Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009DeclaraţiiPCRM

PCRM şi reîntregirea Moldovei

|versiune pentru tipar| PCRM, 8 iulie 2009
PCRM atenţionează alegătorii asupra faptului că alegerile anticipate în Parlamentul Republicii Moldova constituie nu doar o alegere între haos şi stabilitate, între dezvoltare independentă şi înfrîngere politică a statalităţii noastre. Aceste alegeri constituie şi o alegere a căii de reglementare a conflictului transnistrean, a modalităţilor de consolidare a întregii societăţi, a reintegrării social-economice şi politice a ţării în ansamblu.

Poziţia oponenţilor PCRM în această chestiune principială vizînd edificarea statală nu mai lasă loc de îndoială. Ziua de 7 aprilie, la fel ca şi toate evenimentele ce au urmat, inclusiv blocarea votării candidaturii şefului statului, denotă că opoziţia a mizat pe agravarea dezbinării în societate, pe discreditarea oricăror procese de coeziune în ţară. Întreaga retorică preelectorală a partidelor liberale, toate lozincele şi declaraţiile acestora sînt, la momentul actual, un adevărat cadou pentru ideologii separatismului transnistrean, cel mai bun argument în favoarea separării Transnistriei de Moldova. Înclinarea evidentă în favoarea unionismului român, susţinerea ideologică şi organizatorică directă a opoziţiei moldoveneşti din partea autorităţilor române, ignorarea standardelor democratice — toate acestea şi reprezintă planul specific al partidelor de opoziţie cu privire la soluţionarea conflictului transnistrean. Esenţa acestui plan, neanunţat de fapt, acum este clară pentru toată societatea moldovenească — de a scăpa pentru totdeauna de Transnistria, de a-i lipsi pe locuitorii regiunii transnistrene de orice stimulente pentru reîntregire cu Moldova.

În situaţia creată, atragem atenţia tuturor alegătorilor asupra faptului că PCRM rămîne singurul partid care pledează pentru reîntregirea Patriei noastre, pentru restabilirea coeziunii civice şi a integrităţii teritoriale, pentru soluţionarea paşnică şi fără conflict a problemei transnistrene. Partidul Comuniştilor califică problema reîntregirii Patriei drept principala problemă a statalităţii moldoveneşti, rezolvarea căreia într-adevăr oferă Moldovei perspectiva reală de integrare europeană şi de edificare a unei societăţi democratice durabile, dezvoltate.

În ultimii opt ani, PCRM a avansat în mod considerabil pe calea soluţionării practice a problemei transnistrene. Astăzi, putem afirma că spiritul de iniţiativă al autorităţilor moldoveneşti, supotrul partenerilor internaţionali sinceri au creat un mediu destul de constructiv în soluţionarea problemei transnistrene. Vedem că, practic, s-a încheiat integrarea economică a întreprinderilor transnistrene în cîmpul legal al Republicii Moldova, controlul internaţional instituit pe segmentul transnistrean al hotarului moldo-ucrainean şi bunăvoinţa autorităţilor moldoveneşti le-au oferit întreprinderilor transnistrene posibilitatea efectuării comerţului liber cu toată lumea, toţi mediatorii în procesul de reglemntare transnistreană sînt unanimi în opinia, potrivit căreia această problemă poate fi soluţionată în baza integrităţii teritoriale a ţării noastre în formatul existent de negocieri (“5+2”). Pentru noi este extrem de important şi semnificativ că întreaga comunitate internaţională, astăzi, lansează cele mai optimiste aprecieri vozavi de perspectivele imediate de reglementare, în privinţa faptului că baza acestei reglementări ei o văd în acordarea Transnistriei unui statut special în cadrul Republicii Moldova integre şi neutre. Însă pincipalul: în ultimii opt ani, s-au activizat în mod considerabil procesele integrării sociale şi politice a locuitorilor din Transnistria, majoritatea covîrşitoare dintre ei deja deţinînd paşapoarte moldoveneşti, ei au acces neîmpiedicat şi la sistemul educaţional moldovenesc, la participarea activă în activităţi de antreprenoriat şi obşteşti. Un rol important în formarea unui astfel de mediu constructiv îl are programul, propus de Moldova şi susţinut de partenerii noştri internaţionali, cu privire la consolidarea încrederii dintre locuitorii celor două maluri ale Nistrului. Acest program înglobează realizarea de către Chişinău şi Tiraspol a unor proiecte comune în domeiile sociale, economice şi umanitare. Drept element-cheie al acestui program îl constituie iniţiativa Chişinăului privind demilitarizarea integrală şi etapizată a Republicii Moldova, care exclude însăşi premisele regenerării conflictului.

Pentru PCRM, este deosebit de preţios faptul că, la etapa actuală a reglementării transnistrene, se creează un oarecare consens dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă în privinţa faptului că soluţionarea echitabilă a problemei transnistrene formează în persoana Republicii Moldova spaţiu confortabil pentru un parteneriat strategic dintre Vest şi Est, o sferă de perspectivă şi durabilă pentru realizarea programelor sociale, umanitare şi investiţionale comune.

PCRM reconfirmă faptul că atitudinea partidelor politice din Republica Moldova faţă de tema reglementării trasnistrene constituie cel mai eficient examen la determinarea adevăratelor lor intenţii, examen la devotament faţă de valorile europene şi practicile europene, examen la loialitate pentru democraţia noastră şi statalitatea noastră. PCRM constată că evenimentele din ultimele luni i-au permis întregii societăţi moldoveneşti să se convingă că partidele de opoziţie nu au susţinut acest examen. Ele nu au nevoie nici de consolidare civică, nici de pace civică, nici de Patria reîntregită.

Anume deaceea PCRM declară că în ziua de 29 iulie, votînd pentru PCRM, cetăţenii noştri vor vota nu doar stabilitate social-economică şi încredere în ziua de mîine, ci şi pacea pe Nistru şi perspectiva reală de reîntregire a Moldovei.

Serviciul de presă al PCRM