Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2007

Legislaţie şi reglementări relevante

Codul electoral al Republicii Moldova

Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Legea privind statutul alesului local

Legea privind administraţia publică locală

Legea privind finanţele publice locale

Legea privind dezvoltarea regională

Legea privind descentralizarea administrativă

Codul penal al Republicii Moldova (extras)

Codul cu privire la contravenţiile administrative (extras)

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004