Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia fracţiunii PCRM în Parlamentul Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 7 decembrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi colegi,

Astăzi în faţa noastră, aleşilor poporului este pusă o sarcină responsabilă. De decizia noastră de astăzi, fără a exagera, depinde viitorul Moldovei.

Pe 10 noiembrie, cînd examinam unica candidatură înaintată de Alianţa pentru Integrare Europeană, fracţiunea PCRM a prezentat argumente clare şi convingătoare, care nu permiteau să votăm pentru candidatura propusă. Acestea sînt — refuzul conştient al Alianţei de la politica socială activă, realizată în ţară în ultimii 8 ani, atacul din partea majorităţii parlamentare asupra principiilor şi tradiţiilor democratice înrădăcinate în ţara noastră, oprimarea presei, urmărirea persoanelor pe motive politice şi în special tendinţa deschisă de a distruge bazele statului nostru — profanarea legislaţiei, lipsa de respect faţă de Constituţie, atitudinea ofensatoare faţă de Moldova şi poporul moldovenesc.

Astăzi, peste aproape o lună, noi sîntem puşi în faţa unui fapt trist — nouă ni se propune aceeaşi candidatură, în aceleaşi condiţii. Nici Alianţa pentru Integrare Europeană, nici Partidul Democrat, nici candidatul pentru Preşedinte în propria persoană nu au ascultat şi nu au perceput argumentele înaintate de noi.

În virtutea faptului că pe parcursul întregii perioade de după alegerile parlamentare, Partidul Democrat a încercat să-i convingă pe toţi că împărtăşeşte valorile echităţii sociale şi este un partid ce se află pe poziţii pro-moldoveneşti, pro-statale, întreaga activitate a Partidului Democrat, a liderilor săi, a fracţiunii PD în Parlament se reducea la contribuţia docilă în distrugerea ţării de către partidele radicale de dreapta, membri ai Alianţei. Luînd în consideraţie politica unionistă şi antistatală a Alianţei, candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, liderul Partidului Democrat avea o singură cale posibilă — să stea în apărarea ţării sale în mod deschis şi ferm. Partidul Democrat a avut o şansă extraordinară să iasă destoinic din situaţia creată — să accepte propunerea PCRM de a crea o nouă coaliţie — pro-moldovenească, o coaliţie stabilă, coaliţie ce reflectă interesele celei mai mari părţi a alegătorilor. Partidul Democrat a preferat să rămînă în Alianţa radicală de dreapta. Ca rezultat pentru toţi a devenit evident că prin acţiunile sale alogice, inexplicabile, Partidul Democrat şi candidatul la funcţia de Preşedinte, înaintat din rîndurile ei, în mod conştient au împins ţara la alegeri parlamentare anticipate. Nu Partidul Comuniştilor, dar anume Partidul Democrat şi liderul ei au adus situaţia în ţară la un nivel de maximă tensionare. Acest lucru este înţeles atît de cetăţenii ţării noastre, cît şi de observatorii de peste hotare.

Şi dacă este să vorbim de calităţile omeneşti şi personale ale candidatului, putem să constatăm cu regret, că persoana care pretinde la rolul de Garant al Constituţiei, apărător al democraţiei, libertăţii, independenţei Republicii Moldova, în această perioadă nu doar că nu a găsit curaj şi tărie pentru a susţine în Parlament cel puţin o iniţiativă a opoziţiei, nu s-a expus în apărarea mijloacelor de informare în masă şi jurnaliştilor intimidaţi sau persoanelor eliberate din motive politice, dar nici nu a încercat să oprească acele fărădelegi, create în mod regulat de colegul din Alianţă — Preşedintele Parlamentului, faţă de deputaţii din opoziţie şi instituţiei legislative, a ţării în general. În acest context, au apărut dubii privind capacităţile candidatului de a face faţă cerinţelor personale, cărora trebuie să corespundă Şeful statului — Preşedintele Republicii Moldova.

Reieşind din cele menţionate mai sus, ar fi o trădare faţă de popor, faţă de alegători, faţă de ţară, dar şi faţă de sine însăşi să votăm pentru candidatura propusă din partea Alianţei pentru Integrare Europeană la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.

Noi facem ceea ce ne-a poruncit poporul, aceea pentru ce au votat jumătate din alegătorii ţării.

Noi nu ne vindem Patria şi nu vom permite acest lucru nimănui!

Raport nr.1 al PCRM cu privire la situaţia postelectorală şi încălcările admise de către noua putere politică de la Chişinău PCRM: Parlamentul Moldovei nu mai este legitim din 7 decembrie