Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Raport cu privire la rezultatele alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2886 din 4 august 2009

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.2243-IV din 15 iunie 2009, Parlamentul de legislatura a XVII-a a fost dizolvat, fiind stabilită data de 29 iulie 2009 pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament.

Conform Legii nr. 24-XVII din 15 iunie 2009 privind aplicarea art.76 alin.(3) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a recalculat termenele stipulate în Codul electoral şi a aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate (hotărîrea nr. 2574 din 16.06.09). În aceeaşi zi au fost adoptate hotărîrile:

Anterior stabilirii datei alegerilor parlamentare anticipate, la 9 iunie curent a fost adoptată hotărîrea nr. 2555 cu privire la întocmirea listelor electorale, conform căreia primarii, pînă la 3 iulie curent, urmau să organizeze întocmirea listelor electorale pentru fiecare secţie de votare, în două exemplare, şi să includă în listele electorale toţi cetăţenii cu drept de vot care la moment domiciliau în raza acestora.

Autorităţilor locale li s-a atras atenţia asupra includerii în listă a persoanelor care pînă/sau în ziua alegerilor anticipate urmau să împlinească 18 ani şi excluderii persoanelor decedate pînă la data întocmirii listelor electorale.

Listele întocmite urmau să fie verificate la domiciliul alegătorilor, semnate de primarul localităţii şi păstrate la primărie. Un exemplar, în format electronic, a fost transmis, către 6 iulie curent, la Comisia Electorală Centrală. Listele au fost analizate sub aspectul conformităţii prevederilor din Codul electoral şi modelului aprobat de CEC.

În perioada de referinţă s-a organizat la sediul CEC un seminar cu secretarii consiliilor raionale, iar în toate raioanele seminare cu primarii la care au participat membrii Comisiei Electorale Centrale şi funcţionarii aparatului CEC. La seminare au fost puse în discuţie chestiunile ce ţin de întocmirea şi verificarea minuţioasă a listelor electorale şi instruirea funcţionarilor electorali.

Au fost organizate consultări cu reprezentanţii partidelor şi mass-media privind semnarea Codului de conduită în vederea desfăşurării şi reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009. Constatăm cu regret că acesta a fost semnat doar de 3 partide — PCRM, PPCD, PPR şi 5 instituţii mass-media — Moldova 1, Radio Moldova, Antena C, Eu tv, TVC 21.

La 18 iunie curent, prin hotărîrea nr.2583, au fost constituite 37 circumscripţii electorale de nivelul doi în unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, aprobate modelele documentelor electorale.

Au fost stabilite atribuţiile de serviciu ale membrilor Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală (nr.2586 din 18.06.09).

Autorităţilor administraţiei publice locale le-a fost expediată o scrisoare prin care acestea urmau, în termen de 3 zile de la data înregistrării concurentului electoral, să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral, să stabilească un minim de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii, în conformitate cu art. 47 alin. (13) din Codul electoral, iar dispoziţiile emise să le afişeze imediat la sediul lor şi să le aducă la cunoştinţă subiecţilor interesaţi prin intermediul mijloacelor de informare în masă, al altor mijloace de comunicare disponibile. Potrivit dispoziţiilor generale cuprinse în Codul electoral, panourile de afişaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou este de 1 m2, iar spaţiul de afişaj electoral oferit concurenţilor electorali trebuie sa fie egal pentru toţi.

În conformitate cu art. 18, 22 lit.q) şi 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a aprobat Instrucţiunea privind securizarea procesului de vot.

Prin hotărîrile CEC nr. 2587, nr. 2588, nr. 2589 din 20 iunie 2009, a fost stabilit numărul de persoane de încredere ale concurenţilor electorali, aprobate statele de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie, stabilite numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009.

În conformitate cu art.37 alin. (1) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală (nr. 2591 din 20.06.09) a stabilit cuantumul creditului fără dobîndă la aceste alegeri:

A fost stabilit plafonul mijloacelor financiare (nr. 2590 din 20.06.09) ce pot fi virate în fondul electoral al concurenţilor electorali:

Prin hotărîrea nr. 2848 din 27 iulie 2009, CEC a luat act de rapoartele financiare privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali şi a aprobat raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali în campania electorală pentru alegerile Parlamentului din 29 iulie 2009 la venituri în sumă de 16142235,05 lei şi la cheltuieli în sumă de 16108590,11 lei.

Prin hotărîrile nr. 2594, nr. 2595, nr. 2596, nr. 2597, nr. 2598, nr. 2599 din 22.06.09, nr.2671 din 03.07.09, nr.2693 din 07.07.09, nr.2714 şi nr.2715 din 10.07.09, au fost înregistraţi candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, simbolurile electorale şi confirmaţi membrii reprezentanţi în Comisia Electorală Centrală din partea: Partidului Politic “Partidul Liberal Democrat din Moldova”, Partidului Politic “Alianţa Moldova Noastră”, Partidului Politic “Partidul Liberal”, Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Popular Creştin Democrat, Partidului Democrat din Moldova, Partidului Naţional Liberal, Partidului Social Democrat, Mişcării Social-Politice “ACŢIUNEA EUROPEANĂ” şi Partidului Politic “Partidul ecologist «Alianţa Verde» din Moldova”.

În total, în consiliile electorale ale circumscripţiilor au fost confirmaţi 385 de membri, dintre care 163 cu studii juridice, 14 licenţiaţi în administraţia publică.

În scopul asigurării unei activităţi eficiente a observatorilor internaţionali în perioada electorală pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 şi în conformitate cu art. 18 şi 22 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a constituit Oficiul de Protocol al Observatorilor (nr. 2637 din 23.06.09) cu următoarele atribuţii:

Au fost aprobate modelele listelor electorale (de bază) şi suplimentare pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2638 din 23.06.09).

Drept măsură de control pentru neadmiterea multiplei votări, CEC a adoptat hotărîrea nr. 2639 din 23 iunie 2009, conform căreia în actele de identitate în baza cărora alegătorii participă la votare se aplică odată cu eliberarea buletinului de vot ştampila specială “29.07.2009 ALEGERI”:

Prin aceeaşi hotărîre a fost aprobat modelul ştampilei speciale “29.07.2009 ALEGERI”.

Prin hotărîrea nr.2585 din 18 iunie 2009, a fost modificat şi completat Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, responsabilitatea privind efectuarea înscrierilor în lista suplimentară a fost pusă, exclusiv, în sarcina secretarului biroului electoral al secţiei de votare, iar prin hotărîrea nr. 2640 din 23 iunie acesta a fost completat la punctul 53 cu prevederea conform căreia “anterior zilei votării biroul electoral al secţiei de votare va adopta o hotărîre în care să prevadă repartizarea între membrii biroului electoral al secţiei de votare a listelor electorale de care aceştia vor fi responsabili (conform denumirii străzilor, numelor alegătorilor etc.) în ziua votării. Tot în această hotărîre se va indica membrul suplinitor în cazul lipsei membrului responsabil de anumite liste electorale” şi la punctul 66 cu următorul text: “Membrul biroului electoral responsabil de eliberarea buletinelor de vot, după închiderea secţiei de votare, va semna în partea dreaptă de sus a listelor electorale, care i-au fost distribuite, iar în partea stîngă de jos va menţiona numărul buletinelor de vot eliberate. Membrul biroului electoral care îl suplineşte, la eliberarea buletinelor de vot, va semna pentru aceasta în rubrica «Note» din lista electorală respectivă. După închiderea secţiei de votare, preşedintele biroului electoral va verifica existenţa semnăturilor acestora pe listele electorale respective”.

În scopul organizării unui scrutin corect, CEC a aprobat Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile în noul Parlament din 29 iulie 2009 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (hotărîrea nr.2641 din 23.06.09).

Reflectarea campaniei a fost efectuată de 61 de instituţii audiovizuale, dintre care 30 de posturi TV şi 31 posturi de radio. Dintre acestea 21 de posturi de televiziune şi 6 posturi de radio au organizat dezbateri electorale. Cumulativ, titularii de licenţe care au decis să se implice în mediatizarea campaniei electorale au acoperit tot teritoriul R. Moldova. Totodată, 12 radiodifuzori şi-au anunţat intenţia de a nu reflecta campania electorală.

Au fost acreditaţi 68 de jurnalişti internaţionali de la 40 de instituţii mass-media străine.

Procesul electoral a fost reflectat şi prin intermediul celor 95 de jurnalişti acreditaţi pe durata mandatului Comisiei Electorale Centrale din partea a 22 instituţii mass-media.

Pentru a facilita fluxul de informaţii despre desfăşurarea alegerilor, Comisia Electorală Centrală a redeschis, pentru scrutinul din 29 iulie 2009, Centrul Media, proiect finanţat de către Comisia Europeană, co-finanţat şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Dotat cu calculatoare conectate la Internet, Centrul a oferit şi servicii de imprimare, scanare şi multiplicare. Prin intermediul acestuia, posturile de televiziune au putut emite în direct de la Comisia Electorală Centrală.

În temeiul art. 18, 26 alin.(1) lit. m) şi art.32 alin.(4) din Codul electoral, au fost degrevaţi 99 şi convocaţi 10 membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor din 29 iulie 2009.

A fost adoptată hotărîrea cu privire la unele garanţii sociale ale funcţionarilor electorali (nr. 2653 din 26.06.09), conform căreia autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de stat, la solicitarea salariaţilor lor, în temeiul hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale de constituire a consiliilor electorale de circumscripţie şi hotărîrilor consiliilor electorale de circumscripţie de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare, urmau să emită ordine (dispoziţii, decizii, hotărîri) de rechemare din concediul de odihnă pe perioada de activitate a acestora în calitate de membri (degrevaţi, nedegrevaţi) ai organelor electorale şi membri ai aparatului de lucru al acestor organe, cu folosirea ulterioară a zilelor rămase din concediul de odihnă anual.

În scopul asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 şi potrivit prevederilor art. 18, 22 şi 26 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea(nr. 2654 din 26.06.09) cu privire la unele responsabilităţi suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 29 iulie 2009, după cum urmează: Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Serviciul de Informaţii şi Securitate, “Moldtelecom” S.A.

Concurenţilor electorali şi organelor electorale, în scopul executării prevederilor sus-menţionate, li s-a recomandat să conlucreze cu persoanele responsabile din cadrul autorităţilor publice centrale şi instituţiilor sus-indicate.

Despre mersul executării hotărîrii respective organele nominalizate au informat CEC o dată în 10 zile pe parcursul perioadei electorale.

În conformitate cu art. 18, 22 şi 26 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a examinat executarea hotărîrii nr. 2654 şi a luat act de informaţiile ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 care au fost prezentate de organele enumerate (nr.2773 din 21.07.09).

La data de 29 iunie a fost organizat un seminar cu genericul: “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor în noul Parlament al Republicii Moldova din 29 iulie 2009” la care au fost invitaţi preşedinţii şi secretarii consiliilor electorale de circumscripţie, persoanele responsabile de evidenţa contabilă.

În scopul asigurării cu linii de comunicare (telefonice şi de transport de date) a consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi în perioada electorală Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 2720 din 10 iulie 2009, a obligat S.A. “Moldtelecom” să asigure în perioada 20 iulie 2009 — 29 iulie 2009 cu linii de transport de date consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi, cheltuielile fiind suportate de către Comisia Electorală Centrală.

Prin hotărîrea nr. 2721 din 10 iulie 2009, a fost modificată şi completată Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale, conform căreia punctele 2 şi 3 au fost expuse în redacţie nouă:

“2. În ziua anterioară zilei alegerilor, la ora 10.00, consiliile electorale de circumscripţie transmit Comisiei Electorale Centrale informaţia privind constituirea secţiilor de votare şi numărul de alegători incluşi în listele electorale. Aceste informaţii se introduc într-un formular special (conform anexei nr. 1). Responsabil de transmiterea acestei informaţii este preşedintele consiliului electoral de circumscripţie.

În cazul municipiului Chişinău, informaţiile se transmit în baza formularelor speciale (conform anexei nr. 2) completate de fiecare sector (subsector): Botanica 1, Botanica 2, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani, suburbii, peste hotare.

3. În ziua alegerilor, la ora 7.30, consiliile electorale de circumscripţie transmit Comisiei Electorale Centrale informaţiile privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul de alegători incluşi în listele electorale. Datele privind numărul de alegători incluşi în listele electorale se transmit în baza unui formular special (conform anexei nr. 1), semnat de preşedintele consiliului. Informaţia se transmite prin reţeaua electronică către CEC.

În cazul municipiului Chişinău, informaţiile se transmit în baza formularelor speciale (conform anexei nr. 2) completate de fiecare sector (subsector): Botanica 1, Botanica 2, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani, suburbii, peste hotare. Aceste formulare sînt semnate de persoanele responsabile de sectorul respectiv. Informaţia se transmite prin reţeaua electronică către CEC”.

În scopul asigurării dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unele localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, CEC a stabilit, prin hotărîrea nr. 2738 din 14 iulie 2009, modul de participare a acestor cetăţeni la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, astfel aceştia au putut vota la 11 secţii de votare:

În localităţile menţionate votarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile Codului electoral al Republicii Moldova.

Buletinele de vot au fost distribuite de consiliile electorale ale circumscripţiilor Floreşti nr.18, Rezina nr. 26, Dubăsari nr. 15, Anenii Noi nr. 4, Ştefan Vodă nr. 32, Căuşeni nr. 10, fiind supuse unei evidenţe aparte. Tirajul buletinelor de vot a fost stabilit de birourile electorale ale secţiilor de votare menţionate.

Alegătorii din localităţile vizate au fost incluşi în liste electorale suplimentare în care a fost indicată denumirea biroului electoral al secţiei de votare. În procesul votării alegătorii au introdus buletinele de vot în urne separate cu inscripţia “Urna specială”.

La totalizarea rezultatelor votării, birourile electorale ale secţiilor de votare menţionate au deschis şi au numărat separat buletinele de vot din aceste urne. Rezultatele numărării s-au consemnat într-un formular special pentru numărarea voturilor şi au fost transmise consiliului electoral respectiv. Birourile electorale ale secţiilor de votare menţionate în hotărîre au întocmit în două exemplare un proces-verbal separat.

La scrutinul din 29 iulie 2009 au participat circa 5100 cetăţeni domiciliaţi în localităţile sus-indicate.

Buletinele de vot numărate din “Urna specială” au fost sigilate separat, iar documentaţia electorală referitoare la votarea acestor cetăţeni au fost prezentate consiliilor electorale de circumscripţie care, la rîndul lor, le-au transmis Comisiei Electorale Centrale.

Ministerul Afacerilor Interne, în baza obligaţiunilor ce i-au revenit în conformitate cu prevederile Codului electoral, a întreprins măsurile necesare privind menţinerea ordinii publice în localităţile unde îşi au sediul secţiile de votare respective.

În scopul garantării securităţii procesului de votare la secţiile de votare din localităţile aflate în Zona de Securitate, Comisia Electorală Centrală a făcut apel către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia Unificată de Control, în vederea monitorizării desfăşurării paşnice a procesului electoral în cadrul secţiilor de votare menţionate.

Conform programului calendaristic, au fost constituite pînă la 14 iulie curent 1987 birouri electorale ale secţiilor de votare (art. 29 alin. (10) din Codul electoral).

Pînă la 16 iulie au fost prezentate la CEC hotărîrile birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale consiliilor electorale de circumscripţie privind numărul de buletine de vot, care urmau să fie tipărite corespunzător numărului de alegători din secţii şi circumscripţia respectivă.

La 18 iulie Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009.

În conformitate cu art. 48 alin. (3) din Codul electoral şi Regulamentul cu privire la unele proceduri de tragere la sorţi, Comisia Electorală Centrală a efectuat tragerea la sorţi în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În urma extragerii s-a stabilit următoarea ordine de includere în buletinul de vot:

Prin hotărîrea nr. 2694 din 7 iulie 2009, Comisia Electorală Centrală a luat act de cererea dnei Ţîmbalist Tatiana de retragere a demersului privind înregistrarea în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Prin procesul-verbal nr. 6 din 7 iulie 2009, dna Ţîmbalist Tatiana a fost exclusă din ordinea de înscriere în buletinul de vot, Mişcarea Social-Politică “ACŢIUNEA EUROPEANĂ” fiind transferată pe locul 9. Prin acelaşi proces-verbal, s-a stabilit că Partidul Politic “Partidul Ecologist «Alianţa Verde» din Moldova” va fi inclus în buletinul de vot sub nr. 10, iar candidaţii independenţi Bolotnicov Oleg şi Laguta Maia sub nr.11 şi, respectiv, nr. 12. Prin hotărîrile nr. 2716 şi nr. 2717 din 10 iulie curent, Comisia a refuzat înregistrarea dlui Bolotnicov Oleg şi dnei Laguta Maia în calitate de candidaţi independenţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Prin hotărîrea nr.2750 din 18 iulie şi nr. 2792 din 21 iulie curent Comisia a acceptat retragerea din campania electorală pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova a concurenţilor electorali: Partidul Naţional Liberal şi Mişcarea Social-Politică “ACŢIUNEA EUROPEANĂ”.

În conformitate cu art. 18, 26, 48 alin. (3) din Codul electoral şi pct. 16 din Regulamentul cu privire la unele proceduri de tragere la sorţi, a fost stabilită ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009, care a fost următoarea:

 1. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 2. Partidul Popular Creştin Democrat
 3. Partidul Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”
 4. Partidul Politic “Partidul Liberal”
 5. Partidul Politic “Partidul Liberal Democrat din Moldova”
 6. Partidul Democrat din Moldova
 7. Partidul Social Democrat
 8. Partidul Politic “Partidul Ecologist «Alianţa Verde» din Moldova”.

Comisia Electorală Centrală a aprobat modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009. Concurenţii electorali au fost înscrişi în buletinul de vot cu litere majuscule în ordinea, stabilită prin hotărîrile nr. 2751 şi nr. 2752 din 18 iulie 2009, rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic de către Comisia Electorală Centrală, ulterior modificate prin hotărîrile nr.2793 şi nr.2794 din 21 iulie 2009.

Buletinele de vot au fost tipărite pe hîrtie opacă (mată) de culoare albă.

Prin hotărîrea nr. 2754 din 18 iulie 2009, au fost aprobate modelele proceselor-verbale şi a formularului special pentru numărarea voturilor la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009, şi anume:

 1. procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor;
 2. procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor întocmit de biroul electoral al secţiei de votare;
 3. procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării întocmit de consiliul electoral al circumscripţiei electorale;
 4. formularul special pentru numărarea voturilor.

În vederea mobilizării electoratului, Comisia Electorală Centrală a elaborat şi implementat o campanie amplă de informare a alegătorilor cu genericul “Un alegător informat este un alegător conştient” şi cu sloganul general “Votul tău contează! Tu decizi, Votează!”. Un compartiment special din campanie s-a referit la informarea alegătorilor asupra necesităţii de a verifica listele electorale, precum şi asupra modalităţilor prin care ei o puteau face. În cadrul campaniei au fost elaborate 16 spoturi sociale, inclusiv 9 de mobilizare a electoratului în vederea participării la alegeri, verificării listelor electorale, solicitării certificatului cu drept de vot, 6 de informare asupra procedurilor de votare şi unul despre procedura de vot peste hotarele ţării. Spoturile au fost realizate în limba de stat şi în limba rusă, fiind însoţite de subtitre pentru a facilita înţelegerea lor de către persoanele cu dizabilităţi. Spoturile au fost difuzate de 3 140 ori prin intermediul a 21 de posturi de televiziune şi 13 de radio care cumulativ au acoperit tot teritoriul Republicii Moldova. Spoturi ale Comisiei au fost plasate pe 5 panouri dinamice din Chişinău (cumulat 540 apariţii zilnic) şi pe monitoarele din 27 de supermarket-uri din Chişinău şi Bălţi (cumulat 46 068 ori pe întreaga campanie).

Alte instrumente de informare a alegătorilor utilizate de CEC: pagina web www.voteaza.md (36 797 vizitatori unici în perioada campaniei electorale), serviciul “Linia Fierbinte a Comisiei Electorale Centrale” (679 apelanţi), 820 000 SMS-uri motivaţionale, bannere internet, 56 de billboard-uri, 20 de light-box-uri, 5 street-linere, 6450 postere de mobilizare, 500 postere privind procedura de declarare a locului şederii, 2000 postere “Votarea pas cu pas”, 2000 postere “Proces-verbal de totalizare a votării”, 40 000 de pliante pentru cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare.

La data de 1 iulie 2009, Institutul de Politici Publice (IPP) a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care a informat că în cooperare cu Asociaţia pentru Democraţia Participativă (ADEPT), Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM), Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing “C.B.S.-AXA” SRL, Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC Chişinău (IMAS) va organiza în ziua de 29 iulie 2009 un sondaj la ieşirea din secţiile de votare (de tip “exit poll”) cu scopul de a oferi publicului o estimare a rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare. A fost aprobată efectuarea în ziua alegerilor parlamentare a sondajului la ieşirea din secţiile de votare (de tip “exit poll”) solicitat de Institutul de Politici Publice şi a fost aprobat textul scrisorii cu instrucţiunile de care trebuiau să se conducă operatorii de interviu ce urmau să realizeze sondajul la ieşirea din secţiile de votare eşantionate. Au fost acreditate 458 de persoane pentru a participa la efectuarea sondajului şi a fost aprobat modelul legitimaţiei operatorului de interviu pentru sondajul la ieşirea din secţiile de votare (nr.2775 din 21.07.09).

În scopul asigurării procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a aprobat procedura de vot cu urna mobilă (nr.2776 din 21.07.09).

Procesul de votare a început conform procedurii stabilite, fără incidente, cu excepţia comunei Corjova, r-nul Dubăsari, unde a fost blocat accesul la secţia de votare nr.5 amplasată în liceul teoretic “M.Eminescu”.

Comisia Electorală Centrală, în cadrul unei şedinţe extraordinare ca urmare a demersului din partea Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Dubăsari nr. 15, potrivit căruia accesul către secţia de votare din com. Corjova a fost blocat în dimineaţa zilei de 29 iulie 2009 de autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol, a luat act de imposibilitatea desfăşurării procesului electoral în secţia de votare nr.5 din comuna Corjova, r-nul Dubăsari şi a stabilit că alegătorii din localitate vor putea vota în secţiile de votare nr.4 şi nr. 14 din comuna Cocieri şi nr. 13 din satul Ustia, r-nul Dubăsari (nr.2871 din 29.07.09). La aceste secţii de votare au participat la votare 537 alegători din comuna Corjova.

CEC şi-a exprimat profunda îngrijorare faţă de acest caz de încălcare gravă a Constituţiei Republicii Moldova şi a sesizat Procuratura Generală despre acţiunile ilegale ale unui grup de cetăţeni prin care a fost împiedicată desfăşurarea alegerilor în comuna Corjova, r-nul Dubăsari.

Peste hotarele ţării au fost constituite în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare 33 de secţii de votare, la care au participat la votare 17544 de cetăţeni.

La data de 29 iulie 2009 Comisia Electorală Centrală a fost anunţată prin demersul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare nr. 310 de pe lîngă Consulatul general al Republicii Moldova la Bologna (Italia) dl Gheorghe Munteanu, consul general, despre necesitatea extinderii orarului de votare pentru secţia respectivă din considerentul că la ora 20.40 numărul cetăţenilor care au dorit să voteze la această secţie era considerabil.

În vederea asigurării exercitării dreptului de vot al acestor cetăţeni, CEC prin hotărîrea nr. 2878 din 29 iulie 2009 a extins orarul de votare pentru secţia de votare nr. 310 din Bologna cu o oră, cu titlu de excepţie.

De asemenea, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare nr. 313 de pe lîngă Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a anunţat Comisia Electorală Centrală printr-un demers despre necesitatea extinderii orarului de votare. Prin hotărîrea nr. 2879 din 29 iulie 2009 CEC a extins orarul de votare pentru această secţie cu o oră, tot cu titlu de excepţie.

La Comisia Electorală Centrală au parvenit demersuri ale cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliul permanent peste hotarele ţării şi luaţi la evidenţă consulară în alte state, care se aflau în ziua alegerilor în Republica Moldova şi nu aveau posibilitate în aceste condiţii să participe la votare.

Deşi, potrivit Codului electoral, categoria respectivă de cetăţeni este inclusă în listele electorale ale secţiilor de votare, iar legislaţia în vigoare nu prevede modalitatea de vot pentru aceşti cetăţeni în cazul aflării lor în Republica Moldova, Comisia, fiind conştientă de importanţa dreptului de vot şi de caracterul personal al actului votării, prin hotărîrea nr. 2872 din 29 iulie 2009, a decis ca ei să voteze la secţia de votare nr.113, mun. Chişinău. Aceşti cetăţeni au fost înscrişi în listele electorale suplimentare în baza unei confirmări individuale eliberate de Comisia Electorală Centrală fiecărui alegător în parte, iar la momentul eliberării buletinului de vot s-a aplicat în paşaportul pentru ieşire şi intrare în ţară, la pagina 6, ştampila “29.07.09 ALEGERI”. În total, au participat la votare 6 cetăţeni cu domiciliul permanent peste hotarele ţării.

Pentru monitorizarea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală a acreditat 2670 de observatori naţionali din partea a 15 instituţii (inclusiv 3 concurenţi electorali) şi 488 observatori internaţionali din partea a 30 de instituţii (inclusiv 8 din partea a 5 instituţii electorale străine).

Consiliile electorale de circumscripţie au acreditat 10498 de observatori din partea concurenţilor electorali.

Misiunea de observatori a Comunităţii Statelor Independente a calificat scrutinul din 29 iulie 2009 ca fiind democratic şi în măsură să asigure cetăţenilor libertatea de exprimare şi alegere.

În raportul său preliminar misiunea de observatori a OSCE/BIDDO a constatat că “Alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 din Moldova au fost în general bine administrate, permiţînd competiţia partidelor politice care reprezintă o pluralitate de opinii. Au fost îndeplinite multe angajamente ale OSCE şi ale Consiliului Europei. Ziua alegerilor a fost bine organizată şi calmă, observatorii apreciind procedurile electorale ca fiind extrem de pozitive. În general organele electorale au respectat procedurile legale. Administraţia electorală a funcţionat transparent, partidele politice, instituţiile media şi societatea civilă bucurîndu-se de acces liber la activitatea acesteia. Comisia Electorală Centrală (CEC) a administrat alegerile de o manieră în general profesională, în pofida termenelor electorale mai restrînse. Prelucrarea electronică a datelor a funcţionat bine şi a permis o publicare rapidă a rezultatelor preliminare. Procesul electoral a subliniat necesitatea continuării reformelor democratice pentru restabilirea încrederii publice”.

Totodată, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte — “ Coaliţia 2009” consideră că alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova din data de 29 iulie 2009 nu au fost corecte şi, ţinînd cont în special de situaţia alegătorilor din Transnistria şi a celor aflaţi peste hotare, precum şi a studenţilor, nu au fost libere în totalitate.

Pe parcursul perioadei electorale, la Comisia Electorală Centrală au parvenit 74 de contestaţii. Dintre acestea 3 au fost remise spre examinare după competenţă consiliilor electorale de circumscripţie şi altor autorităţi. Asupra a 50 de contestaţii au fost adoptate 37 de hotărîri. În acest context, 3 contestaţii au fost admise integral, 12 admise parţial, iar 17 au fost respinse ca fiind neîntemeiate sau din lipsă de probe. Asupra a 5 contestaţii s-a luat act prin hotărîre şi au fost transmise organelor competente spre soluţionare.

La 16 contestaţii a fost remis răspuns solicitantului prin scrisoare.

1 contestaţie a fost examinată de organul electoral teritorial, iar 4 contestaţii au fost retrase de către contestatar.

Drept urmare a soluţionării acestor contestaţii, Comisia Electorală Centrală a constatat încălcări ale legislaţiei electorale de către unii concurenţi electorali şi instituţii ale audiovizualului, şi anume ale art. 18 alin.(3), art.38 alin.(6), (8), art.47 alin.(1), (2), (5), (7), (12), (14), 64 alin.(3) din Codul electoral, pct.11, 22, 24, 25, 27, 31, 36 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2641 din 23 iunie 2009.

Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale au fost avertizaţi unii concurenţi electorali asupra încălcării prevederilor Codului electoral. La fel, au fost anulate în parte sau integral unele hotărîri ale consiliilor electorale; obligaţi unii concurenţi electorali să includă cheltuielile legate de campanie în contul “fondului electoral”; obligaţi unii concurenţi electorali de a retrage din grila de emisie unele materiale publicitare; a fost interzis unor concurenţi electorali să distribuie unele materiale electorale publicitare; atenţionate unele publicaţii periodice şi unele instituţii ale audiovizualului asupra necesităţii respectării legislaţiei electorale.

Totodată, în perioada campaniei electorale la Comisia Electorală Centrală au parvenit 17 petiţii şi plîngeri din partea cetăţenilor, în special referitoare la modalitatea de votare a studenţilor, reflectarea campaniei electorale de către unele instituţii ale audiovizualului, înregistrare a candidaţilor în alegeri, colectarea semnăturilor în susţinerea candidatului independent, întocmirea listelor electorale, explicarea unor proceduri electorale şi aplicarea legislaţiei electorale, modalitatea de votare a cetăţenilor care nu au înregistrare la domiciliu, la care s-a răspuns solicitantului conform prevederilor Codului electoral.

În conformitate cu pct.32 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale, au fost adresate din partea concurenţilor electorali 22 de solicitări privind dreptul la replică. Comisia Electorală Centrală a considerat 4 dintre acestea ca fiind întemeiate integral, iar una parţial, obligînd instituţiile media respective, în cel mult 48 de ore de la adoptarea hotărîrii Comisiei, să acorde dreptul la replică.

În instanţa de judecată au fost contestate 26 de hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale şi 5 răspunsuri prin scrisori. 22 de hotărîri au fost menţinute în vigoare prin hotărîre judecătorească definitivă, în 2 cazuri CEC a fost obligată să ofere un răspuns suplimentar (să elibereze copia de pe procesul-verbal al şedinţei CEC şi să ofere informaţia suplimentară privind autentificarea listelor de subscripţie). 3 hotărîri au fost anulate integral şi o hotărîre anulată parţial, după cum urmează:

La Comisia Electorală Centrală nu au fost depuse contestaţi care ar indica asupra unor încălcări esenţiale ale Codului electoral şi care ar influenţa rezultatele votării.

Pe parcursul perioadei electorale CEC a adoptat 320 de hotărîri.

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 ale consiliilor electorale de circumscripţie raionale, municipale Chişinău şi Bălţi, Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Comisia Electorală Centrală a constatat: numărul de alegători incluşi în listele electorale şi listele suplimentare pe întreaga ţară este de 2720882, la votare au participat 1591757 alegători sau 58,77 la sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.

În conformitate cu prevederile articolelor 18, 26, 60, 85 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr.2880 din 4 august 2009 a considerat valabile alegerile Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a din 29 iulie 2009.

Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a din 29 iulie 2009 în care a stabilit:

 • numărul de alegători incluşi în listele electorale — 2603158
 • numărul de alegători incluşi în listele suplimentare — 105223
 • numărul de alegători care au primit buletine de vot — 1591835
 • numărul de alegători care au participat la votare — 1591757
 • cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare — 78
 • numărul buletinelor de vot declarate nevalabile — 10240
 • numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral:
  • Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 706732 (44,7%)
  • Partidul Popular Creştin Democrat — 30236 (1,9%)
  • Partidul Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” — 116194 (7,3%)
  • Partidul Politic “Partidul Liberal” — 232108 (14,7%)
  • Partidul Politic “Partidul Liberal Democrat din Moldova” — 262028 (16,6%)
  • Partidul Democrat din Moldova — 198268 (12,5%)
  • Partidul Social Democrat — 29434 (1,9%)
  • Partidul Politic “Partidul Ecologist «Alianţa Verde» din Moldova” — 6517 (0,4%)
 • numărul total de voturi valabil exprimate — 1581517
 • numărul buletinelor de vot tipărite — 2688387
 • numărul de buletine de vot neutilizate şi anulate — 1096552

În conformitate cu art. 18, 26, 60 alin (2) şi (3) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală va prezenta Curţii Constituţionale procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor scrutinului parlamentar în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi.