Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016DeclaraţiiValeriu Ghileţchi

Discursul de lansare în campania electorală pentru Prezidenţiale

|versiune pentru tipar| ' _ d.title.utf _' Valeriu Ghileţchi, 8 octombrie 2016

Stimate doamne şi stimaţi domni,
Dragi prieteni, fraţi şi surori,

Vă mulţumesc foarte mult că aţi venit la lansarea campaniei pentru alegerile prezidenţiale din acest an. În ciuda vremii de afară, aţi decis să fim astăzi împreună. Pe de altă parte, ploaia este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu.

Vreau, de asemenea, să mulţumesc echipei care a muncit cu dedicare, colectorilor care au cutreierat satele şi oraşele noastre, şi celor peste 18000 de cetăţeni, care au semnat pentru înaintarea candidaturii mele la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Fără voi azi nu eram aici. Fără unul din voi nu puteam atinge acest obiectiv. Doar împreună putem face lucruri frumoase, doar uniţi putem face istorie.

Mulţumesc şi lui Vadim pentru introducerea caldă şi plăcută.

Nu în ultimul rând, aş vrea să mulţumesc administraţiei Universităţi Divitia Gratiae pentru posibilitatea de a lansa campania pe campusul universitar. Sunt unul din fondatorii Universităţii, în prezent unul din profesorii ei. Am pornit la drum acum 22 de ani cu viziunea de a instrui şi a forma lideri atât pentru ţara noastră, cât şi alte ţări din Europa şi Asia. Ceea ce facem astăzi este o extindere şi o materializare a acestei viziuni.

Acestea fiind spuse, daţi-mi voie să vă prezint programul, sloganul şi simbolul electoral.

Programul este alcătuit sub forma unui crez care conţine 10 puncte cheie. Ca să poţi promova anumite lucruri trebuie să crezi că ele sunt cu adevărat valoroase şi benefice pentru tară.

Programul cuprinde toate sferele importante de dezvoltare a societăţii şi este alcătuit ţinând cont de competenţele şi posibilităţile pe care le are Preşedintele.

Iată câteva din ele:

Cred că Preşedintele Republicii este responsabil pentru toate deciziile şi acţiunile sale în faţa lui Dumnezeu şi în faţa poporului. Preşedintele trebuie să fie un garant al funcţionării corecte a instituţiilor de stat, inclusiv a Parlamentului şi Guvernului. Preşedintele trebuie să fie un promotor al păcii, să unească societatea dezbinată pe diferite criterii şi să fie un adevărat mediator între forţele politice ale ţării, pentru a nu permite ca lupta dintre acestea să dăuneze societăţii.

Cred că fiecare om este o fiinţă unică şi are o valoare inestimabilă. Preşedintele trebuie să fie un garant al drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor. Prin urmare, fiecare cetăţean trebuie tratat cu respect şi demnitate indiferent de naţionalitate, gen, poziţie socială, apartenenţă politică sau convingeri religioase. Un viitor prosper poate fi zidit pe temelia moralei creştine, egalitatea tuturor în faţa legii, responsabilitatea şi implicarea fiecărui cetăţean.

Cred că familia, aşa cum a creat-o Dumnezeu şi cum este definită de Constituţia Republicii Moldova, reprezintă baza unei societăţi sănătoase. De aceea, mă angajez să apăr integritatea şi interesele familiei. Voi pleda pentru susţinerea familiilor, în special a celor cu mulţi copii, pentru o creştere sănătoasă a copiilor noştri, inclusiv protecţia lor de abuzuri şi violenţă.

Cred că tinerii reprezintă un potenţial enorm pentru dezvoltarea ţării. Statul poartă răspundere pentru asigurarea oportunităţilor de instruire şi pregătire profesională a tinerilor. Educaţia trebuie să se realizeze în spiritul valorilor morale, inovaţiei, gândirii critice şi al sentimentului de patriotism. Mă angajez să lupt pentru a oferi tinerilor posibilitatea de a-şi realiza acasă potenţialul, planurile şi visele.

Cred că Preşedintele trebuie să depună toate eforturile pentru restabilirea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Preluarea controlului frontierei de stat pe tronsonul transnistreano-ucrainean este un lucru esenţial pentru soluţionarea conflictului transnistrean. Consider că cetăţenii de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi, asumându-şi în egală măsură responsabilitatea pentru dezvoltarea şi prosperitatea ţării noastre.

Cred că procesul de integrare europeană trebuie continuat, materializându-se într-o viaţă mai bună şi prosperă, fără ca societatea să fie divizată pe criterii geopolitice. În domeniul politicii externe voi pleda pentru o bună imagine a ţării noastre în exterior, pentru dezvoltarea relaţiilor multilaterale şi reciproc avantajoase cu toate ţările deschise pentru cooperare cu Republica Moldova. Consider drept prioritare relaţiile cu România, Ucraina, SUA, Federaţia Rusă şi ţările membre ale UE.

Programul electoral în întregime îl veţi găsi în formă scrisă atât în limba română, cât şi în limba rusă.

Sloganul este o sinteză a programului electoral.

Familia este prima instituţie creată de Dumnezeu şi celula de bază a societăţii. Pacea şi integritatea familiilor noastre este esenţială pentru prosperarea naţiunii. Mă bucur azi să fiu aici cu întreagă familie.

Unitatea poporului este un alt scop care trebuie atins. O ţară dezbinată în ea însăşi nu poate dăinui. Principiul machiavelic de a dezbina pentru a domina, trebuie eliminat dacă vrem să prosperăm şi păstrăm ţara. Valorile morale, credinţa în Dumnezeu, trebuie să servească drept temelie pentru unitatea noastră.

Unitatea şi pacea sunt condiţii obligatorii pentru a asigura bunăstarea ţării. Toţi vrem o ţară prosperă, dar drumul pe care mergem, din păcate, ne duce în altă parte. Ţara mea este familia mea.

Simbolul este un porumbel cu trei spice în cioc. Cele trei spice sunt cele trei scopuri pe care mi le propun să le ating în calitate de Preşedinte al Republicii Moldova.

Prin exemplu propriu, prin dedicare şi credincioşie, modestie şi simplitate, prin integritate şi principialitate, eu cred că se poate.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

valeriughiletchi.md