Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018DeclaraţiiConstantin Codreanu

Contestaţie privind anularea hotărârii nr. 13 din 11 aprilie 2018 emisă de către CECE mun. Chişinău nr. 1 prin care a fost înregistrat candidatul la funcţia de Primar General al mun. Chişinău Ion Ceban

|versiune pentru tipar| Constantin Codreanu, 15 mai 2018
Către Comisia Electorală Centrală a RM

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1

De la Partidul politic “Partidul Unităţii Naţionale”

În fapt, la 11 mai 2018 pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale a fost publicat raportul financiar al Partidului politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” (nr. CEC7/7930 din 11.05.2018).

Din conţinutul raportului, am constatat că la capitolul cheltuieli în campania electorală, secţiune “panouri”, este indicată suma de 160,473.20 lei.

Astfel, menţionăm că în comparaţie cu Partidul politic “Partidul Unităţii Naţionale” care a cheltuit pentru 14 panouri electorale 215,253.20 lei, Partidului politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” are minim 100 de panouri electorale amplasate în mun. Chişinău şi în mun. Bălţi şi a declarat doar suma de 160,473.20 lei.

Potrivit pct. 13, alin. (5) din Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, modificat şi completat prin hotărârile CEC nr. 147 din 30 august 2016 şi nr. 1177 din 13 octombrie 2017, în campania electorală este strict interzis folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare si materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor peste plafonul general stabilit conform pct. 5.

Potrivit art. 75, alin. (5), lit. a) din Codul Electoral, anularea înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul alegerilor locale — şi la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, prin hotărâre judecătorească definitivă care constată folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare si materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral.

În cazurile prevăzute la alin. (5) al articolului sus-menţionat, Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie adresează o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral, prin adoptarea unei hotărâri în acest sens, Curţii de Apel Chişinău, în cazul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, sau instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral respectiv, în cazul alegerilor locale generale sau al alegerilor locale noi. Instanţa de judecată va examina cererea şi va emite o hotărâre asupra acesteia în decursul a 5 zile, dar nu mai târziu de ziua anterioară alegerilor.

În drept, în temeiul prevederilor pct. 13, alin. (5) din Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale, art. 75, alin. (5), lit. a) şi art. 75, alin. (6), din Codul Electoral,

solicităm:

  1. Examinarea în regim de urgenţă a prezentei contestaţii şi stabilirea tuturor circumstanţelor de fapt şi de drept;
  2. Stabilirea numărului exact al panourilor electorale care sunt amplasate în mun. Chişinău şi mun. Bălţi;
  3. Constatarea faptului că Partidului politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” a utilizat în campania electorală fonduri nedeclarate;
  4. Adoptarea unei hotărâri prin care să fie înaintată o cererea către Judecătoria Chişinău privind anularea înregistrării concurentului electoral Ion Ceban în conformitate art. 75, alin. (5), lit. a) din Codul Electoral.
Preşedintele Executiv al Partidului politic “Partidul Unităţii Naţionale”
Anatolie Şalaru

cec.md