Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 28 mai 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Cu privire la activitatea ideologică şi de agitaţie în comitetele raionale de partid ale municipiului Chişinău, pornind de la deciziile Congresului VII al PCRM şi a Plenarei V CC CRM

Audiind şi discutînd informaţia prezentată de primii secretari ai comitetelor raionale de partid ale municipiului Chişinău Banicov, Muşuc, Stati, Mîndru, Poleanschi, Comitetul Executiv menţionează că activitatea comitetelor raionale cu privire la organizarea activităţii ideologice şi de agitaţie se desfăşoară în conformitate cu Statutul şi Programul partidului, în baza deciziilor adoptate la Congresul VII al PCRM.

Pentru a executa deciziile adoptate la Congresul VII, au fost organizate plenarele comitetelor rationale de partid “Cu privire la rezultatele Congresului VII al PCRM şi sarcinile comitetelor raionale de partid”, în cadrul cărora a fost audiată informaţia de la congres şi aprobate planurile de realizare a deciziilor congresului. Toate comitetele rationale au aprobat planurile măsurilor pentru anul 2013, au fost create comisii ideologice.

O direcţie importantă în activitatea comitetelor rationale de partid este organizarea educaţiei politice, care include seminare, cluburi pentru discuţii, mese rotunde cu tematica: “Un an fără NIT şi perspectivele PCRM în colaborarea cu mass-media pentru ruperea blocadei informaţionale”, “Cu privire la momentul politic actual şi planurile PCRM pe viitor”, “Moldova — stat capturat”, “Actualitatea ideii de stînga în lume. Marxismul contemporan”, “Piaţa informaţională şi noile mijloace de informare în masă”, “Activismul social al tinerilor”, “Relaţiile dintre PCRM şi Rusia. Planurile de integrare în Uniunea Vamală”, “Rezultatele economice ale guvernării Alianţei”, “Rolul şi posibilităţile PCRM în alegerile regionale”.

Comitetele raionale de partid explică alegătorilor realităţile, difuzează presa de partid — “Comunistul” şi “PULS” difuzează tiraje suplimentare de ziare la evenimentele în masă. În fiecare dintre comitetele raionale de partid la nivel înalt este organizată informarea populaţiei despre activitatea reprezentanţilor noştri în organele puterii. Există grafice ale întîlnirilor deputaţilor cu alegătorii. În cadrul acestor întîlniri se acordă ajutor, se explică politica partidului.

Se efectuează o colaborare activă cu societatea civilă, Uniunea femeilor de stînga, organizaţiile comsomoliste şi ale veteranilor, Uniunea Afganejilor şi Ofiţerilor. Fiecare comitet raional a elaborat practica proprie de organizare a evenimentelor şi acţiunilor planificate.

Îmbunătăţirea colaborării cu societatea civilă a contribuit la crearea comitetelor raionale ale Congresului Civic, create în fiecare raion al municipiului.

Comitetele raionale au activizat procesul de transferare a propriilor mijloace mediatice în mass-media electronică. Au fost create şi activează site-uri, internet-bloguri. Are perspective frumoase iniţiativa CR Ciocana de creare a unei pagini în internet pentru fiecare organizaţie primară.

Comitetul Executiv a remarcat că, în perioada respectivă, organizaţiile raionale din Chişinău au suportat tot greul pichetelor, mitingurilor, marşurilor şi altor acţiuni în masă. Comitetele raionale mobilizau, informau, adunau populaţia. O realizare a tuturor comitetelor raionale este crearea grupurilor de “activişti-propagandişti profesionişti” din tineri comunişti.

În toate Comitetele raionale se petrec evenimentele comemorative: 21 ianuarie, 23 februarie, 1 şi 8 martie, 1, 9 şi 19 mai, 22 iunie, 24 august, 29 octombrie, 7 noiembrie.

Trebuie de remarcat că în activitatea de agitaţie mai există probleme. Şcolile tînărului comunist nu ţin lecţii în mod regulat, lipsesc listele participanţilor.

Lucrul cu alegătorii la domiciliu nu a atins nivelul dorit. Aceeaşi situaţie e şi în universităţi, ceea ce duce la rezultate slabe în alegeri. Sînt deficienţe în activitatea de cooptare a noilor membri PCRM.

Comitetul Executiv decide:

 1. Activitatea comitetelor raionale de partid din municipiul Chişinău este satisfăcătoare.

 2. A obliga Comitetele raionale de partid din municipiul Chişinău:

  • Să dezbată această rezoluţie la plenarele extinse ale CR de partid;
  • Să elaboreze şi să aprobe la plenarele comitetelor raionale acţiunile menite să îmbunătăţească activitatea ideologică şi de agitaţie;
  • Să fortifice lucrul în formula “1+1”;
  • Să definitiveze crearea organizaţiilor primare la fiecare secţie de votare;
  • Să intensifice lucrul cu colectivele studenţeşti;
  • Să continuie colaborarea cu comitetele Congresului Civic şi alte organizaţii neguvernamentale;
  • Să efectueze în mod permanent munca privind majorarea numărului de abonaţi la presa de partid.
 3. Rezoluţia să fie îndreptată la comitetele raionale de partid municipale pentru studiere şi utilizare în activitatea practică.

 4. Controlul asupra executării acestei rezoluţii să fie efectuat de Tkaciuk M.E.

  Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin

  Sursa: comunist.md

  Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Discursul preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin în Parlamentul Republicii Moldova