Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriBaşcan2010

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) publicată în Monitorul Oficial nr. 3–4 din 14.01.1995

Codul electoral al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 216 din 17.09.2010

Regulamentul Găgăuziei adoptat de Adunarea Populară a Găgăuziei, 14 mai 1998

Legea UTA Găgăuzia privind alegerea Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei (Gagauz Yeri) cu modificările introduse prin Legea Nr. 81-XXXII/III din 11.12.2007

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004