Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului

|versiune pentru tipar| Chişinău, 4 octombrie 2016, Nr. 334

Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, municipiul Bender şi unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 şi în temeiul art. 18 şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, vor putea vota, în cadrul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016, în una dintre următoarele secţii de votare:

  • secţia de votare nr. 1/5 amplasată în incinta Gimnaziului “Galata” (adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 75);
  • secţia de votare nr. 1/109 amplasată în incinta Liceului Teoretic “Spiru Haret” (adresa: mun. Chişinău, str. M. Cibotari, nr. 53);
  • secţia de votare nr. 1/121 amplasată în incinta Direcţiei Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova” (adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 48);
  • secţia de votare nr. 1/193 amplasată în incinta SA “Transenergoreparaţie” (adresa: mun. Chişinău, str. Transnistria, nr. 4);
  • secţia de votare nr. 1/225 amplasată în incinta Liceului Teoretic “Ştefan cel Mare” (adresa: mun. Chişinău, str. Florilor, nr. 4);
  • secţia de votare nr. 2/6 amplasată în incinta Liceului Teoretic “N. Gogol” (adresa: mun. Bălţi, str. Acad. N. Filipp, nr. 2);
  • secţia de votare nr. 4/24 amplasată în incinta Gimnaziului din satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi;
  • secţiile de votare nr. 4/41 şi 4/42 amplasate în incinta Liceului Teoretic din satul Varniţa, raionul Anenii Noi (adresa: s. Varniţa, str. I. Creangă, nr. 20a);
  • secţia de votare nr. 7/9 amplasată în incinta SA “Prut” din oraşul Cahul, raionul Cahul (adresa: or. Cahul, str. G. Coşbuc, nr.1);
  • secţia de votare nr. 9/8 amplasată în incinta Şcolii Profesionale din oraşul Călăraşi, raionul Călăraşi (adresa: or. Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, nr. 42);
  • secţia de votare nr. 10/22 amplasată în incinta Gimnaziului “V. Alecsandri” din satul Copanca, raionul Căuşeni;
  • secţia de votare nr. 10/26 amplasată în incinta Liceului Teoretic “M. Sadoveanu” din satul Fîrlădeni, raionul Căuşeni;
  • secţia de votare nr. 10/32 amplasată în incinta Casei de Cultură din satul Hagimus, raionul Căuşeni;
  • secţia de votare nr. 12/3 amplasată în incinta Centrului de Cultură şi Tineret “Grigore Sîrbu” din oraşul Criuleni, raionul Criuleni (adresa: or. Criuleni, str. 31 August, nr. 100);
  • secţia de votare nr. 15/1 amplasată în incinta Primăriei din satul Cocieri, raionul Dubăsari;
  • secţia de votare nr. 15/2 amplasată în incinta Liceului Teoretic “Vlad Ioviţă” din satul Cocieri, raionul Dubăsari;
  • secţia de votare nr. 15/4 amplasată în incinta Liceului Teoretic “I. Creangă” din satul Coşniţa, raionul Dubăsari;
  • secţia de votare nr. 15/5 amplasată în incinta Căminului Cultural din satul Coşniţa, raionul Dubăsari;
  • secţia de votare nr. 15/6 amplasată în incinta Liceului teoretic din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari;
  • secţia de votare nr. 15/10 amplasată în incinta Căminului Cultural din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari;
  • secţia de votare nr. 15/12 amplasată în incinta Gimnaziului din satul Pîrîta, raionul Dubăsari;
  • secţia de votare nr. 15/13 amplasată în incinta Căminului Cultural din satul Pohrebea, raionul Dubăsari;
  • secţia de votare nr. 15/14 amplasată în incinta Căminului Cultural din satul Ustia, raionul Dubăsari;
  • secţia de votare nr. 18/58 amplasată în incinta Casei de Cultură din satul Sănătăuca, raionul Floreşti;
  • secţia de votare nr. 25/10 amplasată în incinta Colegiului Pedagogic “V. Lupu” din oraşul Orhei, raionul Orhei (adresa: str. Vasile Mahu, nr.162);
  • secţia de votare nr. 26/42 amplasată în incinta Palatului Raional de Cultură din oraşul Rezina, raionul Rezina (adresa: str.27 August, nr. 1/A);
  • secţia de votare nr. 29/3 amplasată în incinta Colegiului de artă populară din oraşul Soroca, raionul Soroca (adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 39);
  • secţia de votare nr. 32/24 amplasată în incinta Casei de Cultură din satul Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă;
  • secţia de votare nr. 35/6 amplasată în incinta Liceului Teoretic “V. Alecsandri” din oraşul Ungheni, raionul Ungheni (adresa: str. Naţională, nr. 13).
 2. Buletinele de vot vor fi distribuite de consiliile electorale ale circumscripţiilor electorale municipale Chişinău nr.1, Bălţi nr. 2, raionale Anenii Noi nr. 4, Cahul nr. 7, Călăraşi nr. 9, Căuşeni nr. 10, Criuleni nr. 12, Dubăsari nr. 15, Floreşti nr.18, Orhei nr. 25, Rezina nr. 26, Soroca nr. 29, Ştefan Vodă nr. 32, Ungheni nr. 35 şi vor fi supuse unei evidenţe aparte. Tirajul buletinelor de vot va fi stabilit de birourile electorale ale secţiilor de votare menţionate la punctul 1 din prezenta hotărîre.

 3. Alegătorii din localităţile vizate se înscriu în lista suplimentară la prezentarea actului de identitate ce atestă domiciliul sau reşedinţa în localitatea corespunzătoare, iar la rubrica “Notă” din această listă se va consemna abrevierea “UATSN” (Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului). Numărul alegătorilor respectivi se va indica în raportul biroului electoral al secţiei de votare.

 4. Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor Codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare privind menţinerea ordinii publice în localităţile unde îşi au sediul secţiile de votare menţionate la punctul 1 din prezenta hotărîre.

 5. În scopul garantării securităţii procesului de votare la secţiile de votare din localităţile aflate în Zona de Securitate, Comisia Electorală Centrală face apel către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia Unificată de Control, în vederea monitorizării desfăşurării paşnice a procesului electoral în cadrul secţiilor de votare menţionate.

 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.