Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009DeclaraţiiPCRM

PCRM şi agenda agrară

|versiune pentru tipar| PCRM, 9 iulie 2009
În cadrul actualei campanii electorale, majoritatea partidelor politice înceracă în mod intenţionat să sustragă atenţia societăţii moldoveneşti de la cele mai fundamentale chestiuni ce ţin de dezvoltare şi să o deplaseze pe o altă albie — spre nişte teme-fantome şi probleme false.

Partidele de opoziţie mereu impun societăţii discuţii care se potrivesc mai curînd presei “de bulevard” decît ţării, în faţa căreia stau sarcini extrem de serioase. Ororile şi senzaţiile fierbinţi la tema regimului totalitar, aşa-zisei “fraudări electorale”, “represiunilor împotriva mass-mediei independente” şi alte aberaţii — iată cu ce se umple eterul şi spaţiile din ziarele presei de opoziţie. În pofida faptului că toate aceste structuri ieftine nu-şi găsesc confirmare în realitate, oponenţii noştri nu sînt capabili să propună societăţii oarecare alte teme pentru a-şi demonstra poziţia lor civică. Ei trăiesc într-o lume paralelă — în care, în primul rînd, este importantă concurenţa coafurelor şi a costumelor demonstrate la chefuri de glamour din clubul “Flamingo”, şi nu astfel de scopuri pragmagice precum este asigurarea securităţii alimentare a ţării.

Cauza acestei stări de lucruri este, evident, în primul rînd, nivelul expert jos al oponenţilor noştri, incapacitatea lor de a vedea şi de a înţelege această problematică. Însă, dacă e să abordăm, să zicem, agenda agrară ce are o importanţă majoră pentru Republica Moldova, atunci apatia demonstrativă manifestată de opoziţie faţă de această parte a relaţiilor sociale se explică prin nişte motive mult mai serioase. Faptul că opoziţia nu are idei şi proiecte politice cu privire la modernizarea sferei agrare denotă un singur lucru — ei pur şi simplu tind spre revenirea la situaţia care a avut loc în anii 90. Iar pentru aceasta, este bine ştiut, nu trebuie să elaborezi programe şi proiecte, tebuie pur şi simlu să taci şi să aştepti cu răbdare ora “X”. Ei tind spre restaurarea acelui feudalism postsovietic pe care tot ei l-au adus pe pămîntul moldovenesc, a celor relaţii sociale care, în anii respectivi, au distrus de facto ramura agriculturii în economia moldovenească, aruncînd-o în evul mediu. Altfel zis, în persoana partidelor de opoziţie noi avem de a face cu o adevărată reacţie politică. Şi pentru a lansa astfel de acuzaţii noi avem tot temeiul.

Actuala opoziţie liberală de glamour aşa şi nu a mai condamnat în mod public acea politică cinică multianuală, creată de mîna omului, promovată în toţi anii 90, care a avut drept scop lichidarea agriculturii competitive. Vă amintesc care au fost efectele distructive ale acestei politici.

În primul rind, parcelarea forţată a terenurilor şi distrugerea proceselor de producţie în agricultură. Diminuarea catastrofală a productivităţii lor, a calităţii şi competitivităţii.

În cel de-al doilea rînd, transmiterea fără nicio alternativă a terenurilor şi a mijloacelor fixe către casta socială de moşieri noi — aşa-numiţi lideri, fără obligativitatea celor din urmă de a restitui resursele în starea lor iniţială. Cunoscutele efecte triste: tehnologii extensive, degradarea solurilor şi lipsirea ţăranilor de mijloace de producţie. O dependenţă totală a ţăranilor de venituri minuscule — 40–100 de lei pe lună, în cel mai bun caz.

În cel de-al treilea rînd, transformarea zonei agrare a ţării dintr-o sursă de producere durabilă şi dinamică într-o zonă a consumului, dependentă economic, şi a degradării profesional-umanitare.

Toate aceste procese distructive au fost oprite după venirea PCRM la putere. Sarcina privind consolidarea terenurilor prin pîrghiile economiei de piaţă, inaugurarea staţiunilor tehnologice de maşini, investiţii şi subvenţionarea irigării, extinderea suprafeţelor de plantaţii multianuale (viţei de vie şi a livezilor), extinderea pieţelor de desfacere, implementarea programelor naţionale de modernizare a relaţiilor sociale şi a standardelor în mediul rural, investiţii în infrastructură, în obiective de menire socio-culturală la sate — toate acestea au reformat conţinutul tematicii agrare.

Or, vedeţi şi Dumneavoastră că, chiar şi în condiţiile actualei crize, Guvernul întreprinde măsuri urgente de susţinere a domeniului agrar prin majorarea dotaţiilor pentru procurarea combustibilului, a îngrăşemintelor, prin restituirea TVA la investiţii capitale, scutirea de impozite, de plăţi pentru apa captată, de impozitul pentru folsirea drumurilor. Înseşi aceste măsuri “incendiare” deosebesc în mod principial politica PCRM privind agenda agrară de alternativa monstruoasă pe care o propune satului moldovenesc reacţia moşierască liberală.

Serviciul de presă al PCRM