Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile prezidenţiale

|versiune pentru tipar| Chişinău, 18 august 2016, Nr. 116

În scopul reglementării procedurii de înregistrare a blocurilor electorale şi în temeiul art. 18 alin. (2), 22 alin.(1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se aprobă, conform anexei, Instrucţiunea cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile prezidenţiale.
 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Instrucţiunea cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile prezidenţiale

 1. Partidele şi alte organizaţii social-politice pot conveni asupra formării unui bloc electoral, consemnînd decizia de participare a formaţiunii politice respective printr-un proces-verbal, aprobat conform statutelor (regulamentelor) acestora.

 2. Blocurile electorale se formează în baza acordului de constituire, aprobat de către partide, alte organizaţii social-politice care au decis să participe la crearea unui bloc electoral, conform pct. 1 din prezenta instrucţiune.

 3. Acordul de constituire a blocului electoral urmează să cuprindă:

  1. părţile constituante ale blocului electoral;
  2. denumirea integrală, denumirea prescurtată şi simbolul electoral;
  3. persoana/organul cu drept de reprezentare (organul de conducere), datele de contact (adresa de corespondenţă, telefon);
  4. procedura de constituire a grupului de iniţiativă;
  5. modalitatea de retragere a uneia dintre părţi din componenţa blocului electoral şi/sau asocierea cu un alt partid sau o altă organizaţie social-politică;
  6. procedura de lichidare (încetare a funcţionării) a blocului electoral;
  7. alte prevederi.
 4. Blocul electoral se înregistrează la Comisia Electorală Centrală în baza următoarelor documente:

  1. cererea de înregistrare a blocului electoral semnată de către persoana/organul cu drept de reprezentare;
  2. procesele-verbale ale formaţiunilor politice prin care acestea au decis să participe la formarea unui bloc electoral;
  3. acordul de constituire a blocului electoral, semnat de părţile constituante ale blocului electoral.
 5. Documentele prevăzute la pct.4 se depun la Comisia Electorală Centrală cel tîrziu cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor.

 6. Denumirea blocului electoral şi/sau simbolul electoral nu pot fi identice cu denumirea şi/sau cu simbolul electoral al altor blocuri electorale, cu denumirea şi/sau cu simbolul electoral al partidelor politice, altor organizaţii social-politice. În cazul în care se vor depune documente pentru înregistrarea blocurilor electorale cu denumiri şi/sau simboluri identice, prioritate va avea solicitantul care primul a înaintat setul complet de documente spre înregistrare, celorlalţi solicitanţi documentele le vor fi restituite pentru a fi schimbată denumirea blocului şi/sau simbolul electoral. Dacă documentele se depun concomitent (în aceeaşi zi), se aplică procedura de tragere la sorţi, conform Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1811 din 5 august 2008.

 7. Partidele şi alte organizaţii social-politice care au constituit blocul electoral nu au dreptul să desemneze candidatul în nume propriu.

 8. În cazul în care din componenţa blocului electoral se retrag subiecţii constituanţi, depunînd la Comisia Electorală Centrală o declaraţie în acest sens, şi, în consecinţă, rămîne o singură entitate componentă, înregistrarea blocului electoral respectiv se anulează prin hotărîre a Comisiei.

 9. Aderarea la blocul electoral înregistrat poate fi efectuată doar în perioada de desemnare a candidaţilor.

 10. În activitatea lor blocurile electorale se vor conduce de prevederile Codului electoral şi actele normative în vigoare.