Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul “Destinat grupului de iniţiativă” pentru susţinerea candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova

|versiune pentru tipar| Chişinău, 26 august 2016, Nr. 131

În conformitate cu pct. 6 din Regulamentul privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, plafonul general al mijloacelor ce pot fi virate în contul “Destinat grupului de iniţiativă” se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit la numărul maxim de semnături necesare a fi colectate de către grupul de iniţiativă ce colectează semnături în susţinerea unui candidat la o funcţie electivă.

Potrivit prevederilor art.102 alin.(1) din Codul electoral, toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova depun liste de subscripţie, care conţin semnăturile a cel puţin 15000 şi nu mai mult de 25000 de alegători din cel puţin jumătate din numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova.

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu pe economie pentru anul precedent anului alegerilor, mărimea coeficientului fiind 0.5% din salariul mediu respectiv. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, salariul mediu pe economie din anul 2015 constituie 4,610.90 lei, astfel mărimea coeficientului calculat este 23.05 lei.

În temeiul art.18 şi 38 alin.(10) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul bancar “Destinat grupului de iniţiativă” pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova în mărime de 576,250.00 lei.
  2. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.