Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 Alegeri

Alegerile Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei (Gagauz Yeri)

Guvernatorul (Başcanul) este persoana oficială supremă a unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia (U.T.A. Găgăuzia), care este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor. Guvernatorului i se subordonează toate autorităţile administraţiei publice din U.T.A. Găgăuzia. Conform legislaţiei privind statutul juridic special al Găgăuziei, Guvernatorul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani, pe bază alternativă. Candidaţii pentru funcţia de Guvernator trebuie să fi împlinit vîrsta de 35 de ani şi să posede limba găgăuză.
Informaţii generale despre alegerile Başcanului
Data alegerilor22 martie 201512 şi 26 decembrie 20103 şi 17 decembrie 20066, 20 octombrie 200222 august şi 5 septembrie 199928 mai şi 11 iunie 1995
 Turul ITurul ITurul IITurul ITurul IITurul IAlegeri repetateTurul ITurul IITurul ITurul II
Tipul alegerilorAlegerile BaşcanuluiAlegerile BaşcanuluiAlegerile BaşcanuluiAlegeri anticipate şi repetate ale BaşcanuluiAlegerile BaşcanuluiAlegerile Başcanului
Numărul concurenţilor electorali10 (12-2)3242(6-1)(5-2)6242
Başcanul alesIrina Vlah

Irina Vlah
Mihail Formuzal

Mihail Formuzal
Mihail Formuzal

Mihail Formuzal
Gheorghii Tabunşcic

Gheorghii Tabunşcic
Dmitrii Croitor

Dmitrii Croitor
Gheorghii Tabunşcic

Gheorghii Tabunşcic

Informaţii generale despre alegerile Başcanului Găgăuziei

Funcţia de Guvernator (Başcan) al Găgăuziei a fost instituită prin Legea Nr. 344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri), adoptată de Parlamentul Republicii Moldova. Primele alegeri ale Başcanului s-au desfăşurat în 1995, în baza unui Regulament provizoriu, adoptat de Guvernul Republicii Moldova. Ulterior, toate alegerile au fost organizate şi desfăşurate în conformitate cu prevederile Regulamentului Găgăuziei şi a Legii locale privind alegerea Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei, adoptate de Adunarea Populară a Găgăuziei.

Unicele alegeri anticipate ale başcanului au avut loc în anul 2002. Acestea au fost precedate de un conflict dintre Guvernatorul Găgăuziei, Dmitrii Croitor, legal ales la alegerile ordinare din septembrie 1999 şi puterea centrală, reprezentată la acel moment de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM). După 2001, atît autorităţile centrale, cît şi membrii PCRM din Adunarea Populară a Găgăuziei au exercitat presiuni asupra Guvernatorului (acordarea votului de neîncredere din partea unor membri ai Adunării Populare a Găgăuziei, organizarea unui referendum de demitere a Guvernatorului, deschiderea de dosare penale, ameninţări şi intimidări, acuzaţii de relaţii cu forţe separatiste etc.). Sub influenţa presiunilor Dmitrii Croitor a demisionat din funcţia de Guvernator al Găgăuziei, înainte de termen şi astfel, au fost organizate alegeri anticipate ale Guvernatorului în toamna anului 2002.

Statutul Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei

Guvernatorul Găgăuziei este membru din oficiu al Guvernului Republicii Moldova şi se confirmă în această funcţie printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova. În exercitarea atribuţiilor stabilite de lege, Guvernatorul poate emite hotărîri şi dispoziţii care sînt executorii pe tot teritoriul UTA Găgăuzia. În teritoriul UTA Găgăuzia Guvernatorul se bucură de imunitate, nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Suspendarea din funcţie, înainte de termen, a Guvernatorului Găgăuziei are loc în cazul dacă acesta nu respectă Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, legile locale şi hotărîrile Adunării Populare sau dacă a comis o infracţiune.

Statutul, atribuţiile şi obligaţiile Guvernatorului Găgăuziei sînt stabilite prin Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) şi Regulamentul Găgăuziei (adoptat la 14.05.1998 de Adunarea Populară a Găgăuziei). Conform acestor reglementări, în calitate de persoană oficială supremă a UTA Găgăuzia, Guvernatorul:

  • exercită conducerea activităţii autorităţilor administraţiei publice şi poartă răspundere pentru exercitarea atribuţiilor cu care este învestit prin lege;
  • este garantul executării Regulamentului Găgăuziei, al asigurării drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului;
  • asigură menţinerea statutului Găgăuziei, funcţionarea coordonată şi interacţiunea autorităţilor publice ale ei;
  • reprezintă autonomia pe teritoriul Republicii Moldova şi în relaţiile internaţionale;
  • conduce Comitetul Executiv al Găgăuziei;
  • semnează legile locale;
  • numeşte şi destituie funcţionari din administraţia locală;
  • are drept de iniţiativă legislativă în Adunarea Populară a Găgăuziei.
Decizia de destituire a Guvernatorului Găgăuziei se ia cu votul a două treimi din deputaţii aleşi ai Adunării Populare, iar după adoptarea acesteia se desfăşoară un referendum local în problema destituirii Guvernatorului Găgăuziei.
Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) cu modificările introduse prin Legea Nr. 191-XV din 08.05.2003

Regulamentul Găgăuziei adoptat de Adunarea Populară a Găgăuziei, 14 mai 1998

Legea locală privind alegerea Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei (Gagauz Yeri) cu modificările introduse prin Legea Nr. 81-XXXII/III din 11.12.2007

Referinţe