Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2011DeclaraţiiRadu Buşilă

Radu Buşilă: Ştiu cum să ieşim din gropi, hopuri şi ambuteiaje

|versiune pentru tipar| Radu Buşilă, 20 mai 2011 | 

Folosirea noilor tehnologii şi viziuni privind dezvoltarea infrastructurii rutiere şi a transportului public este o prioritate a programului meu de guvernare pe care îl propun Chişinăului. Trebuie să ţinem minte şi să respectăm prevederile legii drumurilor care stabileşte la articolul 13 că, proprietarul sau administratorul drumului poartă răspundere inclusiv pentru starea tehnică a drumurilor pe care le deţine sau le administrează.

Astăzi transportul public urban al municipiului Chişinău este reprezentat prun 4 tipuri: troleibuz, care transportă 44 de procente din pasageri, autobuz — 5,4 procente, maxi-taxi — 50 şi servicii de taxi. Schema de circulaţie a microbuzelor este orientată în general spre dublarea rutelor de troleibuz şi autobuz, iar specificul tehnic al microbuselor nu corespunde parametrilor necesari de transport pubilic, nu asigură condiţii comfortabile pentru pasageri şi încalcă exigenţele circulaţiei rutiere.

Îmi propun ca politicile publice în domenuil transportului urban să orientate spre dezvoltarea trnsportului public, care trebui să prevaleze în faţa celui individual şi să fie o prioritate absolută pe agenda primarului general. Trebuie reanimat transportul pubilic cu autobuzul, una din soluţii ar fi concesionarea acestui serviciu care cu timpul ar putea înlocui microbuzele. În dezvoltarea sa, Chişinăul are nevoie de un mijloc de transport public cum este tramvaiul rapid sau metrol urban. Liniile de transport public trebuiesc bine interconectate, otimizîndu-se conexiunile între ele. Liniile trebuie să aibă o frecvenţă afişată şi respectată, cu predibilitate a timpului de parcurs dintre două puncte din oraş. Trebuie să funcţioneze şi benzile speciale pentru transportul public, biciclete şi vehilule fără motor au nevoie de benzi, de rampe, de priorite a circulaţiei şi de umbră de arbori.

Voi face un studiu amplu a stării tehnice a străzilor, a construcţiilor artificiale, o evidenţă tehnică şi paşaportizare a obiectivelor infrastructurii rutiere, în baza căruia vor fi elaborate măsurile tehnico-planmetrice şi organizatorice care vor include:

Auditul lucrărilor de reparaţie îl va face doar un singur laborator, care va fi esenţialmente independent, aplicarea marcajelor se va face de două ori pe an, iar folosirea vopselei tehno-plast pe drumurile noi va da cinci ani de neintervenţie pentru marcaj. Trebuie realizată centura de ocolire a oraşului pentru ca trantitul să nu se se facă prin capitală.

Trebuie dezvoltată legătura dintre masivele sectoarelor vecine şi în primul rînd între sectoarele Ciocana şi Rîşcani, prin prelungirea străzilor Studenţilor pînă la strada Sadoveanu, ca şi centura de ocolire a centrului istoric strada Albişoara, Izmail, Mateevici, Mihai Viteazu. Setul de măsuri pentru fluidizarea traficului rutier inclide în prima etapă sistematizarea parcărilor, amejarea parcajelor contra cost în zonele rezidenţiale ale oaraşului şi un grafic strict de construcţie a parcărilor subterane şi supraetajate.

Concomitent trebuie reglementată activitatea unui serviciu de ridicare ransport epozitare şi eliberare autoheviculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice. Reglementarea fluxului de transport în zona de centru a oraşului poate fi făcută,în prima etapă, prin anumite restricţii sau introducerea taxelor de ambuteiaj.

Chişinăul istoric,în perspectivă, trebuie să devină o zonă preponderent pietonală, pasajele pietonale subterane, douăzeci cîte sunt plus încă cele necesare trebuie să servesacă scopului direct degajat de sistemul de comerţ ambulant, necivilizat şi să fie deschise nu doar pînă 23, ci să lucreze non-stop, 24 din 24. Rezolvările la care m-am referit sunt o prioritate a programului de guvernare pentru anii 2011–2015, tocmai ca pentru oraşul nostru, oraşul Chişinău să capete imaginea unui oraş mai civilizat, cu adevărat a unei capitale europene.

Sursa: radubusila.md