Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Întrevederea lui Vladimir Voronin cu Jose Manuel Barroso

|versiune pentru tipar||
PCRM / 12 iunie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Astăzi, 12 iunie 2014, Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. În special, cei doi oficiali au discutat despre Acordul de Asociere RM-UE.

Liderul PCRM a declarat că Acordul de Asociere în redacţia actuală va duce la o explozie socială, iar cotele comerciale mizere vor distruge producătorul moldovenesc.

“Acordul nu reflectă realitatea moldovenească, el este străin pentru Moldova, el nu este moldovenesc! Acest document este împotriva intereselor naţionale, deoarece contravine Constituţiei, pune la îndoială suveranitatea şi neutralitatea ţării noastre, rolul Parlamentului se reduce la zero, Transnistria şi Găgăuzia nici măcar nu figurează”, a menţionat Vladimir Voronin.

Liderul PCRM a subliniat căб Moldova nu are perspective de a deveni membru şi nici măcar candidat de aderare la UE, însă îşi asumă responsabilităţi care prevăd modificarea legislaţiei naţionale în exclusivitate în interesul Uniunii Europene.

La rîndul său, Jose Manuel Barroso a menţionat că Uniunea Europeană nu este interesată în destabilizarea situaţiei în ţara noastră. “Comisia Europeană nu susţine în mod special nici o forţă politică din Moldova. Noi nu avem preferinţe politice”, a menţionat Barroso.

În acest context, Vladimir Voronin i-a formulat lui Jose Manuel Barroso mai multe întrebări:

Preşedintele PCRM i-a înmînat personal lui Jose Manuel Barroso o scrisoare în care sunt prezentate argumentele PCRM care indică asupra faptului ca acest document nu este în beneficiul RM.

Serviciul de presă al PCRM

Scrisoarea adresată de V. Voronin lui Jose Manuel Barroso

Preşedintelui Comisiei Europene
Domnului José Manuel Barroso

Stimate domnule Preşedinte,

Proiectul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană a divizat societatea moldovenească.

După instaurarea guvernării “Alianţei pentru Integrare Europeană” numărul adepţilor integrării europene în ţara noastră este în diminuare permanentă şi în prezent constituie puţin peste 30 de procente. Din aceste considerente, fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a luat o atitudine exigentă faţă de proiectul Acordului de Asociere.

Noi cunoaştem faptul că, procesul de elaborare a proiectului şi pregătirea acestuia pentru parafare s-a desfăşurat într-un mod netransparent. Parlamentul, ca organ reprezentativ, precum şi societatea civilă în general, au fost înlăturate de la acest proces.

În rezultat, noi constatăm faptul că, în virtutea scopurilor statutate în preambul, Acordul nu contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova şi modernizarea reală a acesteia.

Partidul Comuniştilor şi fracţiunea în Parlament evidenţiază un şir de prevederi ale Acordului în cauză care sînt categoric inacceptabile.

În primul rînd, unificarea într-un singur document al politicului şi economicului fac imposibilă realizarea acestora unul independent de altul.

În al doilea rînd, partea politică a Acordului, care prevede obligaţini pentru Republica Moldova de a acţiona în conformitate cu politicile UE în domeniile securităţii şi apărării, contravine Constituţiei Republicii Moldova, care consfinţeşte neutralitatea statului nostru.

În al treilea rînd, mecanismele de apărare a intereselor uneia dintre părţi pe teritorul alteia nu sînt limitate cu nimic şi nu ţin cont de drepturile suverane ale Moldovei.

În al patrulea rînd, gestionarea procesului de implementare a Acordului nu prevede participarea Parlamentului Republicii Moldova. Dimpotrivă, prevede crearea organelor supranaţionale precum Consiliul Asociaţiei, Comitetul Asociaţiei şi altele, deciziile cărora poartă un caracter obligatoriu. Aceasta contravine principiilor suveranităţii statului nostru.

În al cincilea rînd, Acordul cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare oferă beneficii unilaterale statelor UE şi reprezintă un pericol pentru vulnerabila economie moldovenească, atît în perspectivă scurtă, cît şi medie.

În al şaselea rînd, proiectul Acordului nu oferă perspective pentru reintegrarea ţării. Dimpotrivă, aduce acestui proces, care este şi aşa complicat, dificultăţi noi.

În al şaptelea rînd, în asemenea proiect care ar părea atotcuprinzător, nu sînt examinate chestiuni importante şi principiale de ordin social.

Evaluînd proiectul Acordului, noi reieşim de asemenea, din faptul că, conform opiniei Uniunii Europene, aderarea Republicii Moldova la UE în calitate de membru cu drepturi depline într-o perspectivă vizibilă nu este posibilă. În acelaşi timp, considerăm vitală modernizarea ţării pe baza standardelor şi valorilor europene în forma lor iniţială. Noi, de asemenea contăm pe susţinerea din partea UE în modernizarea întregii practici politice pe baza democraţiei şi libertăţilor civice, justiţiei independente şi instituţiilor de drept depolitizate, şi libertăţii de exprimare.

Noi sîntem de acord ca, în Moldova să fie promovat adevăratul nivel european al educaţiei accesibile tuturor, atît celei universitare, cît şi profesional-tehnice. Pentru noi este important să atingem standardele europene în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, în tot ce asigură un nivel înalt al dezvoltării umane.

Anume în astfel de modernizare europeană noi vedem principalul conţinut al procesului de integrare europeană. Proiectul Acordului propus nu soluţionează aceste probleme. Noi insistăm asupra faptului că, este necesar un alt document, ce ar contribui la atingerea scopurilor declarate.

Reieşind din cele expuse, considerăm pripită semnarea Acordului în varianta prezentată. La ratificarea acestuia în Parlament, fracţiunea PCRM nu va participa.

Întru confirmarea celor expuse în prezenta scrisoare, se anexează o listă de prevederi ale Acordului de Asociere care nu sînt acceptabile din punctul nostru de vedere.

Cu respect,

Vladimir VORONIN
Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

Anexă La textul scrisorii adresate Dlui Jose Manuel Barroso

 1. Acordul include interconexiunea între chestiuni de ordin politic şi economic.

  1. În titlul II direcţia dialogului politic între părţile Acordului prevede coordonărea în domeniile politicii externe, de securitate şi apărare. Art.7, de exemplu, stipulează participarea Moldovei în acţiuni militare sub conducerea UE. Acest lucru contravine normelor Constituţiei RM care prevăd statutul de neutralitate al RM.
  2. Şirul de probleme legate de reglementarea politică a conflictului transnistrean expuse în art.8 necesită a fi examinate suplimentar în comun cu reprezentanţii din regiunea respectivă.
  3. Nu pot fi acceptate prevederile art 446(3) care prevăd posibilitatea pentru o anumită parte a Acordului de a întreprinde orice măsură cu privire la asigurarea securităţii în cazul unor situaţii excepţionale interne care ar necesita menţinerea ordinii publice în timp de război sau de îndeplinirea unor obligaţiuni cu scopul menţinerii păcii. Aceste cerinţe într-o astfel de formulare contravin principiului de suveranitate al RM şi nu contribuie la procesul de reintegrare.
 2. În ansamblu, comasarea într-un document a problemelor de ordin comercial şi colaborare politică nu aduce beneficii nici uneia dintre părţi.

 3. În art.408 din Acord şi în alte peste 40 de pasaje se indică categoric Moldovei, care nu este parte a UE şi care nu are nici un fel de obligaţiuni politice faţă de această uniune, să modifice sau să anuleze acte normative în vigoare care nu corespund legislaţiei şi practicilor comunitare. Astfel, legislaţia Moldovei se declară nevalabilă iar actele normative ale UE prioritare, ceia ce reprezintă o ignorare a realităţii. Aceasta nu corespunde principiilor de colaborare echitabilă între părţi.

 4. Art. 433–437 ignoră cadrul constituţional de administrare a dezvoltării social-economice a RM. În conformitate cu aceste articole se constituie structuri ierarhic superioare celor naţionale care vor dirija procesul de asociere: Consiliu, Comitet, Comitet în componenţă specială pentru comerţ şi 5 Subcomitete, deciziile cărora vor fi obligatorii pe teritoriul Moldovei. În aşa fel, defacto, se prevede impunerea administrării externe a ţării noastre.

 5. Art 143 prevede adaptarea treptată, timp de 10 ani, a producătorilor moldoveni la condiţiile zonei de comerţ liber şi aprofundate cu ţările UE. Luînd în considerare starea economiei şi a comerţului reciproc cu UE şi CSI, intervine chiar din primii ani de aplicare a Acordului riscul de a pierde circa 500 mln de dolari din exportul anual al ţării sau circa 7% din PIB. Aceste pierderi vor lipsi economia moldovenească de mijloace de finanţare, în primul rînd, a proceselor de implementare a peste 340 de derective, decizii ale UE şi regulamnte tehnice necesare pentru armonizarea legislaţiei şi a practicilor interne ale Moldovei cu cele europene deoarce în Acord nu se indică sursele de suplinire a acestor pierderi şi finanţare a procesului de adaptare. Astfel, în timp record, va deveni problematică supraveţuirea producătorilor dintre care peste 60% sunt exportatori.

 6. Sunt ignorate totalmente drepturile suverane ale RM, rolul organelor reprezentative, inclusiv a Parlamentului prin prevederile art. 465 privind regimul temporar de aplicare pînă la ratificare.

 7. Nu este realistă şi adecvată prevederea din Acord a termenelor de aplicare în Moldova a Regulamntelor şi Derectivelor UE, peste 200 la număr în 2–3 ani iar 12 — pe parcursul lui 2014.

 8. Acordul stabileşte cote minime pentru exportul de mărfuri moldoveneşti în UE (anexele XV-a, XV-c) însă, nu conţine nici o restricţie pentru importul mărfurilor în Moldova din UE. O astfel de situaţie nu poate fi calificată drept echitabilă şi reciproc avantajoasă.

 9. Anexa XXX-d obligă Moldova să protejeze pe teritoriul său 1518 denumiri geografice de vin, 11 denumiri de băuturi alcoolice tari şi 4 denumiri de vinuri aromatizate produse în UE. Însă, în ţările UE vor fi protejate doar 2 denumiri de vinuri moldoveneşti.

 10. Proiectul de document nu prevede colaborarea în soluţionarea problemelor de interes vital pentru Moldova cum ar fi, sporirea competitivităţii sectorului agrar, ajustrarea mărimilor subsidiilor la nivel european de la 180 la 430 euro pentru ha în timp ce în Moldova acest indice nu depăşeşte 18 euro per ha.

 11. Creşterea depopulării în ultimii 4 ani necesită măsuri decisive de sporire a ocupării populaţiei pe calea dezvoltării sectorului industrial. Proiectul Acordului însă, are un singur articol lipsit de consistenţă (art.63) care indică necesitatea modernizării şi restructurării a cîtorva sectoare.

 12. Multitudinea de imperfecţiuni şi formulări din text, ambiguităţi şi neconcordanţe între articole şi anumite puncte lasă loc de interpretare şi vor genera probleme de înţelegere reciprocă în procesul de realizare a Acordului.

 13. Art. 413–417 ale proiectului stipulează că Moldova poate să beneficieze de ajutor financiar din partea structurilor europene dar art. 2 din Protocolul cadru care este anexă la documentul respectiv include condiţii neralizabile pentru acest lucru. Ajutorul financiar pentru Moldova este condiţionat de necesitatea achitării unor contribuţii în bugetul UE ceia ce contravine legislaţiei deoarece este imposibil de a achita cotizaţii de membru nefiind membru al acestei structuri sau uniuni.

 14. În proiect sunt prevăzute acţiuni asimetrice în favoarea UE legate de piaţa de capital, care vor accelera exodul capitalui din ţară, vor influenţa negativ procesul investiţional în ţară şi vor genera anumite riscuri de pierderi a depunerilor financiare (inclusiv de asigurări şi pensii) pentru cetăţeni.

 15. Sunt numeroase întrebări legate de cerinţele incluse în art.346 al proiectului cu privire la stabilirea tarifelor la gaz.

 16. Prevederile din cap.3 despre procedurile de soluţionare a litigiilor, investigaţiilor în cazurile de delapidări, executarea deciziilor arbitrajului de facto, ignorează sistemul judiciar naţional si impune hotărîrea acestor probleme în cadrul sistemului extern compus din experţi, companii de audit şi arbitraj desemnate de Consilii, Comitete şi Subcomitete.

 17. Prevederile proiectului acordului (art.314–315) ce ţin de exclusivitatea datelor în domeniul farmaceutic implică riscul de afectare negativă a sănătăţii populaţiei ţării noastre prin:

  • reducerea accesului populaţiei la medicamente;
  • sporirea presiunii financiare asupra bugetelor cetăţenilor, asupra bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor medicale obligatorii;
  • dispariţia unui spectru larg de medicamente din circulaţia pieţei farmceutice.
 18. Acordul nu prevede nici o acţiune concretă de racordare a sistemelor de asistenţă medicală inclusiv în baza asigurărilor medicale între RM şi UE.

 19. Proiectul Acordului nu prevede acţiuni şi perspective concrete pentru recunoaşterea reciprocă pe plan european a califăcărilor profesionale în scop de muncă.

 20. Proiectul Acordului nu presupune acţiuni din partea UE de apropiere a sistemelor securităţii sociale (inclusiv a asigurărilor sociale) şi susţinerea cetăţenilor RM în special, a migranţilor din ţara noastră în baza relaţiilor multilaterale între RM şi ţările UE în conformitate cu Regulamentul 883 al UE. Procesul de coordonare a sistemelor de securitate socială rămîne să fie aplicat doar în realţiile bilaterale adică, fără perspective.

Textul acordului conţine un şir de prevederi care sunt incluse şi în alte documente internaţionale multilaterale, gen, Convenţii.

Implementarea lor a fost asumată de Moldova în rezultatul participării sau aderării la aceste documente. În consecinţă, aplicarea lor în RM nu depinde de semnarea sau nesemnarea Acordului.

Aşa dar, în redacţia actuală, realizarea şi consecinţele prevederilor Proiectului Acordului de Asociere în majoritatea cazurilor vor fi negative.

În timp scurt (doi ani) consecinţele vor fi:

Cele indicate mai sus nu constituie temei pentru a vorbi despre o colaborare pe termen scurt şi mediu cu UE în cadrul proiectului propus ca una reciprocă şi utilă pentru RM. Documentul în această formă şi conţinut nu poate fi semnat şi ratificat.

Sursa: www.pcrm.md

Comunicat de presă al PCRM privind întrevederea Vladimir Voronin — Melissa O’Rourke Comunicat de presă al PCRM privind întrevederea Vladimir Voronin — Matthias Meyer