Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 Alegeri

Alegerile în Adunarea Populară (Halk Topluşu) a Găgăuziei (Gagauz Yeri)

Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauzia Halk Topluşu) se compune din 35 de deputaţi aleşi pentru un mandat de 4 ani, în circumscripţii teritoriale uninominale prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei poate fi ales orice cetăţean al Republicii Moldova cu drepturi electorale care a împlinit vîrsta de 21 de ani şi la momentul efectuării alegerilor locuieşte pe teritoriul circumscripţiei electorale pe care o va reprezenta.
Informaţii generale despre alegerile în Adunarea Populară

Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei din 2021

Data alegerilor20 noiembrie şi 4 decembrie 20169 şi 23 septembrie 201216 şi 30 martie 200816 şi 30 noiembrie 200322 august şi 5 septembrie 199928 mai şi 11 iunie 1995
Numărul candidaţilor126 (128-2)163 (165-2)155 (161-6)185201106
candidaţi independenţi95 (96-1)80 (81-1)77 (81-4)689715
partide politice [↓]31 (32-1)83 (84-1)78 (80-2)11710448
colectivele de muncitori     43
Repartizarea mandatelorCandidaţi independenţi — 28 mandate Partidul Socialiştilor din Republica Moldova — 5 Partidul Democrat din Moldova — 1Candidaţi independenţi — 25 mandate Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 7 Partidul Liberal Democrat din Moldova — 2 Partidul Socialiştilor din Republica Moldova — 1Candidaţi independenţi — 21 mandate Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 10 Partidul Democrat din Moldova — 2 Mişcarea Republicană “Ravnopravie” — 2Candidaţi independenţi — 17 mandate Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 16 Partidul Socialiştilor din Republica Moldova — 1 Mişcarea Republicană “Ravnopravie” — 1 Candidaţi independenţi — 25 mandate Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 4 Furnica — 2 Partidul Socialist din Moldova — 2 Partidul Democrat-Popular din Moldova — 1 Mişcarea “Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” — 1Colectivele de muncitori — 11 mandate Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 8 Partidul Popular “Vatan” — 5 Candidaţi independenţi — 5 Partidul Democrat Agrar din Moldova — 4 Partidul Popular din Găgăuzia — 1
 

CI — 28

PSRM — 5

PDM — 1

CI — 25

PCRM — 7

PLDM — 2

PSRM — 1

CI — 21

PCRM — 10

PDM — 2

MRR — 2

CI — 17

PCRM — 16

PSRM — 1

MRR — 1

CI — 25

PCRM — 4

Furnica — 2

PSM — 2

PDPM — 1

MpMDP — 1

CM — 11

PCRM — 8

PPV — 5

CI — 5

PDAM — 4

PPG — 1

Preşedintele APGVladimir CîssaDmitrii ConstantinovAnna HarlamencoStepan EsirMihail Kendighelean (1999–2002)
Ivan Kristioglo (2002–2003)
Petr Paşalî

Informaţii generale despre alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei

Primele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei au avut loc în două runde la 28 mai şi 11 iunie 1995 după ce anterior, la 23 decembrie 1994, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Nr. 344-XIII privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri), care stabilea utilizarea sistemului electoral uninominal, modalitatea de constituire a circumscripţiilor electorale, periodicitatea organizării alegerilor, precum şi condiţiile speciale pentru înregistrarea candidaţilor.

Următoarele alegeri ordinare au avut loc în două runde, la 22 august şi 5 septembrie 1999, în baza unui cadru legal înnoit, după ce la 15 ianuarie 1998 a fost adoptată Legea locală cu privire la alegerile de deputaţi în Adunarea Populară (Halk Topluşu) a Găgăuziei (Gagauz Yeri), iar la 14 mai a aceluiaşi an — Regulamentul Găgăuziei. Pînă la acel moment alegerile pentru Adunarea Populară şi pentru funcţia de Guvernator (Başcan) al Găgăuziei se desfăşurau concomitent. După criza politică din ianuarie-februarie 2002 dintre conducerea autonomiei găgăuze şi guvernarea centrală a Republicii Moldova a avut loc desincronizarea alegerilor; cele pentru funcţia de Guvernator, desfăşurate în 2002, au fost anticipate, pe cînd cele pentru Adunarea Populară, desfăşurate la 16 şi 30 noiembrie 2003 au fost ordinare. În continuare toate alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei au fost ordinare, însă termenele desfăşurării acestora nu au fost niciodată respectate cu stricteţe din cauza unor conflicte dintre instituţiile puterii. Astfel, următoarele alegere ordinare au fost organizate la 16 martie 2008, iar alegerile curente au fost fixate pentru 9 septembrie 2012.

Reglementările principale referitoare la alegerile de deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei, prevăzute în legea electorală locală sînt după cum urmează:

 • alegerea Adunării Populare se desfăşoară în cel mult trei luni de la expirarea mandatului Adunării Populare precedente;
 • au dreptul de a înainta candidaţi:
  • partidele şi alte organizaţii social-politice, în conformitate cu statutele lor şi legislaţia în domeniu;
  • blocurile electorale, înregistrate la Comisia Electorală Centrală;
  • cetăţenii Republicii Moldova-locuitori ai Găgăuziei, care îşi înaintează propriile candidaturi (susţinuţi de un anumit număr de alegători).
 • partidele şi alte organizaţii social-politice au dreptul să înainteze doar cîte un singur candidat în fiecare circumscripţie electorală. Una şi aceeaşi persoană nu poate candida în circumscripţii diferite.

Statutul Adunării Populare a Găgăuziei

Adunarea Populară este autoritatea reprezentativă şi legislativă a autonomiei, de competenţa căreia ţine:

 • adoptarea actelor normative în domenii prestabilite, a căror executare este obligatorie pe teritoriul UTA Găgăuzia;
 • soluţionarea problemelor organizării teritoriale a Găgăuziei, stabilirii şi modificării categoriei localităţilor, a hotarelor raioanelor, oraşelor şi satelor, denumirilor lor;
 • participarea la promovarea politicii interne şi externe a Republicii Moldova în problemele care privesc interesele Găgăuziei;
 • stabilirea modului de organizare şi de activitate a autorităţilor administraţiei publice locale ale Găgăuziei şi a asociaţiilor de cetăţeni, cu excepţia partidelor şi altor organizaţii social-politice;
 • fixarea, organizarea şi efectuarea alegerilor de deputaţi în Adunarea Populară şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor; fixarea alegerilor în autorităţile administraţiei publice locale din Găgăuzia;
 • exercitarea dreptului de iniţiativă legislativă în Parlamentul Republicii Moldova etc.
Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) cu modificările introduse prin Legea Nr. 191-XV din 08.05.2003

Regulamentul Găgăuziei adoptat de Adunarea Populară a Găgăuziei, 14 mai 1998


Referinţe