Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015Documente CEC

Hotărîre cu privire la modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr. 3250 din 10 aprilie 2015

|versiune pentru tipar| Chişinău, 4 mai 2015, Nr. 3351

Prin scrisoarea Nr. 05/4200 din 30 aprilie 2015 Ministerul Justiţiei a informat Comisia Electorală Centrală asupra emiterii deciziei sale Nr. 90 din 29 aprilie 2015 privind suspendarea executării deciziei Ministerului Justiţiei Nr. 173 din 23 iunie 2014 privind înregistrarea Partidului Politic “Partidul Comunist Reformator din Moldova”, iar conform scrisorii Nr. 05/4216 din 30 aprilie 2015 Ministerul Justiţiei a prezentat Comisiei, în baza art.21 alin(1) lit.b) din Codul electoral, lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice pentru admiterea acestora la alegeri locale generale conform situaţiei din 29 aprilie 2015. Prin urmare, hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr. 3250 din 10 aprilie 2015 “Cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale generale din 14 iunie 2015” urmează a fi ajustată la situaţia şi datele noi prezentate de Ministerul Justiţiei.

În temeiul art. 18 alin. (2), din Codul electoral şi art. 59 din Legea Nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administaţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 1. Poziţia Nr. 40 “Partidul Politic «PARTIDUL COMUNIST REFORMATOR DIN MOLDOVA»” din Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr. 3250 din 10 aprilie 2015 “Cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale generale din 14 iunie 2015” se exclude.
 2. Consiliile electorale vor restitui depunătorului, fără examinarea acestora, actele primite de la Partidul Politic “Partidul Comunist Reformator din Moldova”, pentru înregistrare în calitate de concurent electoral la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.
 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice prezentată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

 1. Partidul Democrat din Moldova
 2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
 4. Partidul Socialist din Moldova
 5. Partidul Legii şi Dreptăţii
 6. Partidul Popular Creştin Democrat
 7. Mişcarea Profesioniştilor “Speranţa — Надежда”
 8. Partidul Liberal
 9. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei
 10. Partidul Social Democrat
 11. Mişcarea Social-Politică “Forţa Nouă”
 12. Partidul Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”
 13. Mişcarea Social-Politică Republicană “Ravnopravie”
 14. Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist
 15. Partidul Politic Noua Opţiune Istorică
 16. Partidul Politic “Partidul Nostru”
 17. Partidul Republican din Moldova
 18. Partidul Muncii
 19. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
 20. Partidul European
 21. Partidul Politic “Partidul Popular Democrat din Moldova”
 22. Partidul “Moldova Unită — Eдиная Молдова”
 23. Partidul Conservator
 24. Partidul Naţional Liberal
 25. Partidul Mişcarea “Acţiunea Europeană”
 26. Partidul Politic “PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”
 27. Partidul Liberal Democrat din Moldova
 28. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova
 29. Partidul “Patrioţii Moldovei”
 30. Partidul Politic “Casa Noastră — Moldova”
 31. Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie
 32. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova
 33. Partidul Politic “Democraţia Acasă”
 34. Partidul Regiunilor din Moldova
 35. Partidul Popular Socialist din Moldova
 36. Partidul Acţiunea Democratică
 37. Partidul Politic Partidul “RENAŞTERE”
 38. Partidul Politic “Partidul Forţa Poporului”
 39. Partidul Politic “PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”
 40. exclus
 41. Partidul Politic “PATRIA”
 42. Partidul Politic “MIŞCAREA POPULARĂ PENTRU UNIUNEA VAMALĂ”
 43. Partidul Politic “Partidul Societăţii Progresiste”