Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 389 din 14 octombrie 2016 “Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016”

|versiune pentru tipar| Chişinău, 22 octombrie 2016, Nr. 477

În conformitate cu hotărîrea nr. 24 din 21 octombrie 2016 “Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la hotărîrea nr. 16 din 13 octombrie 2016 «Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot»” a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 şi în temeiul art. 18, 26 şi 49 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Hotărîrea nr. 389 din 14 octombrie 2016 “Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” se modifică după cum urmează:

    1. la punctul 1, textul “în număr de 3,131,227 exemplare, dintre care în limba de stat 2,379,883 exemplare şi 751,344 exemplare în limba rusă” se înlocuieşte cu textul “în număr de 3,132,427 exemplare, dintre care în limba de stat 2,380,883 exemplare şi 751,544 exemplare în limba rusă”;
    2. în anexa la hotărîre la poziţia întîi “— municipală Chişinău nr. 1”, cifrele “648,261”, “432,289”, “215,972” se înlocuiesc cu cifrele “649,461”, “433,289” şi “216,172”.
  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.