Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Concurenţi electoraliPCRM

Program electoral al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova este partidul poporului, partidul muncitorilor şi al ţăranilor, inginerilor şi savanţilor, al pedagogilor şi medicilor, al intelectualităţii de creaţie, întreprinzătorilor şi fermierilor, al tineretului, pensionarilor, şomerilor. PCRM are tot mai mulţi adepţi, fapt confirmat de ultimele alegeri parlamentare: în 2001, pentru Seceră şi Ciocan au votat mult mai mulţi alegători, decît pentru toate celelalte partide, luate împreună. Oamenii cred că toţi împreună vom reuşi să schimbăm spre bine soarta noastră.

Veniţi la putere acum doi ani, comuniştii fac tot posibilul, ca să menţină şi să întărească această credinţă. În pofida dificultăţilor enorme, comuniştii traduc în viaţă programul lor, îndeplinesc poruncile alegătorilor.

În această scurtă perioadă de timp a fost stopat declinul economiei, a fost asigurată creşterea economică, care constituie temei pentru soluţionarea multor probleme sociale.

Datorită rezultatelor obţinute în economie, am reuşit să rezolvăm sau să diminuăm cele mai acute probleme sociale. În primul rînd, au fost lichidate restanţele salariale ale statului faţă de lucrătorii sferei bugetare şi pensionari, au fost majorate salariile învăţătorilor, medicilor, au crescut pensiile, bursele. În anul curent va începe achitarea, pe etape, a economilor furate în 1990–92 de la populaţie de către regimul “democratic”.

La iniţiativa conducerii ţării a fost dezvoltat dialogul cu societatea civilă, s-au ameliorat relaţiile interetnice, au fost obţinute realizări în asigurarea libertăţilor şi drepturilor democratice ale cetăţenilor, se dezvoltă cu succes colaborarea internaţională a Republicii Moldova. S-au făcut simţite unele realizări în soluţionarea problemei reintegrării ţării.

Totodată, noi înţelegem că, deocamdată, aceasta este insuficient pentru ameliorarea cardinală a vieţii omului. Dar este maximum ce poate fi făcut în condiţiile actuale complicate. Mijloacele nu ne pică şi nu ne vor pica din cer. Ele trebuie cîştigate prin renaşterea economiei, prin dezvoltarea iniţiativei şi activităţii de întreprinzător, prin eficientizarea activităţii tuturor ramurilor şi structurilor puterii — de la Parlament pînă la primăria sătească.

În procesul realizării programului electoral susţinut de majoritatea alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare din 2001, fracţiunea PCRM a elaborat şi asigurat adoptarea Legii cu privire la organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, menită să restabilească raioanele. Lichidînd raioanele acum 4 ani, “democraţii-reformatori” au distrus bazele statornicite şi verificate de timp ale puterii locale, îndepărtînd, de fapt, autorităţile de omul simplu, au dublat armata birocraţiei locale (a funcţionarilor de toate nivelurile), au sortit degradării fostele centre raionale, au ruinat definitiv potenţialul lor social-economic. Aşa ceva nu mai poate fi tolerat. Noi putem şi sîntem obligaţi să contribuim la renaşterea oraşelor, raioanelor şi satelor noastre.

Soluţionarea tuturor problemelor va depinde, în mare măsură, de cei care vor veni la putere în urma apropiatelor alegeri în organele puterii locale. Partidul contează pe susţinerea largă de către alegători a candidaţilor din partea PCRM, în listele noastre de candidaţi la funcţiile de primari şi consilieri sînt incluşi nu numai comuniştii, ci şi persoane fără de partid, care se bucură de încredere şi autoritate din partea alegătorilor.

Sîntem convinşi că reprezentanţii noştri, fiind aleşi în autorităţile administraţiei publice locale, îşi vor concentra eforturile asupra realizării următoarelor obiective primordiale:

/Comunistul, nr. 14 (325), 11 aprilie 2003/