Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la executarea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 28 octombrie 2016 (dosar nr. 3-313/16)

|versiune pentru tipar| Chişinău, 28 octombrie 2016, Nr. 503

La 28 octombrie 2016, prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău (dosar nr. 3–313/16), s-a constatat faptul liberei manifestări de voinţă a concurentului electoral, Marian Lupu, prin cererea de retragere a candidaturii sale din campania electorală, depusă la Comisie şi înregistrată sub nr. CEC-7/2332 din 27 octombrie 2016. Prin hotărîrea nr. 236 din 10 septembrie 2016, Comisia, l-a înregistrat pe dl Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Democrat din Moldova.

Potrivit art. 46 alin. (6) din Codul electoral, concurentul electoral poate să-şi retragă candidatura printr-o declaraţie scrisă, adresată organului electoral care l-a înregistrat, dar nu mai tîrziu de 7 zile pînă la ziua alegerilor. După expirarea termenului menţionat, înregistrarea concurentului electoral poate fi anulată doar de organul electoral care l-a înregistrat, în baza deciziei instanţei de judecată.

Astfel, în temeiul hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 28 octombrie 2016 (dosar nr. 3–313/16) şi al prevederilor art. 46 alin. (6) din Codul electoral, Comisia decide abrogarea hotărîrii sale nr. 236 din 10 septembrie 2016 “Cu privire la înregistrarea dlui Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”, precum şi a hotărîrilor subsecvente acesteia.

Totodată, Comisia atrage atenţia consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare că abrogarea hotărîrii privind înregistrarea concurentului electoral, Marian Lupu, atrage după sine încetarea activităţii persoanelor de încredere, observatorilor şi reprezentanţilor cu drept de vot consultativ înaintaţi din partea acestui concurent electoral. Astfel, urmează a fi anulate toate hotărîrile adoptate în baza demersurilor respectivului concurent.

La fel, în baza art. 46 alin. (7) din Codul electoral, birourile electorale ale secţiilor de votare au obligaţia să aplice ştampila cu menţiunea “Retras” în dreptul concurentului electoral, Marian Lupu, înscris în primul patrulater din buletinul de vot.

În temeiul art. 18, 26, 46 alin. (6) şi (7) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se ia act de hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 28 octombrie 2016 (dosar nr. 3–313/16).

 2. Se abrogă hotărîrile Comisiei Electorale Centrale după cum urmează:

  1. hotărîrea CEC nr. 236 din 10 septembrie 2016 “Cu privire la înregistrarea dlui Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”;
  2. hotărîrea nr. 379 din 11 octombrie 2016 “Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Marian Lupu, candidat la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016”;
  3. hotărîrea nr. 399 din 14 octombrie 2016 “Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 379 din 11 octombrie 2016 «Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Marian Lupu, candidat la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016»”;
  4. hotărîrea nr. 467 din 22 octombrie 2016 “Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 379 din 11 octombrie 2016 «Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Marian Lupu, candidat la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016»”.
 3. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi vor abroga hotărîrile ce vizează acreditarea observatorilor şi confirmarea reprezentanţilor cu drept de vot consultativ în cadrul acestora din partea concurentului electoral, Marian Lupu, desemnat de Partidul Democrat din Moldova, precum şi alte hotărîri adoptate în baza demersurilor respectivului concurent.

 4. Birourile electorale ale secţiilor de votare vor asigura aplicarea ştampilei cu menţiunea “Retras” în dreptul concurentului electoral, Marian Lupu, înscris în primul patrulater din buletinul de vot.

 5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se aduce la cunoştinţa organelor electorale ierarhic inferioare, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.