Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Neutralitatea permanentă a Republicii Moldova — obiectivul de bază al deputaţilor comunişti

|versiune pentru tipar||
PCRM / 30 ianuarie 2015
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a reînregistrat iniţiativa legislativă cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. Această iniţiativă şi-a regăsit prezenţa pe agenda parlamentară reieşind din importanţa fundamentală pentru ţara noastră a păstrării suveranităţii, integrităţii, reîntregirii ţării şi recunoaşterii internaţionale a statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Proiectul propriu-zis stipulează principiile consolidării interne şi externe a neutralităţii Republicii Moldova. La fel, proiectul sus numit este menit să devină unul din principalii piloni pe calea soluţionării problemei transnistrene, precum şi consolidării securităţii în această zonă a Europei.

Definitivarea principiilor politico-juridice interne, precum şi recunoaşterea neutralităţii Republicii Moldova de către actorii internaţionali va aduce, în opinia autorilor proiectului, un echilibru social, dar şi încrederea cetăţenilor în viabilitatea ţării.

Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova lansează apelul către reprezentanţii formaţiunilor politice reprezentate în Parlament de a se implica neîntîrziat în dezbaterea textului proiectului în vederea includerii acestuia în ordinea de zi şi adoptarea cît mai curînd posibilă. În această ordine de idei, Fracţiunea parlamentară a PCRM se adresează către reprezentanţii societăţii civile, cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv celor din stînga Nistrului să se implice activ în examinarea şi înaintarea propunerilor la proiectul de lege precitat, întru organizarea dezbaterilor publice şi adoptarea unei legi susţinute de întreaga societate moldovenească.

Fracţiunea parlamentară a PCRM
Sursa: www.pcrm.md

Problemele sociale ale cetăţenilor — agenda prioritară a Fracţiunii parlamentare a PCRM Executivul Politic al CC al PCRM a aprobat Planul acţiunilor privind sărbătorirea Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei