Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003DeclaraţiiPDM

Apel către alegători al Partidului Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar| PDM, 21 mai 2003
Partidul Democrat din Moldova propune în administraţia publică locală, inclusiv pentru Consiliul municipal Chişinău, echipe de profesionişti, oameni cu gîndire economică şi politică performantă. Aceştia au soluţii reale de depăşire a problemelor cu care se confruntă organele puterii locale. PDM propune un program concret de realizare a celor mai stringente doleanţe ale oamenilor: servicii comunal-locative de calitate, drumuri şi transport urban moderne, crearea locurilor de muncă, readucerea la normalitate a învăţămîntului, medicinii, protecţiei sociale a populaţiei.

Partidul Democrat propune în consiliul capitalei o echipă care prezintă o forţă politică echilibrată şi constructivă, unica fiind gata să influenţeze extremele politice de stînga şi dreapta, să oprească focul bătăliilor politice interminabile dintre ele.

Chişinău are nevoie de stabilitate, linişte şi pace între oameni, spirit de creativitate şi optimism, încredere în ziua de mîine.

Iată de ce noi vom vota echipa Partidului Democrat din Moldova în Consiliul municipal Chişinău la alegerile locale din 25 mai 2003. Vă îndemnăm şi pe Dumneavoastră să faceţi acelaşi lucru atît în capitală, cît şi în toată ţara!

Bacinschi Boris, veteran de război; Badrajan Valentina, economist, consultant al Proiectului Reforme Fiscale; Balţatu Tamara, director al Liceului “Liviu Deleanu”; Căniţă Ion, colonel în rezervă, preşedintele CCG-112; Chirianova Eugenia, director al Liceului “Aleco Russo”; Ciobanu Anatol, doctor în drept, avocat; Covalenco Nicolai, Preşedintele Asociaţiei Invalizilor din sectorul Botanica; Dumitraş Anatol, Artist Emerit; Gârlea Victor, Preşedintele Comitetului Sindical Studenţesc al USM; Groapă Stas, preşedinte coordonator al Federaţiei Organizaţiilor Studenţeşti şi de Tineret din Moldova; Mocreac Nina, veteran al Muncii; Muravschi Alexandru, economist, vicedirector al Corporaţiei “ACBIZ”; Nosov Vladimir, doctor habilitat în filologie, şef de catedră la USM; Scurtu Vasile, maestru în sport, Antrenor Emerit al RM; Sofroni Nicolae, preşedintele Consiliului de conducere al SA “Moldovahidromaş”; Spânu Anton, doctor habilitat, profesor universitar la USMF “N. Testemiţeanu”, Om Emerit în medicină; Stepachin Claudia, doctor în pedagogie, secretar a comitetului de conducere a Uniunii Pensionarilor Independenţi; Tcaci Adrian, student, Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale, preşedinte al Asociaţiei Studenţilor.

Serviciul de presă al PDM