Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003DeclaraţiiUCM

Contestaţie a Uniunii Centriste din Moldova

|versiune pentru tipar| UCM, 25 mai 2003
În conformitate cu prevederile art. 66 alin. (3) şi art. 67 alin. (3) Cod electoral, Uniunea Centristă din Moldova (UCM) contestă legalitatea acţiunilor Comisiei Electorale Centrale (CEC) după cum urmează:

La 29 aprilie 2003, Uniunea Centristă din Moldova a fost informată de Comisia Electorală Centrală că nu dispune de “soft pentru a citi fişiere cdr.”, rugîndu-ne să le prezentăm sigla UCM în format bmp., gif. sau Power Point (ppt). Secretariatul UCM a prezentat la CEC sigla partidului în formatul solicitat.

Potrivit art. 22 lit. (f) poziţia a treia, CEC este responsabilă de tipărirea buletinelor de vot, iar potrivit art. 26 alin (1) lit. f) “stabileşte modelul buletinelor de vot…”, fiind obligată, potrivit lit. b) să “supravegheze executarea prevederilor prezentului cod (Cod electoral — n.n.) şi ale altor legi care conţin dispoziţii referitoare la desfăşurarea alegerilor”.

Mai mult. Conform art. 48 Cod electoral, CEC stabileşte modelul buletinului de vot pentru alegerile locale (alin. (1)), care include în sine, în patrulater, în partea stîngă, semnul sau simbolul concurentului electoral (alin. 4).

Potrivit art. 49 alin.1 Cod electoral “buletinele de vot se tipăresc conform instrucţiunilor organelor electorale respective”. Prin urmare, CEC poartă toată răspunderea pentru tipărirea calitativă, la timp şi în volumul necesar a buletinelor de vot.

La 22 mai 2003, conducerea UCM şi CEC au fost sesizate, prin contestarea filialei Orhei a UCM, despre calitatea nesatisfăcătoare a imprimării emblemei UCM în buletinele de vot pentru alegerea autorităţilor locale din raionul Orhei. Emblema, pur şi simplu, nu poate fi percepută vizibil. În raport cu siglele altor concurenţi electorali nu poate fi observată.

UCM a susţinut contestarea filialei Orhei către CEC prin demersul nr. 02–04/13 din 22.05.03., solicitînd CEC să hotărască retipărirea lotului de buletine de vot destinat raionului Orhei (se anexează). Subsemnatul a fost primit în audienţă de preşedintele şi vicepreşedintele CEC, cărora le-a solicitat insistent retipărirea buletinelor.

Tot la 22.05.03., CEC a informat UCM (CEC-6/186 — se anexează) că a întreprins măsurile necesare pentru tipărirea calitativă a buletinelor, dar faptul că sigla UCM este imprimată slab desluşit, neevidenţiat faţă de alte sigle, se datorează, chipurile, faptului că aşa a fost prezentată.

Considerăm că răspunsul CEC nu este argumentat şi convingător şi urmăreşte scopul de a scuti de răspundere CEC, reieşind din următoarele:

 1. Acest răspuns nu este o Hotărîre a CEC, Contestarea nefiind discutată în şedinţa CEC.
 2. Imprimarea calitativă a buletinelor de vot, inclusiv a simbolurilor electorale, este o obligaţiune a CEC şi nu a concurentului electoral.
 3. UCM a satisfăcut toate cerinţele CEC în legătură cu prezentarea emblemei UCM în programul solicitat, chiar dacă aceasta nu este o obligaţiune a concurentului electoral.
 4. CEC a refuzat neîntemeiat retipărirea buletinelor, după formă şi conţinut, fapt ce nu a permis repararea unei încălcări grave a Codului electoral (art. 46 alin. 1) şi a condus la dezorientarea alegătorilor, nu a permis desfăşurarea corectă, în condiţii de şanse egale şi nepărtinitoare, a alegerilor locale.

Această concluzie se dovedeşte prin contestările parvenite în adresa CEC şi a conducerii UCM de la filialele UCM din raioanele Ialoveni, Floreşti, Sîngerei (se anexează).

Reieşind din cele menţionate, avînd în vedere inconsistenţa juridică a “argumentelor” de ordin tehnic, invocate de CEC întru motivarea refuzului de a retipări buletinele de vot, considerăm că acţiunile şi inacţiunile Comisiei Electorale Centrale în raport cu calitatea imprimării emblemei UCM în buletinele de vot, sînt o încălcare gravă a Codului electoral, nu asigură condiţii egale pentru UCM cu ceilalţi concurenţi, induce în eroare alegătorii UCM şi urmează a fi apreciate drept factori ce influenţează negativ rezultatele votării şi, respectiv, atribuirea mandatelor.

În conformitate cu prevederile art. 66 alin. 3 Cod electoral, solicităm Curtea de Apel:

 1. Să recunoască drept încălcări grave a prevederilor Codului electoral următoarele acţiuni şi inacţiuni ale Comisiei Electorale Centrale:
  • tipărirea necalitativă a emblemei UCM pe buletinele de vot pentru alegerea consilierilor şi primarilor în raioanele Orhei, Ialoveni, Sîngerei, Floreşti, Şoldăneşti, Leova, Briceni, Nisporeni, Căuşeni şi Cimişlia;
  • refuzul CEC de a hotărî retipărirea buletinelor de vot destinate raionului Orhei.
 2. Să recunoască încălcările Codului electoral, comise de CEC, drept factori ce influenţează rezultatele votării şi atribuirea mandatelor în raioanele menţionate în pct. 1 şi suficienţi pentru a recunoaşte nule alegerile din aceste raioane.
 3. Să oblige CEC să recunoască nule alegerile în raioanele Orhei, Ialoveni, Sîngerei, Floreşti, Şoldăneşti, Leova, Briceni, Nisporeni, Căuşeni şi Cimişlia, să dispună efectuarea votării repetate în aceste raioane, asigurînd retipărirea buletinelor de vot cu imprimarea pronunţată, calitativă şi vizibilă a emblemei UCM.

Notă: Direcţiile filialelor UCM din raioanele Şoldăneşti, Leova, Briceni, Nisporeni, Căuşeni şi Cimişlia, din lipsă de tel./fax, au prezentat telefonic informaţia privind calitatea emblemei UCM, imprimată pe buletinele de vot.

Serviciul de presă al UCM