Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre privind participarea la vot în cadrul alegerilor prezidenţiale din 30 octombrie 2016 a cetăţenilor RM aflaţi peste hotare, ce deţin paşapoarte cu termen de valabilitate expirat

|versiune pentru tipar| Chişinău, 14 octombrie 2016, Nr. 390

Conform informaţiei Întreprinderii de Stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”, la situaţia din 13 octombrie 2016 sînt 409,791 cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu termen de valabilitate expirat.

Avînd în vedere că cetăţenii ce deţin paşaport expirat ar putea fi privaţi de dreptul de a alege, conducîndu-se de prevederile art. 38 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova potrivit cărora “cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege” şi dat fiind faptul că legiuitorul prin art. 53 alin. (3) şi (31) din Codul electoral a stabilit ca instrumente de prevenire a multiplei votări aplicarea stampilei de securizare în documentul în baza căruia se votează şi înregistrarea electronică a faptului participării la vot a fiecărui alegător, luînd în considerare inclusiv experienţa alegerilor trecute, în temeiul art. 38 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, art. 11, art. 18, art. 22, art. 26 şi art. 53 alin. (3), (31) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi peste hotarele ţării în ziua alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 să participe la votare în baza paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu termen de valabilitate expirat, ce conţine numărul de identificare de stat (IDNP).
  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.