Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotarîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul “Fond electoral” al concurentului electoral

|versiune pentru tipar| Chişinău, 13 septembrie 2016, Nr. 240

Potrivit prevederilor art.38 alin.(2) lit.d) din Codul electoral, plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul “Fond electoral” al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul de alegători din circumscripţia electorală în care au loc alegerile.

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu pe economie pentru anul precedent anului alegerilor, mărimea coeficientului fiind 0.5% din salariul mediu respectiv. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, salariul mediu pe economie din anul 2015 constituie 4,610.90 lei, astfel mărimea coeficientului calculat este 23.05 lei.

Numărul total de alegători din circumscripţiile electorale de nivelul al doilea constituite pentru desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, potrivit datelor din Registrul de stat al alegătorilor, la situaţia din 13 septembrie 2016, constituie 2,854,557 de alegători.

În temeiul art.18, 38 alin. (2) lit. d) din Codul electoral Nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se stabileşte plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul “Fond electoral” al concurentului electoral alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 în mărime 65,797,538.85 lei.
  2. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.