile electorale de circumscripţie
79Pînă la 29 august 2009 Prezentarea CEC a raportului asupra gestionării mijloacelor financiare alocate (art.35 alin.(3))Direcţia financiară şi auditConsiliile electorale de circumscripţie
80Pînă la 5 august 2009În termen de 5 zile, în baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripţieTotalizarea voturilor pe ţară şi întocmirea procesului-verbal (art.60 alin.(1)) Pregătirea proiectelor de hotărîri privind: rezultatele alegerilor parlamentare; şirul descrescător de voturi valabil exprimate; lista valorilor lanţului descrescător pentru repartizarea mandatelor de deputat; lista concurenţilor electorali cărora li s-au atribuit mandate de deputat ş.a.Direcţia informatizare, Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
816 august 2009, inclusiv Şedinţa Comisiei Electorale Centrale. Adoptarea hotărîrilor privind totalizarea rezultatelor alegerilor (art.60)Secţia alegeri şi referendumuri şi a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
82Pînă la 6 august 2009În termen de 5 zile, în baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripţiePregătirea raportului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor ale Parlamentului Republicii MoldovaSecţia alegeri şi referendumuri şi Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat ale Direcţiei management alegeri, Direcţia financiară şi audit, Direcţia juridică şi relaţii cu publicul, Direcţia informatizareCEC
83Pînă la 10 august 2009 Pregătirea materialelor pentru tipărirea legitimaţiilor deputaţilor aleşi. Tipărirea legitimaţiilorSecţia educaţie civică, training-uri şi secretariat a Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
846 2009În termen de 48 de ore după totalizarea voturilor pe ţarăPrezentarea documentelor electorale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, rezultatelor totalizării voturilor pe ţară Curţii Constituţionale pentru confirmarea rezultatelor alegerilor, validarea mandatelor şi confirmarea listei candidaţilor supleanţi (art.60 alin.(3), 89 alin.(1))Secţia alegeri şi referendumuri şi Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat ale Direcţiei management alegeri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
85Pînă la 16 august 2009, inclusivÎn termen de 10 zile după primirea actelor de la CECConfirmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor ale Parlamentului Republicii Moldova, validarea mandatelor deputaţilor aleşi, confirmarea listei candidaţilor supleanţi (art.89 alin.(2))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCurtea Constituţională
86 În termen de 2 zile după confirmarea legalităţii alegerilorTransmiterea procesului-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, documentele anexate şi avizul Curţii Constituţionale Parlamentului (art.90 alin.(1))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCurtea Constituţională
87 În timp de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea ConstituţionalăPublicarea rezultatelor finale ale alegerilor (art.90 alin.(2))Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat a Direcţiei management alegeriCEC
88 În termen de 2 zile după confirmarea legalităţii alegerilorEliberarea legitimaţiilor deputaţilor aleşi (art.89 alin.(3))Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriCEC
89 În termen de 2 luni de la data încheierii votăriiRestituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenţii electorali care au primit mai puţin de trei la sută din voturile valabil exprimate pe ţară, inclusiv candidaţii independenţi care nu au fost aleşi (art.37 alin.(4))Direcţia financiară şi auditConcurenţii electorali
90 În termen de 4 luni după încheierea votăriiRestituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenţii electorali care au primit mai mult de 3 la sută din voturile valabil exprimate pe ţară, inclusiv cei aleşi (art.37 alin.(4))Direcţia financiară şi auditConcurenţii electorali
91 După încheierea perioadei electoraleRemiterea documentelor, returnarea ştampilelor şi bunurilor primite de la CEC (art.32 alin.(8), 62)Secţia alegeri şi referendumuri a Direcţiei management alegeriPreşedinţii birourilor şi consiliilor electorale
92  Prezentarea Parlamentului a raportului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate împreună cu avizul Curţii de Conturi (art.35 alin.(3))Direcţia financiară şi auditCEC
* Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare, Chişinău, 2009, pag.96.