Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia RM (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Codul electoral cu modificările introduse prin Legea Nr. 25-XVII din 15.06.2009

Lege privind aplicarea articolului 76 alineatul (3) din Codul electoral Nr. 24-XVII din 15.06.2009

Legea privind partidele politice în redacţia Legii Nr. 294-XVI din 21.12.2007

Legea cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri” în redacţia Legii Nr. 101-XVI din 15.05.2008

Legea despre statutul deputatului în Parlament cu modificările introduse prin Legea Nr. 275-XVI din 13.12.2007

Codul contravenţional (extras) adoptat prin Legea Nr. 218-XVI din 24.10.2008

Codul penal al Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 184-XVI din 29.06.2006

Codul bunelor practici în materie electorală (Comisia de la Veneţia a CE) adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004