Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la executarea deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 22 octombrie 2016

|versiune pentru tipar| Chişinău, 22 octombrie 2016, Nr. 476

La 21 octombrie 2016, prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău, s-a dispus admiterea cererii reprezentantului Comisiei Electorale Centrale şi anularea hotărîrii CEC nr. 303 din 26 septembrie 2016 “Cu privire la înregistrarea dnei Inna Popenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Mişcarea Social-politică «Ravnopravie», a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”.

Ulterior, la data de 22 octombrie 2016, Curtea Supremă de Justiţie s-a pronunţat asupra recursului depus de către dna Inna Popenco pe marginea hotărîrii Curţii de Apel, menţinînd în vigoare soluţia data de prima instanţă.

Astfel, în vederea executării hotărîrilor judecătoreşti numite supra şi în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ care statuează că actul administrativ anulat, în tot sau în parte, încetează a produce efecte juridice din momentul în care hotărîrea instanţei devine irevocabilă, Comisia decide abrogarea hotărîrilor subsecvente hotărîrii CEC nr. 303 din 26 septembrie 2016.

Totodată, Comisia atrage atenţia consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare că anularea înregistrării concurentului electoral, Inna Popenco, atrage după sine încetarea activităţii persoanelor de încredere, observatorilor şi reprezentanţilor cu drept de vot consultativ înaintaţi din partea acestui concurent electoral. Astfel, urmează a fi anulate toate hotărîrile adoptate în baza demersurilor respectivului concurent.

În baza celor expuse şi în temeiul art. 18, 26, 382 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, precum şi art. 29 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se ia act de hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2016 şi decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 22 octombrie 2016.

  2. Se abrogă hotărîrile Comisiei Electorale Centrale după cum urmează:

    1. hotărîrea nr. 373 din 11 octombrie 2016 “Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 303 din 26 septembrie 2016 «Cu privire la înregistrarea dnei Inna Popenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Mişcarea Social-Politică “Ravnopravie”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)»”;
    2. hotărîrea nr. 342 din 4 octombrie 2016 “Сu privire la înregistrarea persoanei de încredere din partea dnei Inna Popenco, candidat la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016”.
  3. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi vor abroga hotărîrile ce vizează acreditarea observatorilor şi confirmarea reprezentanţilor cu drept de vot consultativ în cadrul acestora din partea concurentului electoral, Inna Popenco, desemnat de Mişcarea Social-Politică “Ravnopravie”, precum şi alte hotărîri adoptate în baza demersurilor respectivului concurent.

  4. Dna Inna Popenco va prezenta, în decurs de 48 de ore, raportul despre mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, la situaţia din 22 octombrie 2016.

  5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se aduce la cunoştinţa organelor electorale ierarhic inferioare, B.C. “Victoriabank” S.A., filiala nr. 17, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.