Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016DeclaraţiiMaia Sandu

Comunicat de presă cu privire la înregistrarea candidatului Maia Sandu în calitate de concurent electoral

|versiune pentru tipar| ' _ d.title.utf _' Maia Sandu, 29 septembrie 2016

Candidatul Maia Sandu a fost înregistrat astăzi, cu vot unanim, în calitate de concurent electoral în campania prezidenţială. S-a constatat că 22 181 de semnături sînt valabile.

Cu toate acestea, astăzi am fost martorii tratamentului inegal şi diferenţiat al Comisiei Electorale Centrale faţă de concurenţii electorali. Constatăm că s-a făcut un joc al unor membri ai CEC care, în mod intenţionat, au manipulat cu anumite detalii tehnice pentru a crea impresia că Partidul Acţiune şi Solidaritate ar fi comis încălcări în activităţile Grupului de iniţiativă.

În primul rînd, discuţiile cu privire la înregistrarea candidatului Maia Sandu au durat 35 de minute, un record în cadrul procesului de analiză a rapoartelor precedente prezentate la CEC în cazul celorlalţi candidaţi. De exemplu, raportul cu privire la înregistrarea candidatului Igor Dodon a fost acceptat fără nicio dezbatere, iar discuţiile au durat cîteva minute. S-a dorit oare o analiză hiper-minuţioasă a activităţilor noastre sau, de fapt, s-a dorit ponegrirea şi lansarea unor dubii privind corectitudinea şi transparenţa procesului desfăşurat de PAS? Oare CEC în mod deliberat a făcut analiza tehnică în faţa camerelor, iar în cazul celorlalţi candidaţi a prezentat un raport fără obiecţii? Oare nu a existat niciun aspect necesar de a fi clarificat în alte situaţii?

Partidul Acţiune şi Solidaritate a respectat mereu normele legale stabilite, chiar dacă, de multe ori, aceste norme sînt deficitare şi pun obstacole în calea unui proces electoral echidistant, favorizînd concurenţii guvernării. Considerăm imposibilă colectarea semnăturilor cu respectarea tuturor normelor în mai puţin de 24 de ore. De asemenea, considerăm imposibilă colectarea semnăturilor fără a avea niciun fel de cheltuieli şi a declara cheltuieli 0, aşa cum au procedat unii concurenţi electorali. Faţă de aceştia nu a existat nicio obiecţie şi nicio suspiciune. Este grav să-i hărţuieşti pe cei care se conformează şi declară transparent orice bănuţ cheltuit şi să mergi pe bună-credinţă şi încredere totală în cazul celor care sfidează logica, afirmînd că nu au făcut nicio plată în întregul proces de colectare a semnăturilor.

S-a încercat astăzi insinuarea precum că PAS a comis o încălcare prin faptul că a întîrziat cu o zi achitarea unor plăţi. Precizăm că ultimele plăţi au fost efectuate în următoarea zi depunerii listelor cu semnături la CEC, adică pe 23 septembrie, din cauza faptului că banca a schimbat procedurile de plată în dimineaţa zilei de 22 septembrie. Chiar dacă eroarea tehnică a fost determinată de proceduri excesiv de birocratizate, PAS, respectînd principiul corectitudinii şi transparenţei, aşa cum a făcut-o de fiecare dată, îşi asumă derogarea de la pct. 14, teza a doua din Regulamentul privind finanţarea grupurilor de iniţiativă care se referă la întîrzierea cu o zi a efectuării plăţilor aferente activităţii grupului de iniţiativă pentru susţinerea candidatului Maia Sandu. Chiar dacă motivele întîrzierii nu sînt imputabile în totalitate Grupului de iniţiativă, ci, mai degrabă, sînt cauzate de lipsa pregătirii corespunzătoare a entităţilor implicate în proces (banca nu a ştiut să aplice noile reguli ale CEC), vom suporta sancţiunile prevăzute de lege, dacă CEC-ul va constata încălcarea.

Totodată, în vederea asigurării principiului egalităţii tuturor concurenţilor electorali în faţa legii, solicităm CEC-ului să aplice un tratament similar faţă de toţi actorii electorali. Reiterăm, întîi de toate, solicitarea anterioară potrivit căreia CEC-ul este obligat să someze 4 partide politice să verse în bugetul de stat sume impunătoare de bani pentru încălcarea reglementărilor aferente finanţării partidelor politice, după cum urmează: Partidul Democrat — peste 10 milioane de lei, PCRM şi PL — peste 250 de mii de lei, iar Partidul Nostru — aproape 400 de mii de lei.

De asemenea, cerem CEC-ului să examineze cu discernămînt şi celeritate investigaţia RISE cu privire la finanţarea indirectă a PSRM din afara ţării şi, în eventualitatea în care cele descrise se confirmă, să aplice sancţiunile prevăzute de art. 69 alin.(4) lit.b) din Codul electoral — anularea înregistrării concurentului electoral.

Mai mult decît atît, membrul CEC pe cota PSRM a indus în eroare opinia publică, precum că întîrzierea cu o zi a virării unor plăţi efectuate de Grupul de iniţiativă constituie temei de anulare a înregistrării candidatului Maia Sandu. Acest lucru este total eronat, or, conform cadrului normativ în vigoare, sancţiunea pentru o atare abatere constituie cel mult o amendă contravenţională. Pe cînd încălcările care se impută PSRM-ului ar reprezenta temei de anulare a înregistrării candidatului Igor Dodon.

unpaspentru.md