Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003DeclaraţiiPCRM

Apelul Comitetului Central al Partidului Comuniştilor către cetăţenii Moldovei

|versiune pentru tipar| PCRM, 16 mai 2003
Stimaţi concetăţeni! În istoria Moldovei noastre a sosit momentul de răspundere, cînd noi toţi împreună şi fiecare dintre noi în parte trebuie să dăm răspuns la întrebarea: să existe statul nostru suveran sau să revenim pe calea distrugerii în continuare a ţării, a economiei, culturii şi temeliilor ei sociale?

La 25 mai, în ziua alegerilor în organele administraţiei locale, dumneavoastră înşişi trebuie să vă determinaţi soarta de mai departe. Lupta preelectorală încă niciodată n-a fost atît de încordată, iar alegerea dumneavoastră definitivă — atît de importantă. Abia acum sarcina dumneavoastră devine mai simplă. Dacă mai înainte trebuia să alegeţi pe cineva din candidaţii din partea a zeci de partide diferite, acum toate partidele s-au grupat la două poluri diametral opuse. La unul din ele se află comuniştii în bloc cu cei fără de partid, la celălalt — toate celelalte partide, unite în clanuri înrudite politiceşte. De aceea, alegerea dumneavoastră se va limita la cei, care se străduiesc să restabilească raioanele, să divizeze multe comune, să apropie la maximum puterea de om, şi la cei, care cu patru ani în urmă, în ciuda împotrivirii îndîrjite a noastră şi a dumneavoastră, au instituit, conform standardului românesc, structurile judeţene, semănînd în ţară şi mai mult haos şi ruine, lăsîndu-vă de unii singuri cu grijile şi nevoile dumneavoastră, lipsindu-vă de ultimul sprijin şi protecţie din partea statului.

Da, renunţarea la judeţe şi revenirea la raioane sînt iniţiate de fracţiunea comuniştilor din Parlament. Fiecare dintre dumneavoastră trebuie să înţeleagă de ce. Mergînd la alegerile parlamentare anticipate din 2001, noi eram conştienţi de faptul în ce nenorocire a întregului popor s-a transformat reforma teritorial-administrativă, introdusă de cei cărora nu le este pe plac o puternică verticală a puterii, cărora, pentru a-şi continua politica de jefuire a propriului popor, le-a trebuit o lipsă a puterii la toate nivelurile. De aceea, una din principalele obligaţii electorale ale comuniştilor a şi devenit punctul privind restabilirea sistemului de raioane.

Programului electoral al PCRM i-au dat preferinţă mai mult de jumătate din cetăţenii care au participat la votare, datorită cărui fapt fracţiunea comuniştilor din Parlament a căpătat majoritatea constituţională. Noi apreciem această victorie ca o mărturie a faptului că majoritatea poporului împărtăşeşte în întregime şi obligaţia noastră de a reîntoarce ţara la structura teritorial-administrativă tradiţională. Aceasta este o poruncă pe care ne-aţi dat-o dumneavoastră. Datoria noastră este s-o îndeplinim!

Rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din anul 2001 au confirmat faptul că majoritatea cetăţenilor de acum nu mai au nici o încredere în toate aceste partide “democrate”, că unica forţă politică, de care ei îşi leagă nădejdea la vindecarea ţării şi a poporului ei, este Partidul Comuniştilor. Pentru el ei şi-au dat voturile, sperînd că comuniştii, procedînd la realizarea programului lor electoral, nu numai că vor opri dezmăţul total, ci şi vor ridica ţara şi poporul ei din genunchi, vor restabili pas cu pas echitatea socială pe pămîntul nostru sfîşiat.

După alegeri au trecut doi ani. Dar deschideţi orice gazetă, editată de oponenţii noştri politici, şi îndată veţi da de falsificări verbale grozave, care încearcă să vă convingă cum că în acest timp comuniştii n-au făcut absolut nimic.

Minciuna este minciună, în orice veşminte ar fi împopoţată ea. Şi e puţin probabil, stimaţi compatrioţi, că dumneavoastră aţi mai putea fi înşelaţi o dată. Pentru că dumneavoastră, care aţi trecut printr-o amară experienţă de un deceniu, înşişi vă convingeţi că comuniştii realizează pas cu pas obiectivele pe care şi le-au trasat şi pînă la expirarea mandatului lor ei au toate şansele să-şi îndeplinească complet programul electoral.

Multe puncte ale lui de acum sînt realizate. Nu numai că a fost stopat declinul economic de mai departe, dar în cei doi ani, practic, în toate ramurile s-a obţinut o creştere economică însemnată. Pentru prima dată în ultimul deceniu au fost majorate esenţial pensiile. Veteranii de război au primit înlesniri considerabile. Se micşorează, fie că nu prea cu mult, dar în mod constant, tarifele şi preţurile la unele tipuri de servicii şi mărfuri. Sînt vădite progresele însemnate în ceea ce priveşte înviorarea relaţiilor internaţionale ale ţării noastre. Amintiţi-vă: s-a mai întîmplat aşa ceva în întregul deceniu precedent? Toate acestea poate să nu le observe sau un orb, sau un duşman înverşunat.

Este evident şi altceva: realizările îmbucurătoare din viaţa noastră ar fi fost şi mai însemnate, dacă n-ar fi existat un factor stăvilitor — lipsa în ţară a puterii depline. Preşedintele ţării, Parlamentul şi Guvernul ei, activînd într-o echipă unită, întreprind toate măsurile, pentru a stabili în ţară o viaţă normală. Dar aceste măsuri la nivelul structurilor judeţene sînt sabotate, iar la comune, cu atît mai mult la înşişi cetăţeni, ori că ajung într-o formă schimonosită, ori în general nu ajung.

Veriga lanţului administrativ “centrul judeţean — comuna” de fapt este paralizată. Această împrejurare imediat a fost folosită de către criminalitate şi corupţie, ce s-au dovedit a fi în cauză comună cu funcţionărimea care s-a plodit nemaivăzut de mult şi care a creat în sistemul puterii de stat propria ei putere, uneori chiar mai solidă. Această cîrdăşie criminală a hoţilor, şperţarilor, escrocilor şi trîntorilor o poate distruge numai alegerea a noi organe ale puterii locale, atît în raioane, cît şi în comune.

Alegerile parlamentare din anul 2001 au pus fundamentul unei noi construcţii de stat. Alegerile locale ce se apropie constituie, în esenţă, o etapă ordinară, după care fiecare cetăţean trebuie să simtă că el trăieşte într-o ţară, care a devenit o casă comună de nădejde, care este în stare să-l hrănească, să-l încălzească şi să-l apere.

Noi sîntem obligaţi să ducem la bun sfirşit construcţia casei noastre comune, altfel nu vom putea instaura pe pămîntul nostru echitatea, altfel nu vom putea supravieţui.

Noi sîntem obligaţi să renaştem astfel de organe ale puterii locale, care să devină pentru dumneavoastră toţi apărătoare şi salvatoare de toate nenorocirile posibile.

Noi sîntem obligaţi să readucem la viaţă centrele raionale degradate şi jefuite, împreună cu instituţiile, spitalele, instituţiile de învăţămînt, organizaţiile obşteşti şi alte organizaţii ale lor.

Noi sîntem obligaţi să transformăm Consiliile raionale, orăşeneşti şi săteşti în organe cu adevărat ale administraţiei locale, care să lucreze numai în favoarea dumneavoastră şi pentru dumneavoastră, să fie subordonate strict tuturor dumneavoastră şi întregii puteri verticale.

Iar toţi împreună noi sîntem obligaţi să dezrădăcinăm pentru totdeauna situaţia, cînd democratismul puterii locale se transformă într-o anarhie şi într-o libertate nelimitată a samavolniciei de tîrguşor.

Noi înţelegem că îndeplinirea unuia din principalele puncte ale programului nostru de acum trezeşte o rezistenţă înverşunată din partea adversarilor noştri politici. Pentru a zădărnici îndeplinirea poruncilor dumneavoastră, ei recurg la diversiuni coţcăreşti, încearcă să imprime un caracter politic oricăror iniţiative nepolitice, să provoace noi conflicte interetnice, să provoace în ţară instabilitate, ură şi neîncredere.

Acest lucru nu este întîmplător. Dacă veţi vota pentru sine, dar nu pentru ei, va veni sfîrşitul diriguirii lor totale de un deceniu. Ei au pentru ce lupta, cum se spune, pînă la ultimul cartuş. În ascunzişurile lor, ei au saci cu bani, pe care în toţi aceşti ani i-au furat de la dumneavoastră. Ei au în proprietate vile peste mări şi ţări, castele şi palate în Chişinău, în alte oraşe, conturi în bănci şi limuzine de mărci străine, duc o viaţă nemaivăzut de luxoasă şi cheltuiesc bani la dreapta şi la stînga. Şi toate acestea, agonisite nici pe departe prin muncă cinstită, ei sînt capabili să şi le menţină atîta timp cît au un acoperiş de nădejde în organele puterii locale.

Partidul Comuniştilor, mergînd la alegerile locale, preferă o singură alianţă — cu cei fără de partid. Iar aceasta înseamnă că în listele electorale din partea organizaţiilor PCRM sînt prezentaţi nu numai comunişti, ci şi oameni cunoscuţi prin cumsecădenie, onestitate, care sînt gata şi sînt capabili să slujească cauza comună.

Sprijinul, pe care îl veţi acorda partidului nostru, va însemna că dumneavoastră vă daţi votul pentru făurire, pentru propria casă, pentru realizarea speranţelor dumneavoastră, ci nu pentru cei care tind din toate puterile să-şi menţină dominaţia asupra dumneavoastră.

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor, adresîndu-vă acest apel, este convins că sprijinul dumneavoastră va fi general, că blocul comuniştilor şi celor fără de partid va obţine încă o victorie hotărîtoare asupra forţelor răului şi obscurantismului.

/Comunistul, nr. 19 (330), 16 mai 2003/