Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003

Educaţie electorală pentru alegerile locale 2003

Culegere de materiale informative şi motivaţionale pentru alegători publicate de ADEPT pentru alegerile locale generale 2003

Pliant “Cum să votezi?”

Ghid ilustrat cu descrierea etapelor procedurii de votare. Adresat tinerilor alegători.

Pliant “Cum să votezi?”Pliant “Cum să votezi?”
Poţi vota prezentînd actul de identitate sau cu certificatul pentru drept de vot membrilor biroului secţiei de votare.Ei îţi vor căuta numele în lista electorală. Dacă nu te găsesc în lista electorală, vei fi trecut pe o listă suplimentară după ce vei prezenta documentul ce atestă domicilierea în perimetrul secţiei de votare.
Pliant “Cum să votezi?”Pliant “Cum să votezi?”
Apoi vei semna pe lista electorală în dreptul numelui tău şi vei primi buletinele de vot: pentru alegerea primarului, consiliului local, consiliului raional (municipal).Examinează atent buletinele primite înainte de a vota.
Pliant “Cum să votezi?”Pliant “Cum să votezi?”
Intră singur(ă) în cabina de vot. Acolo vei găsi ştampila “VOTAT”.Aplică o singură dată ştampila “VOTAT” în interiorul cercului din dreptul numelui concurentului ales.
Pliant “Cum să votezi?”Pliant “Cum să votezi?”
Dacă ai greşit, poţi cere un buletin nou, dar numai o singură dată.Îndoaie buletinele astfel încît să nu se vadă pentru cine ai votat.
Pliant “Cum să votezi?”Pliant “Cum să votezi?”
Înainte de a introduce buletinele completate în urna de vot, un membru al secţiei de votare va aplica ştampila specială pe versoul fiecărui buletin.Introdu buletinele în urna de vot.

Pliant “De ce votezi?”

De ce este important să participi la alegerile locale din 25 mai 2003? Ce fac cei pe care îi alegi şi cum îţi poate afecta viaţa activitatea lor?

Pliant “De ce votezi?”

Alegeri locale
25 mai 2003

Pe cine votezi la alegerile locale?

La alegerile locale din 25 mai 2003 vei vota pentru PRIMAR, CONSILIERII LOCALI (săteşti, orăşeneşti, municipali) şi CONSILIERII RAIONALI (Municipiul Chişinău).

Aceştia sînt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pe un termen de patru ani.

CONSILIILE RAIONALE coordonează activitatea consiliilor locale.

CONSILIILE LOCALE iau decizii cu privire la diferite aspecte ale administrării localităţii.

PRIMARUL pune în practică aceste decizii.

Ce fac cei pe care îi alegi?

CONSILIILE RAIONALE aprobă bugetele raionale, asigură ordinea publică în raioane, stabileşte impozitele şi taxele locale, asigură condiţiile pentru activităţile ştiinţifice, instructiv-educative, culturale, sportive şi de tineret etc.

CONSILIILE LOCALE aprobă bugetul local, stabileşte impozitele şi taxele locale, asigură buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt, cultură, ocrotirea sănătăţii; organizează serviciile de gospodărie comunală, transport local etc.

PRIMARUL asigură ordinea de drept, se ocupă de dezvoltarea economică, finanţe şi buget, decide politica de cadre la nivel local, coordonează activitatea instituţiilor de învăţămînt, protecţie socială şi ocrotire a sănătăţii la nivel local, organizează activităţi în domeniul ecologiei şi amenajării teritoriului etc.

De ce votezi?

Votezi pentru că AI DREPTUL la vot.

Votezi pentru că TU DECIZI cine va avea grijă de serviciile comunale, transport, şcoală, grădiniţe, spitale, drumuri etc.

Votezi pentru A PARTICIPA la luarea deciziilor care îţi afectează direct viaţa de fiecare zi.

Votezi pentru A TE IMPLICA în administrarea vieţii publice prin intermediul celor pe care îi alegi.

Votezi pentru A SCHIMBA lucrurile spre bine, pentru un viitor mai bun.

Poster tehnic “Votarea pas cu pas”

Reprezintă procedura de votare în 4 paşi. Conceput de ADEPT în limbile română şi rusă pentru a fi expus în secţiile de votare în ziua alegerilor.

Poster tehnic “Votarea pas cu pas”

Poster motivaţional “Tu alegi!”

Se adresează electoratului tînăr şi este expus în instituţiile de învăţămînt superior, cămine studenţeşti, locuri publice etc.

Poster motivaţional “Tu alegi!”

Clip video motivaţional

Se adresează alegătorilor tineri.

Clip video motivaţional
1.0MbRO