Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016DeclaraţiiMaia Sandu

Viitorul sînt tinerii. Să ţinem viitorul acasă

|versiune pentru tipar| ' _ d.title.utf _' Maia Sandu, 28 septembrie 2016

Provocarea cea mare a societăţii noastre este să creăm condiţii pentru ca tinerii să rămînă în ţară. În acelaşi timp, una dintre problemele fundamentale cu care se confruntă tinerii este lipsa locurilor de muncă. În 2015, rata şomajului în rîndul tinerilor era de 7.2%. Aproape 30% din tinerii cu vîrsta între 15 şi 34 de ani nu urmau nicio formă de instruire şi pregătire profesională şi nu erau încadraţi în cîmpul muncii. Peste 16% din tineri sînt plecaţi la muncă sau sînt în căutarea unui loc de muncă în afara ţării. Tinerii întîmpină greutăţi la angajarea în cîmpul muncii imediat după studii din cauza lipsei experienţei practice.

Pentru rezolvarea acestor probleme, este necesară, în primul rînd, punerea bazelor unei economii puternice, durabile, de creşterea căreia să beneficieze întreaga societate, nu doar unele segmente ale acesteia. Şi primul pas în acest sens este obligarea instituţiilor statului să lucreze în favoarea unei asemenea economii, nu să o sufoce prin controale şi monopoluri, aşa cum se întîmplă astăzi. De asemenea, este imperioasă continuarea reformelor în educaţie pentru a asigura studii relevante pentru nevoile tinerilor şi care să corespundă cerinţelor pe piaţa muncii. Reforma curriculară în învăţămîntul superior, implementarea cadrului naţional al calificărilor, reforma învăţămîntului profesional tehnic, inclusiv promovarea învăţămîntului dual sînt doar cîteva din aceste reforme.

În afara de aceasta, statul trebuie să intervină cu măsuri specifice pentru a facilita angajarea în cîmpul muncii a tinerilor. Un asemenea program poate să includă, între altele, acordarea înlesnirilor fiscale la angajare, compensarea cheltuielilor suplimentare ale companiilor pentru angajare sau instruire, co-finanţarea stagiilor de practică pe perioada verii pentru tinerii încadraţi în sistemul de învăţămînt, dezvoltarea şi finanţarea programelor de ucenicie pentru tineri şi integrarea studiilor cu activitatea practică în cadrul unei companii.

Astăzi am o discuţie cu tinerii pentru a afla cum resimt ei situaţia actuală din Republica Moldova, care sînt dificultăţile întîmpinate de ei la angajare sau în alegerea unei profesii, cum putem să venim în sprijinul lor şi să construim o societate favorabilă dezvoltării tinerilor. Doar dacă vom avea tineri profesionişti, împliniţi, cărora să le fie apreciată munca şi integritatea, vom reuşi să construim ţara pe care ne-o dorim.

Viitorul sînt tinerii. Să ţinem viitorul acasă.

facebook.com