Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Moţiunea de cenzură asupra activităţii Guvernului privind problema transnistreană

|versiune pentru tipar||
PCRM / 17 octombrie 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Domnului Igor Corman
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Parlamentului Republicii Moldova

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 106 din Constituţia Republicii Moldova, art. 112–118 din Capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm prezenta moţiune de cenzură.

Motivarea

Pe parcursul anului 2013 Guvernul Republicii Moldova intens a promovat o politică de dezintegrare a ţării, politică iniţiată în perioada cînd Iurie Leancă, deţinea funcţia de Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Politicile promovate de Prim-ministrul, Iurie Leancă au îndepărtat şi mai mult perspectivele reintegrării ţării, existînd în prezent un real pericol de escaladare a situaţiei şi în consecinţă pierderea de către Republica Moldova a unei părţi a teritoriului ţării. Toate activităţile prin care Guvernul a promovat politica de dezintegrare a ţării au fost unele secrete, fiind tăinuite chiar şi de forul legislativ suprem — Parlamentul. Astfel în luna ianuarie 2013 a fost luată decizia de instituire a punctelor migraţionale pe linia administrativă cu Transnistria. Argumentarea Guvernului promovată cu insistenţă de Prim-ministrul, Iurie Leancă, precum că aceasta este o cerinţă a Uniunii Europene, pentru a obţine regimul liberalizat de vize, este una mincinoasă, iar forului legislativ suprem nu i-au fost prezentate nici un fel de dovezi şi o argumentare clară privind necesitatea mecanismului propus, mai ales că acesta în afară de divizare şi îngrădire a liberei circulaţii nu oferă nici o soluţie de asigurare a unui control eficient a fluxurilor migraţionale pe segmentul central al frontierei moldo-ucrainene.

Acţiunile Guvernul vin în contracţie cu prevederile articolului 1 din Constituţia Republicii Moldova şi anume că “Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil”, dar şi cu prevederile articolului 3 din Constituţie, unde este statutat că “Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. Frontierele ţării sînt consfinţite prin lege organică, respectîndu-se principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional”.

Pentru toţi este evident că problematica transnistreană nu a fost şi nu poate fi un subiect de speculaţie politică, în acest sens fiind şi poziţia constructivă a Partidului Comuniştilor privind necesitatea unor eforturi comune în reglementarea problemei transnistrene. Drept rezultat, a fost adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Hotărîrii nr. 151 din 21.06.2013 pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean în care Parlamentul a constatat că “acţiunile unilaterale, de orice gen şi provenienţă, inclusiv cele care ar veni să legifereze instituirea oricăror frontiere în interiorul teritoriului statului suveran Republica Moldova, contribuie la subminarea procesului de reglementare, la escaladarea tensiunilor şi sfidarea mecanismelor de reglementare existente, la împiedicarea activităţii grupului de observatori militari, afectează sistemul existent de pacificare şi procesul de reglementare”. Contrar acestor constatări, Guvernul Republicii Moldova a continuat şi a insistat pe necesitatea instituirii posturilor migraţionale. Aceste acţiuni unilaterale ale Executivului pun în pericol pacea şi securitatea în regiune, mai mult, contravin acordurilor de menţinere a păcii şi nu au fost coordonate şi sancţionate de Comisia Unificată de Control. Chiar dacă acestea au fost redenumite, totuşi esenţa rămîne neschimbată şi anume crearea unei frontiere pe Nistru, ceea ce va avea consecinţe dezastruoase pentru ţară.

În acelaşi timp, sfidînd cadrul legal şi contrar prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr. 163 din 28.06.2013 privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr. 151 din 21 iunie 2013 pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean, prin care a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru normalizarea situaţiei în localităţile din stînga Nistrului, Guvernul a creat şase puncte migraţionale, astfel stabilind linia de control a teritoriilor, fapt ce va avea grave consecinţe asupra menţinerii integrităţii teritoriale a ţării, Guvernul în frunte cu Prim-ministrul Iurie Leancă fiind un vînzător de teritoriu în scopuri înguste politice şi în interese de partid.

Întru continuarea politicilor de dezintegrare a ţării, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea nr. 752 din 20.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind echipele mobile ale Poliţiei de Frontieră şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009, prin care Departamentul Poliţiei de Frontieră a obţinut competenţe de patrulare pe întreg teritoriul ţării, inclusiv pe rîul Nistru, fapt ce contravine flagrant Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

Este evident că Guvernul Republicii Moldova sub conducerea Prim-ministrului, Iurie Leancă şi-a stabilit un scop clar — îndepărtarea perspectivelor de reglementare politică a problemei transnistrene şi de menţinere a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Prin acţiunile enunţate supra Guvernul atentează la atributele statului Republica Moldova, stipulate în art. 1 din Constituţie (suveranitatea, independenţa, indivizibilitatea), atribute ocrotite de legea penală prin incriminarea, printre altele, a faptei de trădare de Patrie. Aceeaşi faptă de trădare de Patrie cuprinde actele Guvernului relatate în prezenta moţiune prin care se încearcă înstrăinarea ori abandonarea unei părţi din teritoriul ţării, care în lumina dispoziţiilor de la alin. (1) art. 3 din Constituţie este inalienabil.

Dispozitivul

Generalizînd cele expuse mai sus, în special promovarea politicilor de dezintegrare a ţării, de pierdere a teritoriilor,

În baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a întregului cadru legal în vigoare, prin prezenta moţiune de cenzură exprimăm retragerea încrederii acordate Guvernului la investitură.

Sursa: parlament.md

Moţiunea de cenzură asupra activităţii Guvernului privind privatizarea BEM şi concesionarea AIC Discursul preşedintelui PCRM Vladimir Voronin rostit în cadrul şedinţei festive, dedicate aniversării a 20 de ani de la crearea PCRM