Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Conferinţă de presă susţinută de Platforma Demnitate şi Adevăr cu privire la susţinerea businessului micro, mic şi mijlociu

|versiune pentru tipar||
PPPDA / 25 iulie 2017
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Ţinând cont de importanţa vitală a domeniul businessului mic şi mijlociu pentru reabilitarea social-economică a Moldovei, Platforma DA propune implementarea următoarelor măsuri de sprijin al domeniului:

  1. Micşorarea cu 50% a cotei impozitului pe venit în următorii 5 ani pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii din sfera producerii (cu condiţia că la întreprinderile respective sunt angajaţi câte cel puţin 3 salariaţi şi salariul mediu pe întreprindere nu este mai mic decât salariul mediul pe ţara).
  2. Introducerea în mai multe ramuri ale economiei (agricultură, comerţ, IT etc.) a unui impozit consolidat pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii, care va comasa un număr maxim de impozite şi taxe actuale.
  3. Simplificarea evidenţei contabile pentru aceste întreprinderi.
  4. Utilizarea parţială a rezervelor Băncii Naţionale a Moldovei şi a surselor bugetare, precum şi atragerea unui număr maxim de proiecte externe pentru finanţarea, în condiţii de facilitate, a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii (granturi, dobânzi preferenţiale la credite, majorarea semnificativă a Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile care nu dispun de gaj suficient). În vederea accesării finanţărilor facilitate, prioritate li se va acorda întreprinderilor din sfera producerii, tinerilor antreprenori şi femeilor antreprenoare.
  5. Stabilirea urgentă în legislaţia privind achiziţiile publice a unei cote minime de 40% pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi a unui mecanism funcţional de implementare.
  6. Alocarea surselor bugetare şi atragerea unui număr maxim de proiecte externe, în vederea creării şi dezvoltării unei reţele de centre de consultare a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi înfiinţării mai multor incubatoare de afaceri cu infrastructură de suport, destinate acestor întreprinderi, precum şi a clusterelor (concentrări geografice a mai multor companii cu activităţi interconectate gen producători, furnizori, institute de cercetare etc., în scopul creşterii productivităţii şi competitivităţii firmelor implicate).
  7. Menţinerea pentru următorii 5 ani a sistemului actual de activitate comercială a persoanelor fizice în baza patentei de întreprinzator.
  8. Crearea, în cadrul Ministerului Economiei, a Departamentului special privind susţinerea businessului mic şi desemnarea unui viceministru responsabil doar pentru acest domeniu, candidatura căruia va fi coordonată cu asociaţiile specializate de antreprenori micro, mici şi mijlocii.

Notă de motivare:

În toate ţările civilizate propăşirea economică şi bunăstarea cetăţenilor sunt posibile în mare parte datorită existenţei unui segment puternic dezvoltat al businessului mic şi mijlociu.

Practica mondială denotă că anume acest sector al economiei generează mai multe locuri de muncă, asigură o concurenţă echilibrată, aduce mai multă eficacitate investiţiilor şi, implicit, preţuri mai mici pentru consumatori. Anume aceste elemente sunt în prezent prioritare pentru dezvoltarea social-economică a ţării.

În anul 2016 numărul întreprinderilor micro, mici şi mijlocii a constituit 51,6 mii şi reprezintă circa 98,7% din numărul total de întreprinderi. Numărul salariaţilor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 313,5 mii persoane, deţinând 61,2% din numărul total de salariaţi ai întreprinderilor. Însă veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 124 954,4 mln lei sau doar 41,5 la sută din venituri din vânzări în total pe economie.

Pe data de 21 iulie 2016 Parlamentul a adoptat o nouă lege cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii. Art. 12 din lege prevede că statul acordă facilităţi fiscale pentru dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii prin stipulările din Codul fiscal.

Totodată, potrivit aceluiaşi articol, întreprinderile respective vor beneficia de o cotă minimă din contractele de achiziţii publice, după cum stabileşte legislaţia privind achiziţiile publice.

Cu regret, constatăm că după un an de la adoptarea legii respective, autorităţile statale nu au întreprins nimic pentru executarea mai multor prevederi din aceasta. Se repetă din nou situaţia când legile aprobate de această guvernare coruptă şi ipocrită, rămân doar pe hârtie.

Sursa: facebook.com

Memoriul Platformei DA către instituţiile internaţionale, cu privire la ilegalităţile comise de regimul de la Chişinău pentru a împiedica protestele opoziţiei antioligarhice şi societăţii civile Declaraţie cu privire la măsurile de neadmitere a izolării ţării de comunitatea internaţională