Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţia Platformei DA privind măsurile speciale de protejare a producătorilor autohtoni

|versiune pentru tipar||
PPPDA / 27 februarie 2017
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

În condiţiile în care sute de oameni, alungaţi de actualul regim antipopular, pleacă zilnic din ţară în căutarea unui serviciu, a unor venituri decente şi bunăstare, a unui minim accesibil şi eficient de educaţie şi servicii medicale, de securitate personală şi familială, păstrarea şi crearea noilor locuri de muncă bine plătite, aici, în R. Moldova, este una dintre priorităţile naţionale de ordin social-economic ale Platformei Demnitate şi Adevăr — DA.

Soluţionarea acestei probleme stringente necesită întreprinderea unui şir de acţiuni şi, în primul rând, de sprijin real şi eficient al producătorilor autohtoni în competiţia lor inegală cu importatorii monopolişti şi concurenţa neloială stimulate de instituţiile capturate ale statului.

Înregistrăm astăzi un volum dublu de importuri, monopolizate preponderent de favoriţii guvernării, faţă de exporturile restricţionate în marea lor parte ca urmare a unor politici iresponsabile, de pe urma cărora profită atât exponenţii puterii, cât şi cei ai aşa-zisei opoziţii geopolitice. Cu regret, însă, abandonarea acestor practici păguboase pentru producătorii autohtoni depinde în mare măsură de disponibilitatea guvernării pentru reforme.

În aceste circumstanţe, Platforma DA, fiind în permanent dialog cu producătorii autohtoni din diverse domenii şi mereu alături de aceştia şi interesaţi de grijile şi năzuinţele acestora, vine cu un set de propuneri menite să protejeze în mod de urgenţă întreprinderile ce produc mărfuri în Republica Moldova, chiar şi fără alocarea suplimentară a mijloacelor financiare bugetare, şi cere guvernării:

  1. Modificarea legii privind comerţul interior prin obligarea supermarketurilor să expună la raft cel puţin 51% produse agroalimentare din fiecare categorie a nomenclatorului mărfurilor care se produc în Republica Moldova.
  2. Aplicarea metodelor tarifare admisibile în cadrul Organizaţiei Mondiale de Comerţ în scopul limitării importului mărfurilor care se produc în Republica Moldova.
  3. Modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice prin stabilirea obligativităţii că în cadrul achiziţiilor publice pot fi procurate doar produsele agroalimentare autohtone, excepţie constituind doar lipsa acestora pe piaţă.
  4. Aprobarea urgentă a legii privind informarea consumatorilor, care să prevadă că ambalajul pentru toate mărfurile comercializate în Republica Moldova să conţină în conformitate cu Directiva Uniunii Europene 1169/2008 informaţia obligatorie în limba română.
  5. Contracararea tuturor schemelor ilegale de contrabandă care stimulează semnificativ concurenţa neloială şi pierderea unor imense venituri bugetare.

Sursa: www.platformada.md

Declaraţie privind atacurile la adresa Platformei Demnitate şi Adevăr Declaraţia privind acţiunile propuse pentru deoffshorizarea economiei