Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018DeclaraţiiConstantin Codreanu

Contestaţie privind anularea hotărârii nr. 8 din 10 aprilie 2018 emisă de către CECE mun. Chişinău nr. 1 prin care a fost înregistrat candidatul la funcţia de Primar General al mun. Chişinău Reghina Apostolova

|versiune pentru tipar| Constantin Codreanu, 8 mai 2018
Către Comisia Electorală Centrală a RM

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1

De la Partidul politic “Partidul Unităţii Naţionale”

În fapt, la 04 mai 2018 pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale a fost publicat raportul financiar al Partidului politic “Şor” (nr. CEC7/7780 din 04.05.2018), perioada de raportare 13.04 – 04.05.2018.

La capitolul cheltuieli sunt indicate sume mari pentru publicitate, inclusiv în săptămâna a patra — 525,999.68 lei.

Totodată, din raport, am constatat că la capitolul donatori este indicat faptul că la 04 mai 2018, persoana juridică “Air Clasica” SRL a donat pe contul fondului electoral al Partidului politic “Şor” suma de 200,000 lei, destinaţia plăţii — pentru candidatul Reghina Apostolova.

Din informaţiile publice, din registrul de stat al persoanelor juridice, gestionat de către Agenţia Servicii Publice, am constatat că “Air Clasica” SRL împreună cu întreprinderea Unitară Federală de stat “ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ”, care aparţine administraţiei Preşedintelui Federaţiei Ruse (cotele de participare 50% la 50%) au fondat o întreprindere cu capital străin “Airklassika Group” SRL.

Din surse demne de încredere şi în baza unor documente, am aflat că suma de 200,000 lei, cu care a fost finanţată campania electorală a candidatului la funcţia de Primar General al mun. Chişinău, Reghina Apostolova, provine din mijloace financiare străine, anume prin intermediul acestei companii cu capital străin care a fost fondată de donatorul “Air Clasica” SRL. Aceste informaţii pot fi uşor verificate prin intermediul documentelor contabile şi bancare şi prin verificarea circulaţiei mijloacelor de pe cont al acestor companii într-o singură zi.

Potrivit art. 39, alin. (1) din Codul Electoral, se interzice finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială sub orice formă a grupurilor de iniţiativă, a campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri şi ale concurenţilor electorali de către alte state, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi de către persoanele fizice care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova. Sumele astfel primite se confiscă prin hotărâre a instanţei de judecată şi se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor legislaţiei penale şi contravenţionale.

Conform art. 41, alin. (3) din Codul Electoral, se interzice finanţarea ori susţinerea materială sub orice formă, directă şi/sau indirectă, a activităţii partidelor politice, grupurilor de iniţiativă, a campaniilor electorale/concurenţilor electorali de către:

 1. persoanele juridice din străinătate, inclusiv cele cu capital mixt, de către alte state sau organizaţii internaţionale, inclusiv organizaţii politice internaţionale;
 2. cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cetăţenii limitaţi în capacitatea de exerciţiu sau declaraţi incapabili prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată;
 3. persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova din veniturile obţinute în afara ţării;
 4. autorităţile publice, organizaţiile, întreprinderile, instituţiile publice, alte persoane juridice finanţate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepţia cazurilor în care acordarea de servicii sau susţinerea materială este în mod expres prevăzută de legislaţie;
 5. persoanele juridice care, cu un an înainte de începerea perioadei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, precum şi de către persoanele juridice cu capital străin sau mixt;
 6. persoanele anonime sau în numele unor terţi;
 7. persoanele fizice care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova;
 8. organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere sau religioase.

Conform art. 75, alin. (5) din Codul Electoral, anularea înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul alegerilor locale — şi la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, prin hotărâre judecătorească definitivă care constată:

 1. folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral;
 2. utilizarea de către concurentul electoral a mijloacelor financiare din străinătate;
 3. nesuspendarea din funcţie de către candidatul care are această obligaţie. In acest caz se anulează înregistrarea candidatului independent sau se exclude din lista concurentului electoral candidatul respectiv;
 4. încălcarea de către concurentul electoral a prevederilor art.52 alin.(3).

În cazurile prevăzute la alin. (5) al articolului sus — menţionat, Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie adresează o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral, prin adoptarea unei hotărâri în acest sens. Cererea de anulare se înaintează Curţii de Apel Chişinău, în cazul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, sau instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral respectiv, în cazul alegerilor locale generale sau al alegerilor locale noi. Instanţa de judecată va examina cererea şi va emite o hotărâre asupra acesteia în decursul a 5 zile, dar nu mai târziu de ziua anterioară alegerilor.

În drept, în temeiul prevederilor art. 39, art. 41, alin. (3), art. 75, alin. (5) şi (6) din Codul Electoral,

solicităm:

 1. Examinarea în regim de urgenţă a prezentei contestaţii şi stabilirea tuturor circumstanţelor de fapt şi de drept;
 2. Adoptarea unei hotărâri prin care să fie înaintată o cererea către Judecătoria Chişinău privind anularea înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a art. 39 şi 41 din Codul Electoral.
Preşedintele Executiv al Partidului politic “Partidul Unităţii Naţionale”
Anatolie Şalaru

cec.md