Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009DeclaraţiiPDM

Caracterul destructiv al prezentei campanii electorale se adeveresc

|versiune pentru tipar| PDM, 26 iunie 2009

Constatăm cu regret că temerile noastre referitor la caracterul destructiv al prezentei campaniei electorale se adeveresc. Conferinţa de presă a conducerii PCRM, conţinutul şi tonalitatea acesteia, demonstrează univoc faptul, că partidul de guvernămînt a lansat un război politic destructiv.

Ignorînd situaţia actuală şi fără a înainta măcar unele soluţii pentru depăşirea crizei, PCRM etichetează drept grupări criminale partidele de opoziţie, lansează ofense şi învinuiri la adresa acestora, inclusiv încriminîndu-le intenţia de a distruge Republica Moldova ca stat. Dînşii nu se ostenesc să aducă măcar un argument credibil în susţinerea acestei învinuiri. De ce ar face-o? — urmăresc cu totul alt scop. Să creeze în ţară o atmosferă de frică, de patriotism isteric, să creeze o stare de panică generală motivată de frica de a pierde suveranitatea. Dar adevăratul pericol pentru suveranitate îl reprezintă anume acţiunile pe care le promovează, caractersice societăţilor nedemocratce, netransparente şi totalitare.

Prin acţiunile sale PCRM tinde să criminalizeze opoziţia, să o plaseze în afara cîmpului legal, astfel eliminînd orice posibilitate de cooperare în perioada post-electorală şi generînd o atmosferă de sălbăticie, ură instinctivă şi neacceptare reciprocă în societate.

PDM se adresează în acest context către reprezentanţii minorităţilor naţionale din Republica Moldova. Păstrarea suveranităţii RM, menţinerea păcii civice şi a bunei înţelegeri a servit întotdeauna drept garant al respectării drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale din Moldova. Pacea civică şi liniştea ţării au fost compromise, activitatea instituţiilor democratice ale statului — parlament, instituţiii judiciare, presă — au fost subjugate intereselor de partid. Încrederea cetăţenilor faţă de stat a fost periclitată. Nu vă lăsaţi antrenaţi în acest război lipsit de sens!

PDM face apel către conducerea PCRM şi cere stoparea imediată a acestei retorici de învinuiri deşarte şi de separare a cetăţenilor în patrioţi şi trădători. Anume această retorică subminează statalitatea Republicii Moldova. PDM de asemenea face apel către forţele de opoziţie din Moldova să-şi unească eforturile pentru a participa prin metode politice civilizate la instaurarea unei noi epoci politice în Republica Moldova.

Serviciul de presă al PDM