Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartidePpNŢ

Organele de conducere ale Partidului “Pentru Neam şi Ţară” (PpNŢ)

Congresul PpNŢ

Este forul suprem de conducere şi de decizie al Partidului.

Congresul se convoacă de către Consiliul Politic Naţional nu mai rar decât o dată în patru ani.

Delegaţii la Congres sunt aleşi de Conferinţele teritoriale în conformitate cu o normă unică de reprezentare, stabilită de către Consiliul Politic Naţional, proporţional cu numărul membrilor în organizaţiile teritoriale.

Congresul extraordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului Politic Naţional sau la cererea a 1/3 din organizaţiile teritoriale.

Delegaţi la Congres din oficiu sunt: Preşedintele Partidului, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedinţii Partidului, Secretarul General, membrii Curţii de Etică şi Arbitraj, precum şi membrii Comisiei Centrale de Cenzori.

Congresul ordinar se convoacă cu cel puţin 45 zile, iar Congresul extraordinar — cu cel puţin 20 de zile — înainte de data fixată pentru desfăşurarea acestuia.

Congresul este deliberativ dacă la lucrările sale participă majoritatea simplă din numărul delegaţilor aleşi.

Hotărârile Congresului se adoptă cu majoritatea simplă din numărul delegaţilor prezenţi, excepţie — completarea şi modificarea statutului, reorganizarea sau lichidarea Partidului, care necesită 2/3 din voturile delegaţilor prezenţi.

Congresul are următoarele atribuţii:

Congresul poate delega o parte din prerogativele sale Consiliului Politic Naţional.

Consiliul Politic Naţional PpNŢ

Este ales de către Congres. Membrii de drept ai Consiliului Politic Naţional sunt: Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Partidului, Secretarul General, membrii Biroului Permanent Central, preşedinţii organizaţiilor teritoriale.

Consiliul Politic Naţional se convoacă trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, la cererea Biroului Permanent Central sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi.

Şedinţele Consiliului Politic Naţional sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor acestuia.

Hotărârile Consiliului Politic Naţional se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

Consiliul Politic Naţional are următoarele atribuţii:

Şedinţele Consiliului Politic Naţional sunt prezidate de către Preşedintele Partidului, iar în lipsa acestuia, de către Prim-vicepreşedinte sau unul din vicepreşedinţi.

Biroul Permanent Central PpNŢ

Exercită conducerea operativă a Partidului între şedinţele Consiliului Politic Naţional.

Membri de drept ai Biroului Permanent Central sunt: Preşedintele, Prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii Partidului, Secretarul General, precum şi 3 reprezentanţi din teritoriu propuşi de liderii organizaţiilor teritoriale din Nord, Centru şi Sud, desemnaţi în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al Biroului Permanent Central.

Biroul Permanent Central se reuneşte în şedinţe de două ori pe lună sau după necesitate.

Şedinţa Biroului Permanent Central se convoacă de către Preşedintele Partidului, la cererea a 1/3 din membrii săi, 1/3 a membrilor Consiliului Politic Naţional, la cererea Comisiei Centrale de Cenzori sau a Curţii de Etică şi Arbitraj.

Şedinţa Biroului Permanent Central este deliberativă în cazul în care la lucrările ei participă majoritatea simplă a membrilor.

Hotărârile Biroului Permanent Central se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

Şedinţele Biroului Permanent Central sunt prezidate de către Preşedintele Partidului, iar în lipsa acestuia, de către Prim-vicepreşedintele sau unul din vicepreşedinţi.

Biroul Permanent Central are următoarele atribuţii:

Preşedintele PpNŢ

Preşedintele Partidului, care este concomitent Preşedintele Consiliului Politic Naţional şi Preşedintele Biroului Permanent Central, este garantul realizării Programului politic, al respectării Statutului, al menţinerii unităţii Partidului şi are următoarele atribuţii:

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele Partidului emite acte, care sunt obligatorii pentru organele de conducere şi membrii Partidului.

Prim-vicepreşedintele PpNŢ

Prim-vicepreşedintele Partidului:

Vicepreşedinţii PpNŢ

Secretarul General PpNŢ

Secretarul General al Partidului are următoarele atribuţii: