Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009DeclaraţiiPL

Republica Moldova — stat independent şi liber de dictatura comunistă

|versiune pentru tipar| PL, 1 iulie 2009

Partidul Liberal consideră alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 drept un test de maturitate politică a societăţii moldoveneşti, fiind convins de faptul că rezultatele scrutinului respectiv vor determina decisiv vectorul evoluţiei statului Republica Moldova, în viitorul apropiat.

Alegerile parlamentare anticipate au fost provocate de guvernarea comunistă prin falsificarea votului din 5 aprilie 2009, prin organizarea acţiunilor de devastare a sediilor Parlamentului şi Preşedinţiei, prin maltratarea, torturarea şi uciderea tinerilor nevinovaţi. Aceste provocări ale comuniştilor au fost organizate pentru a sustrage atenţia opiniei publice de la problemele reale cu care se confruntă societatea.

În timpul guvernării, comuniştii au demonstrat incapacitatea de a dialoga cu societatea civilă, cu partidele politice; au distrus echilibrul social şi au intreţinut artificial vrajba interetnică, aducând astfel societatea moldovenească la o polarizare extremă; au stabilit controlul total asupra mass-media publice şi private, promovând doar punctul de vedere al partidului de guvernamânt.

Subordonarea justiţiei, folosirea structurilor de forţă în interesele politice ale partidului de guvernământ, epurările pe criterii politice din Procuratură, MAI, SIS, folosirea Centrului de combatere a crimelor economice şi a corupţiei ca instrument de răzbunare politică — toate acestea, luate împreună — au creat un sistem totalitar de factură stalinistă şi au anihilat totalmente funcţionarea statului de drept, bazele căruia au fost puse prin Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991.

Principalii acuzatori ai partidului comuniştilor sunt sărăcia, satul distrus, familia destrămată, mediul de afaceri degradat, emigrarea peste hotare a circa 1 milion de cetăţeni, care au fost lipsiţi de patrie, casă şi dreptul fundamental de a participa la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009.

Guvernarea comunistă a compromis, în mod premeditat, viitorul european al Republicii Moldova. Făcând declaraţii demagogice despre integrarea Republicii Moldova în organismele europene, comuniştii prin forţă, şantaj şi corupere şi-au fortificat abuziv poziţiile în vederea menţinerii propriilor cetăţeni în prizonieratul comunist. Regimul comunist s-a pomenit totalmente izolat pe arena internaţională. Comuniştii tratează cetăţenii Republicii Moldova cu iresponsabilitate şi indiferenţă totală, nu acordă nicio atenţie semnalelor alarmante ce parvin de la structurile europene şi internaţionale.

Modelul totalitar de organizare şi conducere a statului Republica Moldova de către comunişti a dat faliment. În urma guvernării comuniste ne-am ales cu instabilitate politică, sărăcie şi corupţie, dictatură şi teroare, ceea ce a condus la izolarea internaţională a Republicii Moldova. Comuniştii au uzurpat puterea, încălcînd Constituţia şi legile statului. Astăzi, întreaga putere în Republica Moldova — legislativă, executivă şi judecătorească — a fost concentrată în mâinile unei singure persoane, preşedintele Partidului Comuniştilor.

Astfel, întreaga responsabilitate pentru criza politică actuală din Republica Moldova revine partidului comuniştilor.

Apelul nostru către cetăţeni este: “Să ne apărăm statul de dictatura comunistă!” Comuniştii s-au folosit, în mod cinic, de roadele independenţei şi suveranităţii noastre statale, împotriva cărora au votat. De aceea este imperios necesară revenirea la adevăratele valori democratice fixate în Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991.

Demersul politic al PL în actuala campanie electorală se bazează pe faptul că Republica Moldova este statul tuturor cetăţenilor ei. De aceea respingem categoric şi considerăm periculoasă ideea că Republica Moldova poate exista ca stat independent doar avându-i la cârmă pe comunişti. PL propune societăţii un alt model modern, democratic şi transparent de administrare a treburilor publice — modelul european.

Obiectivele majore ale Partidului Liberal sunt apărarea independenţei Republicii Moldova, traseul ei european, debarcarea comuniştilor de la putere şi instaurarea unui regim democratic, prin alegerea unei guvernări responsabile, competente şi oneste. Aceste obiective vor fi atinse doar în cazul în care cetăţenii Republicii Moldova se vor pătrunde de responsabilitatea ce le revine lor în actualele alegeri parlamentare. Votul fiecărui cetăţean poate fi hotărâtor, de aceea Partidul Liberal face apel către cetăţeni să se prezinte la alegeri şi să-şi dea votul pentru Partidul Liberal.