Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Ion Dron în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetăţenilor

|versiune pentru tipar| Chişinău, 6 octombrie 2016, Nr. 343

La 29 septembrie 2016, dl Ion Dron, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetăţenilor, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
 7. demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală;
 8. demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanţele candidatului (trezorierul).

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de avocat, deţinută la moment de dl Ion Dron, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Ion Dron în vederea imprimării în buletinul de vot — un element grafic ce reprezintă o familie formată din ambii părinţi şi doi copii, ţinîndu-se de mîini.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Victor Brînză, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deţinerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnat dl Constantin Brănişteru.

Materialele indicate la lit. b) – h) din prezenta hotărîre şi depuse de candidat au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de dl Ion Dron, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 630 de liste de subscripţie cu 17017 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 18 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dlui Ion Dron în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.

În urma verificării cantitative a listelor de subscripţie prezentate de dl Ion Dron, s-a constatat că din cele 18 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din care au fost colectate semnături ale susţinătorilor, doar listele colectate din 11 unităţi întrunesc condiţiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susţinătorilor candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, fiind prezentate liste de subscripţie ce conţin peste 600 de semnături pe fiecare unitate.

Comisia a verificat autenticitatea datelor din 112 de liste de subscripţie, prezentate pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea (Glodeni, Orhei, Teleneşti, Ştefan Vodă) şi a constatat că din cele 2767 semnături conţinute în liste, 814 sînt nule şi neavenite.

În temeiul art. 102 alin. (4) din Codul electoral, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripţie, pe motiv că cerinţele minime stabilite de lege nu au fost întrunite

În aceste condiţii, Comisia ajunge la concluzia de a respinge cererea de înregistrare a dlui Ion Dron în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.

Totodată, Comisia reţine că grupul a informat despre faptul că nu a deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” şi a desfăşurat doar activităţi ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.

Pornind de la faptul că nu au fost respectate prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în temeiul art. 18, 26, 38 alin. (2) lit. c), 41, 44, 100, 101 alin. (1) şi 102 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, şi ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se respinge cererea de înregistrare a dlui Ion Dron în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetăţenilor, a simbolului electoral şi de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorier).
 2. Se ia act de faptul că grupul de iniţiativă nu a deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” şi a desfăşurat doar activităţi ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.