Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiMPA

Declaraţia de la Orhei

|versiune pentru tipar||
MPA / 30 ianuarie 2011
Mişcarea Populară Antimafie

Considerând că regimul autoritar comunist a lăsat Republicii Moldova o moştenire grea, care se caracterizează prin subordonarea directă a Puterii Legislative, Puterii Executive şi a Puterii Judecătoreşti structurilor mafiote;

Considerând actuala configuraţie politică una devoratoare de valori etico-morale şi demolatoare de principii ale statului de drept, iar stabilitatea politică râvnită de partidele parlamentare — un paravan în spatele căruia Mafia ţinteşte subordonarea întregii economii naţionale;

Considerând că societăţile democratice supravieţuiesc doar printr-o luptă permanentă pentru libertăţile cetăţeneşti, iar orice drept în plus pentru cineva dintre noi, este un drept în minus pentru toţi ceilalţi membri ai societăţii;

Considerând că în rezultatul guvernărilor pseudo-democratice din anii ’90 şi a regimului autoritar de până la 7 aprilie 2009, dar şi a exodului celei mai active părţi a populaţiei, Republica Moldova este în incapacitate de administrare a treburilor statului;

Considerând regimul economic din Republica Moldova unul de tip oligarhic subordonat Mafiei locale, în rezultatul căruia, majoritatea populaţiei a fost constrânsă fie să ia calea pribegiei, fie să accepte starea de umilinţă a unui mod de viaţă sub nivelul subzistenţei umane;

Adunarea de la Orhei proclamă prezenta Declaraţie drept început al Mişcării Populare Antimafie, care se va constitui în deplină conformitate cu legislaţia în vigoare, pe principiul liberii asocieri a cetăţenilor ţării noastre, care au curajul să lupte pe toate căile legale pentru drepturile lor politice, economice şi cetăţeneşti.

MIŞCAREA POPULARĂ ANTIMAFIE SE CONSTITUIE CU SCOPUL RECONFIGURĂRII CLASEI POLITICE MOLDOVENEŞTI PE PRINCIPIUL BUNULUI SIMŢ ŞI AL LUPTEI FĂRĂ COMPROMIS ÎMPOTRIVA CONSPIRAŢIEI POLITICO-MAFIOTE A PARTIDELOR POLITICE CONTRA SOCIETĂŢII.

Drept urmare:

  1. Vom smulge instituţiile fundamentale ale statului din braţele Mafiei, prin înlăturarea, pe căi legale, a clanurilor mafiote de la putere şi retrocedarea puterii de stat beneficiarului de drept — Poporul Republicii Moldova;
  2. Vom demonopoliza economia naţională; vom pedepsi hoţia, înşelătoria şi şantajul; vom deferi justiţiei, în cadrul unor tribunale publice şi exemplare cu atragerea unor magestraţi europeni, pe toţi cei care au atentat la bunul comun al cetăţenilor Republicii Moldova. Vom urmări internaţional, pentru a fi aduşi în faţa instanţei, pe toţi cei care vor încerca să se eschiveze de la răspundere pentru ilegalităţile comise;
  3. Vom construi un stat minimal. În acest scop, vom retrage competenţele statului din majoritatea sferelor economiei naţionale, lăsându-i atâta putere, cât va fi necesar pentru garantarea libertăţilor fundamentale ale omului. Pe această cale, vom reda cetăţenilor Republicii Moldova bunăstarea materială şi bucuria muncii, accesul liber la educaţie şi la informaţie;
  4. Vom reconstrui din temelie instituţiile statului, le vom da capacitate de administrare printr-un amplu program de atragere a specialiştilor europeni, dar şi a tinerilor noştri concetăţeni cu studii occidentale, în Guvern, Procuratură şi Justiţie;
  5. Vom întoarce cetăţenii modoveni acasă, garantându-le dreptul la muncă, la bunăstare şi bătrâneţe asigurată.

JOS MAFIA!
DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE REPUBLICA MOLDOVA!

  Mişcarea Populară Antimafie atenţionează