Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Majoritatea parlamentară doreşte să păstreze cu orice preţ fotoliile de deputat pentru persoanele pe care le-a delegat în executiv

|versiune pentru tipar||
PCRM / 20 octombrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Comuniştilor din Repubica Moldova îşi manifestă dezacordul în ce priveşte adoptarea în două lecturi, ilegal din punct de vedere al procedurii, de către majoritatea parlamentară, în şedinţa Parlamentului de astăzi, 20 octombrie 2009, a iniţiativei legislative a majorităţii parlamentare prin care se va permite persoanelor delegate de Parlament în organele centrale ale administraţiei de stat să cumuleze exercitarea acestei misiuni cu mandatul de deputat pe o perioadă de 6 luni.

PCRM atenţionează că prin adoptarea acestor modificări la cadrul legislativ, majoritatea parlamentară de facto a legiferat dreptul unor deputaţi de a cumula funcţia sa cu o altă funcţie înaltă în stat (prim-ministru, ministru etc.), fapt ce contravine flagrant normelor constituţionale.

PCRM a atras atenţia în repetate rînduri, atît în cadrul comisiilor parlamentare, cît şi în şedinţa plenară din 20 octombrie curent că proiectul de lege în întregime contravine Legii Supreme a Republicii Moldova.

Astfel, Art. 70 alin. (1) din Constituţie stipulează expres faptul că “calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice”. Constituţia mai prevede astfel de incompatibilităţi şi pentru alţi demnitari precum membrii Guvernului, judecători, procurori etc.

Aceste modificări contravin expres şi multor prevederi legale privind incompatibilitatea, în special, art. 3 din Legea despre statutul deputatului în Parlament care prevede că mandatul de deputat este incompatibil cu funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, membru al Guvernului, avocat parlamentar, alte funcţii remunerate, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice desfăşurate în afara programului stabilit de Regulamentul Parlamentului.

Alte acte legislative, de asemenea, prevăd expres interdicţia unor astfel de cumulări de funcţii — Legea cu privire la Guvern, Legea privind statutul alesului local, Legea privind statutul judecătorului etc.

PCRM reaminteşte că în actualul Parlament sînt mai multţi deputaţi care se află în situaţie de incompatibilitate. Deputatul Chirtoacă, îndeplineşte concomitent, ilegal, 2 funcţii de deputat şi de primar. Un şir de deputaţi au fost numiţi în calitate de membri ai Guvernului. Este evident că majoritatea parlamentară intenţionează să legalizeze statutul acestor deputaţi şi să le permită să cumuleze două funcţii.

PCRM, în condiţiile create, atrage atenţia că prin adoptarea modificărilor legislative majoritatea parlamentară încălcă şi alte norme constituţionale importante, în special, art. 6 din Constituţie care statuiază principiul separaţiei puterilor în stat, art. 7 din Constituţie care prevede principiul supremaţiei normelor constituţionale şi altele.

Dincolo de aspectele juridice, considerăm că este inacceptabilă şi situaţia actuală din Parlament cînd în repertate rînduri şedinţele plenare sînt amînate sau activitatea Parlamentului este periclitată pe motivul că lipsesc deputaţii care sînt reprezentaţi în executiv.

De asemenea, PCRM menţionează că este greu de crezut faptul că deputaţii Filat, Leancă, Tănase, Hotineanu, Negruţă, Bujor, Lazăr, Buliga şi alţii vor putea da aprecieri obiective activităţii ministerelor pe care le conduc astăzi şi guvernului în ansamblu.

PCRM condamnă aceste acţiuni ale majorităţii parlamentare şi îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu majoritatea iniţiativelor legislative propuse şi adoptate de actuala putere. PCRM de asemenea atrage atenţia misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Chişinău, a instituţiilor europene şi internaţionale interesate de procesele de democratizare a societăţii moldoveneşti, la multiplele fărădelegi realizate de majoritatea parlamentară actuală în mai puţin de 2 luni de la investirea Parlamentului curent.

Sursa: www.pcrm.md

Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a participat la o întîlnire cu activul PCRM Deputaţii PCRM au contestat actele ilegale ale majorităţii parlamentare