Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Concurenţi electoraliBeASLMN

Program electoral al Blocului electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră”

|versiune pentru tipar|
Blocul Electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră”, conştientizînd faptul că, în Republica Moldova, există pericolul real de deturnare a proceselor democratice şi de revenire la totalitarism, de renunţare la reforme şi de distrugere a sistemului administrativ-teritorial nou creat, pledează pentru consolidarea în continuare a instituţiilor democratice, promovarea unor politici economice şi sociale autentice şi ireversibile, menite să asigure o viaţă decentă fiecărui cetăţean.

Reforma teritorial-administrativă, efectuată în anii 1998–1999, a constituit un prim-pas spre stabilirea principiilor moderne de administrare publică locală şi s-a soldat cu rezultate concrete pe parcursul a patru ani. Totodată, în această perioadă, au fost atestate unele lacune, inerente oricărui început de reformă. Se impuneau unele ajustări legislative, prin care să li se delegheze autorităţilor locale drepturi depline de gestionare a treburilor comunitare, a resurselor financiare din teritoriu, inclusiv dreptul de formare a bugetelor locale, pentru soluţionarea problemelor de ordin economic şi social ale unităţilor administrate.

Reformă operată de guvernarea comunistă urmăreşte doar scopul de a institui controlul statului şi al Partidului Comuniştilor asupra puterii locale, de a reinstaura sistemul administrativ-directivist, specific regimului falimentar sovietic. Controlul sufocant al politicilor locale şi al serviciilor publice la nivel comunitar/municipal conduce, însă, în mod direct, la strangularea iniţiativei la nivel de sat şi de oraş.

Blocul Electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră” optează în favoarea unui cadru legislativ eficient şi clar, pentru exprimarea şi apărarea intereselor comunităţilor teritoriale şi împotriva amestecului excesiv al Puterii centrale în treburile puterii locale, pentru delimitarea competenţelor şi a responsabilităţilor între autorităţile publice centrale şi cele locale, în vederea asigurării unei autonomii locale reale. Recîştigarea încrederii cetăţenilor în autoritatea publică, prin apropierea acesteia de necesităţile lor directe, în vederea satisfacerii interesului general al colectivităţilor, prin organizarea şi prestarea de servicii publice calitative, implicarea activă a societăţii civile în gestionarea treburilor publice este unul dintre principiile fundamentale, promovate de echipa de candidaţi la funcţia de primar şi de consilier municipal, raional şi local ai Blocului Electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră”.

Candidaţii BE “ASL Moldova Noastră” vor promova,

în domeniul consolidării autonomiei locale:
în domeniul economic:
în domeniul social-cultural:

/Timpul, nr. 15 (77), 25 aprilie 2003/